Ch3Thailand Logo

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 6-12 ก.พ.2555

เปิดอ่านแล้ว 181 ครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 6-12 ก.พ.2555

6-12 ก.พ. 2555

แทวานกุนทูลพระมเหสีให้ทรงมีสาส์นแต่งตั้งเลื่อนฐานะลีซังกุง พระพันปีโชทรงคัดค้านเรื่องท่แทวานกุนเสนอให้สถาปนาพระโอรสที่เกิดจากลีซังกุงเป็นองค์รัชทายาท แทวานกุนไม่ใช่เชื้อพระวงศ์สายตรง ไม่ควรก้าวก่าย มินซาปลอบพระทัยพระมเหสีอย่าได้โทมนัสจนเกินไป นางจะหาทางทำให้พระนางทรงครรภ์ให้ได้ พระมเหสีทรงรับสั่งให้ฮุงซังกุงสรรหาหญิงงามถวายการปรนนิบัติพระเจ้าโกจง ปีที่ห้ารัชกาลพระเจ้าโกจง ตำหนักคยองบกกำลังจะแล้วเสร็จ เนื่องจากเงินในท้องพระคลังร่อยหรอจึงไม่มีเงินตกแต่งภายใน มหาเสนาบดีเสนอให้จัดทำเงินขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   ในที่สุดพระเจ้าโกจงก็เสด็จหาพระมเหสียังความปิติสู่พระนางยิ่งนัก หลังจากที่ลีซังกุงรู้เรื่องนี้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา

ตลอดสามปีมานี้พระเจ้าโกจงไม่ได้ทรงประทับร่วมกับพระมเหสีเลยสักครั้ง แต่พระองค์ก็ไม่ได้ลืมพระนางแต่อย่างใด พระองค์ยังทรงระลึกถึงคำมั่นท่จะไม่ทอดทิ้งนางได้ดี ลีซังกุงรู้ว่าพระเจ้าโกจงทรงประทับที่ตำหนักซอจอง นางจึงมีคำสั่งให้นางกำนัลไปเข้าเฝ้าทูลเท็จต่อพระเจ้าโกจงว่าพระโอรสทรงประชวรมีไข้สูง ทูลเสด็จพระองค์ทรงเยี่ยมพระโอรส เมื่อพระเจ้าโกจงทรงสดับว่าพระโอรสทรงประชวร พระองค์ก็เสด็จเยี่ยมพระโอรสทันที เป็นเหตุให้พระมเหสีทรงเข้าพระทัยผิดคิดว่าพระนางทรงปรนนิบัติไม่ดีพอ ทำให้พระองค์ทรงไม่พอพระทัย เดือนหกปีที่ห้าในรัชกาลพระเจ้าโกจง ตำหนักคยองบกแล้วเสร็จ พระเจ้าโกจงทรงกำหนดวันที่สองเดือนเจ็ดเสด็จตำหนักคยองบก พระเจ้าโกจงทรงสำนึกที่พระองค์ทรงพะเน้าพะนอลีซังกุงเกินไปจนทำให้นางเหลิง แทวานกุนทูลเสนอพระเจ้าโกจงทรงแต่งตั้งลีซังกุงเป็นพระสนม เมื่อเชษฐาของพระมเหสีรู้เรื่องนี้ก็โกรธมากจึงไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากแทวานกุน พระเจ้าโกจงทรงขอความเห็นจากมหาเสนาบดีเรื่องการแต่งตั้งลีซังกุงเป็นพระสนม แทวานกุนโกรธมากจึงต่อว่าพระเจ้าโกจงทรงลุ่มหลงพระมเหสี ท้ายที่สุด    แทวานกุนก็ฝืนใจยอมรับการที่พระเจ้าโกจงทรงแต่งตั้งลีซังกุงเป็นพระสนม แทวานกุนเกลี้ยกล่อมมหาเสนาบดีให้เห็นด้วยกับการที่ให้พระพันปีทรงประทับที่ตำหนักนักซอนต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามในภายภาคหน้า

