Ch3Thailand Logo

สุขสโมสร

เปิดอ่านแล้ว 1,347 ครั้ง

ออกอากาศ

: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-07.30 น.ช่อง Family

รายละเอียดรายการ

ประเภทรายการ:
variety
Facebook:
https://www.facebook.com/goodmorningfamily13
รายละเอียดโดยย่อ:
.“อรุณสวัสดิ์ค่ะ...ทุกคน”คำทักทำยยำมเช้ำที่มำพร้อมเสียงที่สดใสของพิธีกร บอกให้รู้ได้ว่ำถึงเวลำแห่งกำรรับชมรำยกำร“Good Morning Family News”รำยกำรวำไรตี้ข่ำวคุณภำพสำหรับทุกคนในครอบครัว

    เนื้อหาของรายการเต็มไปด้วยข่ำวสารและสถานการณ์ที่ควรรู้สาระที่เป็นประโยชน์กับทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ผู้ปกครอง คนทำงานน หรือ ผู้สูงวัย เป็นรายการที่จะมาเปิดโลกทัศน์แห่งกำรเรียนรู้พร้อมเสริมสร้ำงทัศนคติในแง่บวก

    เนื้อหาที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในเมืองและต่างจังหวัดได้เน้นในเรื่องการส่งเสริมให้สังคมมีคุณธรรมและร่วมพัฒนาให้ก้าวหน้าไปร่วมกันอย่างชาญฉลาด

 Good Morning Family News Host

“นก” นิรมล เมธีสุวกุล

-พิธีกรหญิงคุณภาพ คุณ “นก” นิรมล เมธีสุวกุล อดีตนักข่าว และผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปัจจุบันเป็นพิธีกร และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร

-รางวัลในฐานะสตรีดีเด่น สื่อมวลชนดีเด่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ฯลฯ

-รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ(ทุ่งแสงตะวัน)จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553

-ด้วยบุคลิกอันอบอุ่น และประสบการณ์ในการทำรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคม จึงทำให้เนื้อหาในรายการมีช่วงที่โดดเด่นอย่าง “พลเมืองเด็ก พลเมืองโลก” ที่นาเสนอเรื่องราวของชุมชน วัฒนธรรม แนวความคิดและขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง ผ่านทางการเล่าเรื่องของนักข่าวเยาวชนที่มีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

“อิน” ปัฐวี บัววิรัตน์

-พิธีกรสาวที่มีบุคคลิกคล่องแคล่ว สดใส ร่ำเริง จะมาเสริมเรื่องราวความรู้และสาระที่น่าสนใจให้คุณผู้ชม ผ่านการเล่าเรื่องที่จะช่วยเสริมทางด้านต่างประเทศ กีฬา และเยาวชน โดยมีผลงานการทำงานด้านสังคมที่โดดเด่นทางด้านกีฬา

-กรรมการพัฒนำเยาวชน สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ผู้สร้างโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามภาคต่างๆของประเทศ ร่วมกับองค์กรกอล์ฟสากลของโลก R&A,PGA Tour,LPGA

-พิธีกรรายการกีฬำ และพิธีกรรายการเด็ก ที่มีกลุ่มแฟนคลับติดตามมากที่สุดคนหนึ่ง

-เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรกีฬำโลก ประจำประเทศไทย

ช่วงที่ 1

-เริ่มต้นทักทายด้วย “วันนี้ของเรา...วันนี้ของโลก”แต่ละวันในแต่ละประเทศต่างๆทั่วโลกเขามีวันสาคัญที่แตกต่างกันอย่างไรร่วมด้วยการนาเสนอหัวข้อข่าวเด่นประจำวัน

ช่วงที่ 2

-ข่าวสารความเคลื่อนไหวในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทย

ช่วงที่ 3

-ข่าวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับประชาชน พร้อมเสริมด้วยช่วง “พลเมืองเด็ก พลเมืองโลก” สกู๊ปข่าวที่ถ่ายทำและรายงานโดยผู้สื่อข่าวเยาวชนในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศไทย

ช่วงที่ 4

-ข่าวและสาระความรู้ในต่างประเทศที่พร้อมให้เราเปิดโลกทัศน์กับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ และปิดท้ายรายการ ด้วยการสื่อสารกับผู้ชมรายการทั่วประเทศ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น Line หรือ Email หรือ Facebook

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android