Ch3Thailand Logo

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 13-19 ก.พ.2555

เปิดอ่านแล้ว 278 ครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 13-19 ก.พ.2555

13-19 ก.พ. 2555

แทวานกุนเรียกหัวหน้าองครักษ์มาพบ เพื่อให้ไปเกลี้ยกล่อมพรรคพวกสนับสนุนการสถาปนาองค์รัชทายาท    มินซึนโฮวิตกกังวลว่าพระมเหสีจะทรงถูกลีซังกุงโค่นอำนาจ แต่พระมเหสีกลับทรงมองโลกแง่ดี แม้ว่าต้องคอยสิบปีเพื่อให้ได้ความรักจากพระเจ้าโกจงก็ยินดี พระนางทรงเชื่อว่าพระเจ้าโกจงทรงไม่มีวันที่จะถอดถอนพระนางอย่างแน่นอน โซยองฮาตัดสินใจร่วมมือกับพระพันปีและพระมเหสีโค่นอำนาจแทวานกุน   เมื่อเรื่องบานปลายทำให้พระเจ้าโกจงทรงไม่มีพระพักตร์พบพระมเหสี ทั้งยังหวั่นเกรงพระบิดา เพื่อหลีกเลี่ยงการสถาปนาองค์รัชทายาท ทำให้เสนาบดีและองค์ชายฮุงยินต่างไม่เข้าประชุมขุนนาง พระพันปีทรงเห็นว่าพระมเหสีทรงบริสุทธิ์เกินไป ต้องหาทางให้พระนางทรงครรภ์ให้ได้เพื่อรักษาฐานะพระมเหสีเอาไว้ แทวานกุนเห็นว่ามีเพียงลูกชายตนคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อถือไว้ใจได้ แต่ก่อนที่จะถูกลูกชายหักหลังจะต้องสร้างฐานอำนาจให้มั่นคงเสียก่อน จากนั้นค่อยเปิดประเทศ พระมเหสีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงทรงปฏิบัติตามประสงค์พระบิดา แต่พระเจ้าโกจงกลับทรงยึดถือวิธีการของพระองค์โดยรอคอยพระมเหสีทรงมีพระประสูติการพระโอรสเสียก่อนค่อยจัดให้มีการสถาปนาองค์รัชทายาท ลีซังกุงตระเตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยหวังว่าจะได้รับการสถาปนาเป็นพระมเหสี   จากการเกลี้ยกล่อมของมหาเสนาบดีทำให้แทวานกุนตัดสินใจเลื่อนการสถาปนาองค์รัชทายาทออกไป แทวานกุนให้คำมั่นต่อพระมเหสีว่าแม้ว่าพระนางทรงไม่สามารถมีพระประสูติการพระโอรส     ตนก็ยังคงปกป้องฐานะพระมเหสีเอาไว้ ในที่สุดพระมเหสีก็ทรงครรภ์เป็นที่ปิติยินดีไปทั่วทั้งวังหลวง

 

 

               มินซึนโฮเชษฐาพระมเหสีทูลแนะนำพระมเหสีทรงขับไล่ลีซังกุงไปจากวังหลวง  แต่พระนางกลับทรงไม่เห็นด้วย หลังจากที่พระมเหสีทรงครรภ์ พระเจ้าโกจงทรงเตือนพระมเหสีนับแต่นี้เป็นต้นไปให้นางระวังตัวเป็นพิเศษ อย่าได้เสวยโสมเป็นอันขาด เนื่องจากมีข่าวลือว่าครั้งที่แล้วเป็นเพราะพระมเหสีเสวยโสมของแทวานกุนเข้าไปจึงทำให้พระนางทรงแท้ง  องค์ชายฮุงยินทูลพระเจ้าโกจงว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์ต้องทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง    พระเจ้าโกจงทรงหวาดระแวงว่าแทวานกุนพระบิดาส่งคนมาหยั่งเชิงพระองค์    ด้วยความกริ้วจึงทรงต่อว่าองค์ชายฮุงยินอย่าได้สร้างความบาดหมางให้พ่อลูกแตกแยกกัน อีกด้านหนึ่ง พระพันปีทรงมีพระเสาวนีย์ให้พระมเหสีถวายความช่วยเหลือพระเจ้าโกจง ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าโกจงทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง  พระเจ้าโกจงทรงวิตกกังวลเกรงว่าการนี้จะเป็นเหตุให้พระบิดาและพระมเหสีบาดหมางใจกัน   พระมเหสีกลับทูลว่าพระนางเข้าพระทัยถึงความตั้งใจของพระบิดา พระเจ้าโกจงทรงปลาบปลื้มที่มีพระมเหสีที่มีน้ำพระทัยดีงามเช่นนี้ แทวานกุนนึกถึงคำมั่นที่มีต่อพระมเหสี ทำให้เกิดความไม่พอใจพระมเหสีขึ้นมา

