Ch3Thailand Logo

ส่องโลก

เปิดอ่านแล้ว 1,211 ครั้ง

รายละเอียดรายการ

ประเภทรายการ:
documentary
รายละเอียดโดยย่อ:
รายการสารคดีทั่วไป ที่เน้นการท่องเที่ยวผจญภัยในสถานที่ใหม่ๆทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

        รายการสารคดีที่ใช้บทบรรยายเรื่องคุณปิยะ ชำนาญกิจ และพิธีกรรับเชิญบรรยายจากสถานที่จริง ที่พบเจอขณะถ่ายทำเป็นสารคดีจบในตอน ที่จะนำเสนอเรื่องราวของสถานที่สำคัญ หรือสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในแต่ละถิ่นฐานตามทางหลวงสายเอเชีย ซึ่งเปรียบเสมือน...เส้นทางสายไหมยุคโลกาภิวัตน์ จุดหมายจะเน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ไปตามทางหลวงสายเอเชีย และถนนสายแยกย่อยเพื่อค้นหาเรื่องราวน่าสนใจทั้งในและนอกประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งทางหลวงสายเอเชียจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ นักท่งเที่ยว และการขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ซึ่งจะท้อนให้เห็นภาพการดำเนินชีวิตแนวใหม่ของนักเดินทาง ที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวจนเป็นเรื่องปกติ

รายการน่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • 3 LIVE Application

  3 LIVE

  3 LIVE Application IOS 3 LIVE Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android
 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android