พระมเหสีทูลพระเจ้าโกจงว่าพระองค์ทรงเป็นประมุขของแผ่นดิน แทวานกุนพระบิดาของพระองค์เป็นเพียงขุนนางของพระราชาเท่านั้น เมื่อพระเจ้าโกจงทรงสดับเช่นนั้นก็กริ้วมาก ห้ามพระมเหสีหมิ่นพระบิดาของพระองค์อีกต่อไป จากนั้นพระเจ้าโกจงก็เสด็จหาพระสนมลี(ลีซังกุง)แทวานกุนหวนนึกถึงคราวที่พระราชารัชกาลก่อนทรงพระประชวรหนัก ด้านหนึ่งตนขัดขวางไม่ให้สกุลคิมแห่งอันตงเข้าเฝ้า อีกด้านหนึ่งก็ให้คำมั่นว่าจะเสนอตำแหน่งใหญ่โตให้ขุนนางเก่า เพื่อให้พระพันปีโชทรงรับลูกชายตนเป็นลูกบุญธรรม ในเวลานั้น แม้ว่าพระพันปีโชทรงตระหนักดีว่าแทวานกุนเป็นคนปากอย่างใจอย่าง แต่พระนางก็ยังคงทรงรับมยองบกลูกชายวัยสิบสองปีของแทวานกุนเป็นลูกบุญธรรม โดยมีเป้าหมายใช้แทวานกุนคานอำนาจสกุลคิมแห่งอันตง

พระพันปีโชไม่เพียงไม่ทรงพอพระทัยท่แทวานกุนควบคุมบงการพระเจ้าโกจง ทั้งยังทรงตำหนิพระเจ้าโกจงท่ทรงอ่อนแออีกด้วย เนื่องจากแทวานกุนโกรธเคืองท่พระเจ้าโกจงทรงล่วงเกินตน ด้วยเหตุนี้จึงไม่เข้าประชุมขุนนาง ทำให้พระเจ้าโกจงจำต้องเสด็จไปยังตำหนักวุนยอนเพื่อขอให้บิดาให้อภัยพระองค์   พระมเหสีทรงยืนยันว่าจะตามเสด็จไปกับพระองค์ แต่ขุนนางใหญ่กลับเห็นว่าไม่เป็นการอันควร แทวานกุนทูลเสนอพระเจ้าโกจงทรงสถาปนาพระโอรสที่เกิดจากลีซังกุงเป็นองค์รัชทายาทเพื่อรักษาอำนาจไว้ ป้องกันไม่ให้พระญาติแย่งชิงอำนาจกัน พระเจ้าโกจงทรงคำนึงถึงความรู้สึกของพระมเหสี ถ้าหากในภายภาคหน้าพระมเหสีทรงมีพระโอรสจะทำอย่างไร กระนั้นพระองค์ก็ทรงไม่สามารถขัดความประสงค์ของพระบิดาที่ต้องการให้สถาปนาพระโอรสที่เกิดจากลีซังกุงเป็นองค์รัชาทายาทไปได้ พระมเหสีทรงกรรแสงกราบทูลพระเจ้าโกจงว่าพระนางเข้าพระทัยดี เชษฐาของพระมเหสีไปหาชายามินซึ่งเป็นพี่สาวเพื่อปรึกษาหารือเรื่องของพระมเหสี หลังจากที่ชายามินรับฟังเรื่องราวของพระมเหสีแล้วก็ล้มป่วย แม้ว่าตำหนักคยองบกแล้วเสร็จ แต่ก็ยังคงเก็บภาษีต่อไป ทำให้บรรดาขุนนางเก่าคัดค้านไม่เห็นด้วย

ลีคยองฮากำจัดทุกคนที่เป็นปฏิปักษ์แทวานกุน แต่เมื่อลีคยองฮาเข้าพบแทวานกุน ลีคยองฮากลับถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลวง แทวานกุนตั้งพระนามองค์รัชทายาท ทั้งยังให้อยู่ในการเลี้ยงดูของพระมเหสี เรื่องนี้ยังไม่ความไม่พอใจให้ลีซังกุงเป็นอันมาก พระพันปีโชทรงตำหนิพระมเหสีทั้งที่มีรูปโฉมงดงาม แต่กลับไม่สามารถผูกพระทัยพระเจ้าโกจงไว้ได้จึงต้องเดียวดายถึงเพียงนี้ ชายามินตั้งปณิธานว่าจะไม่ให้สะใภ้ที่นางเลือกต้องถูกดูถูกเหยียดหยามอีกต่อไป แทวานกุนกลับเย้ยหยันว่าแม่ไก่ขัน คนไม่ตายไปทั่วหรือ นายหญิงโกรธมากจึงอดอาหารจนเป็นลมหมดสติไป พระเจ้าโกจงทรงรู้สึกผิดต่อพระมเหสียิ่งนักจึงเสด็จไปที่ตำหนักซอจองยามวิกาลเพื่อขอโทษพระมเหสี จากนั้นพระองค์ก็ทรงประทับที่ตำหนักซอจองตลอดทั้งคืนเพื่อชดเชยให้พระมเหสีที่ทรงเจ็บปวดมาตลอดสามปีนี้ หวังว่าพระมเหสีจะทรงมีพระโอรสให้พระองค์