 

 

               นับเป็นอีกครั้งที่แทวานกุนนำโสมทูลถวายพระมเหสีโดยขอให้พระนางเสวยทันที แทวานกุนทูลพระมเหสีว่าถ้าหากพระมเหสีเสวยโสมเข้าไปแล้วยังทรงเป็นปกติดีก็เท่ากับล้างมลทินให้ตน หากพระมเหสีทรงมีพระโอรส ตนก็จะถอนตัวจากราชสำนัก พระเจ้าโกจงทรงกริ้วต่อพฤติกรรมของพระบิดายิ่งนัก พระมเหสีทูลเตือนพระเจ้าโกจงอย่าได้ทรงอคติต่อพระบิดา ชายามินทูลพระเจ้าโกจงให้ทรงเข้าพระทัยถึงความปรารถนาดีของแทวานกุนผู้เป็นพระบิดา พระเจ้าโกจงทรงรู้สึกผิดเมื่อหวนนึกถึงความรักและคำสอนของพระบิดาในวัยเยาว์ ชายามินเตือนสติลีซังกุงให้ถวายการปรนบัติพระมเหสีอย่างดี      พระมเหสีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงให้เสด็จไปขอขมาพระบิดา พระเจ้าโกจงกลับทรงปฏิเสธ


 

               ค.ศ.1871 กองทัพเรืออเมริกันรุกรานเกาะคังวา พระเจ้าโกจงและแทวานกุนเรียกประชุมบรรดาขุนนางใหญ่เพื่อปรึกษาหารือรับศึก ท้ายท่สุดก็มีความเห็นส่งฑูตเจรจา แทวานกุนได้รับรายงานจากแผ่นดินต้าชิงว่าฑูตอเมริกันมีความประสงค์เจรจากับแผ่นดินโชซอน แทวานกุนเรียกประชุมขุนนางใหญ่โดยปฏิเสธการเจรจากับอเมริกา ในที่สุดทัพเรือของโชซอนและอเมริกันก็เปิดศึกกันอย่างดุเดือด ทัพเรือโชซอนสามารถขับไล่ทัพเรืออเมริกันไปได้ พระมเหสีทรงมีพระประสูติการ ทุกคนในวังหลวงให้ความสนใจเป็นพิเศษ พระมเหสีทรงวิตกกังวลเกรงว่าพระนางจะไม่ได้พระโอรส พระพันปีทรงมีความปรารถนาให้พระมเหสีทรงมีพระประสูติการพระโอรส เพื่อที่แทวานกุนจะได้ถอนตัวจากอำนาจ ในที่สุดพระมเหสีก็ทรงมีพระประสูติการพระโอรส ยังความปิติยินดีสู่พระเจ้าโกจงยิ่งนัก พระมารดาของพระมเหสีพบว่าพระโอรสไม่มีพระทวาร ไม่กล้าทูลเรื่องนี้ต่อพระมเหสี หมอหลวงวินิจฉัยว่าพระโอรสพระทวารปิด เมื่อชายามินรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกหดหู่เป็นอันมากจึงทูลพระเจ้าโกจงว่าเป็นไปได้ที่พระโอรสจะสิ้นพระชนม์


 

               พระเจ้าโกจงทรงมีพระบัญชาให้หมอหลวงเดินทางไปแผ่นดินจีนเชิญหมอท่เก่งที่สุดมาถวายการรักษาพระโอรส เมื่อลีซังกุงรู้ว่าเกิดเรื่องร้ายกับพระมเหสี นางก็ดีใจมากรู้สึกว่าความหวังของนางที่จะได้เป็นพระมเหสีกำลังจะกลายเป็นความจริง มหาเสนาบดีและองค์ชายฮุงยินนำความไปรายงานแทวานกุน พระมารดาของพระมเหสีเชื่อว่าจะต้องมีคนสาปแช่งพระมเหสีอย่างแน่นอนถึงทำให้พระโอรสทรงมีสภาพเช่นนี้ แทวานกุนชักชวนซายงลูกชายใต้เท้าฮาโอรับใช้ราชสำนัก เพื่อให้เป็นบุญคุณติดค้างต่อกัน พระมเหสีทรงโทมนัสยิ่งนักเมื่อทรงพบว่าพระโอรสทรงประชวร แทวานกุนทูลปลอบพระเจ้าโกจงอย่าได้ทรงวิตกกังวลพระอาการประชวรของพระโอรสจนเกินไป ตนจะส่งคนไปเชิญแพทย์ชาวตะวันตกมาถวายการรักษาพระโอรส  พระพันปีทรงคัดค้านไม่เห็นด้วยที่จะให้พระวรกายของพระโอรสผู้สูงศักดิ์ต้องคมมีด       เป็นอันขาด 


 

               พระพันปีทรงยืนกรานไม่ให้ถวายการผ่าตัดพระโอรสเป็นอันขาดโดยเห็นว่าการนี้เป็นการหมิ่นเบื้องสูง ที่สำคัญทรงไม่อนุญาตให้แทวานกุนเข้ามาก้าวก่ายเรื่องนี้อีกต่อไป แทวานกุนนั้นด้านหนึ่งใช้สมุนไพรถวายการรักษาพระโอรส อีกด้านหนึ่งนั้นก็เชิญแพทย์ชาวตะวันถวายการรักษาพระโอรสควบคู่กันไป หลังจากที่พระโอรสเสวยพระโอสถแล้ว พระอาการก็ดีขึ้น พระเจ้าโกจงทรงเห็นว่าพระโอสถสามารถช่วยชีวิตพระโอรสได้จึงทรงวางพระทัย ลีซังกุงทั้งเคียดแค้นทั้งร้อนใจเมื่อพบว่าพระอาการประชวรของพระโอรสดีขึ้น แทวานกุนส่งคนจับตาดูความเคลื่อนไหวของลีคยองซอน,คิมพยองกุก,มหาเสนาบดีและพวก    โซยองฮาและพระพันปีทรงปรึกษาหารือกันโค่นอำนาจแทวานกุน เพื่อให้พระเจ้าโกจงทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง พระเจ้าโกจงทรงประทับอยู่กับพระมเหสีและพระโอรสตลอดทั้งวันทั้งคืน เนื่องจากพระโอรสทรงไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกมาได้จึงทำให้พระอาการประชวรทรุดหนักลงลมหายใจรวยริน ทำให้พระเจ้าโกจงและพระมเหสีทรงสิ้นหวัง พระมเหสีทรงอธิษฐานขอให้สวรรค์คุ้มครองพระโอรส ในที่สุดพระโอรสก็สิ้นพระชนม์ พระมเหสีทรงสะเทือนพระทัยมากจนทำให้พระสติเลอะเลือนโดยคิดว่าพระโอรสยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่

 

 

               การสิ้นพระชนม์ของพระโอรสซึ่งเพิ่งมีพระประสูติกาลได้ไม่นานนัก ยังความโทมนัสมาสู่พระมเหสียิ่งนัก        พระมเหสีทรงมีพระสติเลอะเลือนโดยทรงอุ้มพระศพพระโอรสไม่ยอมวาง แทวานกุนและบรรดาขุนนางใหญ่ลงความเห็นว่าจะถวายเพลิงพระศพพระโอรสภายในสามวัน พระพันปีทรงตำหนิแทวานกุนที่เข้มงวดกับพระมเหสีเกินไป แทวานกุนไม่พอใจที่พระเจ้าโกจงทรงโทมนัสเกินไปจนทำให้เสียการเสียงาน ต่อมา ลีซังกุงพาองค์ชายองค์ชายซอนเข้าเฝ้าถวายพระพรพระเจ้าโกจงและแทวานกุน แทวานกุนมีคำสั่งให้มหาเสนาบดีถวายพระอักษรองค์ชายองค์ชายซอนซึ่งมีพระชนม์ห้าชันษา ลีซังกุงทูลความอัดอั้นตันใจของนางต่อพระเจ้าโกจงโดยขอให้พระองค์ทรงโปรดปรานนางดังเช่นแต่ก่อน พระเจ้าโกจงทรงปลอบพระทัยพระมเหสีว่าพระนางยังสาวสามารถให้กำเนิดพระโอรสที่แข็งแรงได้อีกมากมาย แทวานกุนมีคำสั่งให้คนแย่งพระศพระโอรสจากพระมเหสี จากนั้นก็ทูลตำหนิพระมเหสีโทมนัสจนเกินไปทำให้ลืมฐานะพระมเหสีของพระนาง        พระมเหสีขอร้องแทวานกุนให้นำข้าวของเครื่องใช้และฉลองพระองค์พระโอรสเก็บไว้ในสุสานหลวง ซึ่งแทวานกุนก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใด พระมเหสีไม่เสวยเป็นเวลาสามวัน พระนางในชุดไว้ทุกข์เสด็จยังสุสานหลวงเพื่อไว้อาลัยพระวิญญาณพระโอรส 

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม อื่นๆ

เรื่องย่อซีรีส์ทั้งหมด

เรื่องย่อซีรีส์น่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android