พระเจ้าโกจงทรงสดับหลักคำสอนของขงจื้อจากพระมเหสีด้วยความสนพระทัย ท้งที่พระองค์ทรงสดับว่าพระโอรสทรงประชวร พระองค์กลับไม่เสด็จไปเยี่ยม แทวานกุนไปเยี่ยมเยียนใต้เท้าฮาโอท่ป่วยหนักโดยต่อว่าใต้เท้าฮาโอถืออำนาจบาตรใหญ่มาแล้วกว่าหกสิบปี ทั้งยังยักยอกเงินหลวงอีกด้วยสร้างความเคียดแค้นให้ใต้เท้าฮาโอยิ่งนัก แทวานกุนทูลเสนอพระเจ้าโกจงทรงยกเลิกหอบัณฑิตท่คร่ำครึเพื่อลดทอนกำลังของบรรดาบัณฑิตและเชื้อพระวงศ์ที่คิดต่อต้านพระองค์ รวมทั้งขับไล่ต่างชาติ ปิดประเทศ ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่แทวานกุนก้มศีรษะขอความเห็นชอบจากพระเจ้าโกจง พระเจ้าโกจงทรงไม่เข้าพระทัยพระบิดา แต่พระมเหสีกลับทรงเห็นว่าแทวานกุนเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ ปีที่ห้าในรัชกาลพระเจ้าโกจง พระเจ้าโกจงทรงย้ายไปประทับที่ตำหนักคยองบก ยองโบตังพระสนม(ลีซังกุง)พาลูกชายเข้าเฝ้าพระมเหสี พร้อมทั้งทูลถวายยาที่ช่วยทำให้มีบุตรต่อพระนางอีกด้วย

ลีซังกุงทูลพระมเหสีว่าการที่พระมเหสีทรงแท้งเป็นเพราะเสวยโสมของแทวานกุนเข้าไป  นางหวังว่าพระมเหสีจะทรงประสูติองค์รัชทายาทโดยเร็ว พระมเหสีและลีซังกุงต่างให้คำมั่นต่อกันว่าจะปกป้องคุ้มครองกันและกัน พระเจ้าโกจงทรงมีพระชนมายุย่สิบชันษา กระนั้นพระองค์ก็ยังไม่สามารถว่าราชการด้วยพระองค์เอง แทวานกุนยืนยันว่าตนจะถอนตัวเพื่อให้พระเจ้าโกจงทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง ถ้าหากพระองค์ทรงสถาปนาลูกชายของลีซังกุงเป็นองค์รัชทายาท แต่พระเจ้าโกจงกลับทรงมีพระประสงค์สถาปนาพระโอรสที่ถือประสูติจากพระมเหสีเป็นองค์รัชทายาท มินซึนโฮเชษฐาของพระมเหสีขอร้องชายามินและมหาเสนาบดีช่วยกันคัดค้านการสถาปนาองค์รัชทายาท พระมเหสืทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางโดยให้พระเจ้าโกจงทรงปฏิบัติตามความประสงค์ของพระบิดา  มินซึนโฮไปขอความช่วยเหลือจากสกุลคิมแห่งอันตงและพระพันปี    บรรดาขุนนางใหญ่พากันทูลเสนอพระพันปีโชให้ทรงฉวยโอกาสนี้คัดค้านแทวานกุน

 

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม อื่นๆ

เรื่องย่อซีรีส์ทั้งหมด

เรื่องย่อซีรีส์น่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android