Ch3Thailand Logo

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 20-26 ก.พ.2555

เปิดอ่านแล้ว 120 ครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 20-26 ก.พ.2555

20-26 ก.พ. 2555

คิมพยองฮักทูลพระเจ้าโกจงเพื่อลาออกจากราชการ พระเจ้าโกจงทรงนำความปรึกษาหารือกับแทวานกุน จากนั้นพระองค์ก็รีบเสด็จไปเยี่ยมพระมเหสี พระเจ้าโกจงทรงทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีในภาพลักษณ์ใหม่ ทำให้พระองค์ทรงวางพระทัยลงได้ พระเจ้าโกจงและพระมเหหสีเข้าเฝ้าถวายพระพรพระพันปี พระพันปีทรงปิติยิ่งนักเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดังเดิม หวังว่าพระมเหสีจะทรงมีพระประสูติการพระโอรสฝาแฝดให้พระนาง     มหาเสนาบดีสอบถามแทวานกุนว่าเหตุใดจึงเข้มงวดต่อพระเจ้าโกจงถึงเพียงนี้ แทวานกุนตอบว่าเพราะความรัก พระมเหสีซึ่งทรงศึกษาประวัติศาตร์และปรัชญาเมธีจีนจนแตกฉานถวายคำสอนเกี่ยวกับการปกครองของขงจื้อให้พระเจ้าโกจงให้ทรงเข้าถึงพสกนิกรมากขึ้น พระนางยินดีถวายความช่วยเหลือพระองค์บริหารกิจการบ้านเมือง แทวานกุนตัดสินใจปิดหอบัณฑิตที่มีอยู่ทั่วแผ่นดินโดยมอบหมายภารกิจนี้ให้ซายง

พระมเหสีทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางปฏิบัติต่อลีซังกุงด้วยความเป็นมิตร พระนางกราบทูลพระเจ้าโกจงว่าถึงแม้พระนางไม่มีพระโอรส แต่ก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ เพียงเท่านี้ก็ทรงพอพระทัยแล้ว พระมเหสีทูลพระเจ้าโกจงทรงอนุญาตให้มินคยอมโฮและมินซึนโฮถวายงานช่วยเหลือพระนางอีกแรงหนึ่ง เนื่องจากในราชสำนักมีแต่พระญาติที่เป็นเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าโกจงทรงประทับค้างคืนที่ตำหนักพระมเหสี การที่พระมเหสีทรงไม่สามารถมีพระโอรสถวายพระเจ้าโกจง ทำให้พระนางทรงไม่มีคุณสมบัติถวายการปรนนิบัติพระองค์ได้ ขอให้พระองค์เสด็จหาลีซังกุงและองค์ชายองค์ชายซอนเพื่อหาความสำราญจากคนทั้งสอง พระมเหสีทรงจัดหาคณะดนตรีถวายพระพรพระพันปี ยังความไม่พอใจให้แทวานกุนเป็นอันมาก หลังจากที่มหาเสนาบดีลาออกจากราชการไปแล้ว พระเจ้าโกจงก็ทรงเสนอตำแหน่งมหาเสนาบดีให้แทวานกุน   แทวานกุนกลับเห็นว่าไม่เป็นการอันควร เนื่องจากแต่โบราณกาลมาไม่มีพระราชาพระองค์ใดให้พระบิดาเป็นขุนนางข้าราชบริพารในพระองค์มาก่อน

แทวานกุนเห็นว่าพระเจ้าโกจงทรงครองราชย์ 9 ปีแล้วยังคงไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันสักชิ้น ด้วยเหตุนี้แทวานกุนจึงตัดสินใจปฏิรูปการปกครองโดยจัดเก็บภาษีจากชนชั้นสูง คิมพยองฮักยืนกรานที่จะลาออกจากราชการให้ได้ด้วยเกรงว่าแทวานกุนไม่สามารถปฏิรูปการปกครองต่อไปได้ บรรดาขุนนางใหญ่พากันเข้าออกตำหนักวุนยอน ทำให้ท่พักของ    แทวานกุนกลายเป็นราชสำนักไปเสียแล้ว แทวานกุนเรียกมหาเสนาบดีคนใหม่และซายงมาพบเพื่อมอบหมายภารกิจให้คนทั้งสองไปปิดหอบัณฑิตทั่วแผ่นดิน ตกดึก แทวานกุนพบเห็นพระเจ้าโกจงและพระมเหสีกำลังทรงปรึกษาหารือราชการแผ่นดินด้วยกัน เมื่อพระมเหสีทรงทอดพระเนตรเห็นแทวานกุน พระนางก็ทูลลากลับตำหนัก แต่พระเจ้าโกจงกลับทรงมีรับสั่งให้พระมเหสีทรงประทับอยู่ต่อไป พระเจ้าโกจงทรงสนับสนุนพระบิดาที่จัดให้มีการปฏิรูปการปกครอง เก็บภาษีจากชนชั้นสูง กวาดล้างหอบัณฑิต เหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แทวานกุนไปเข้าเฝ้าพระพันปี พระพันปีทรงคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีจากชนชั้นสูง เนื่องจากราชสำนักต้องพึ่งพาคนกลุ่มนี้ คนจำนวนหนึ่งไม่พอใจแทวานกุน แทวานกุน   เห็นว่าในเวลานี้บ้านเมืองยังไม่มั่นคง ความคิดของตนถูกต้องแล้ว จะต้องทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้ได้

แทวานกุนมีคำสั่งให้หัวหน้าองครักษ์ใช้กำลังปิดหอบัณฑิตโดยให้เหลือหอบัณฑิตเอาไว้เพียงสี่สิบเจ็ดแห่งเท่านั้น บรรดาบัณฑิตที่ได้รับความเดือดร้อนพากันถวายฏีกาต่อพระเจ้าโกจง พระมเหสีทรงเห็นว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่แทวานกุน แต่อยู่ที่บรรดาบัณฑิตเอง ไม่ว่ายกตนเป็นผู้รู้ แสวงหาประโยชน์ ละโมบเห็นแก่ได้ ชนชั้นสูงใช้กำลังตอบโต้การเก็บภาษีด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ มินซึนโฮทูลแนะนำพระมเหสีให้ฉวยโอกาสที่บรรดาบัณฑิตและแทวานกุนบาดหมางใจกันทรงออกพระพักตร์ไกล่เกลี่ย พระเจ้าโกจงทรงว่าราชการ พระมเหสีทรงเห็นว่าพระเจ้าโกจงทรงอ่อนแอเกินไปที่จะรับมือแทวานกุนตามลำพัง ค.ศ.1873 องค์ชายซอนหกชันษา   พระเจ้าโกจงทรงครองราชย์เก้าปี ก่อนที่แทวานกุนจะไปพบบรรดาขุนนางใหญ่ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจงเพื่อทูลขอให้พระองค์ทรงสถาปนาลูกชายของลีซังกุงเป็นองค์รัชทายาท พระเจ้าโกจงทรงขัดคำสั่งพระบิดาโดยเห็นว่าพระบิดาไม่เห็นใจในชะตากรรมของพระมเหสี เชื่อว่าหลังจากสถาปนาองค์รัชทายาทแล้วจะต้องขอให้ถอดถอนพระมเหสีอย่างแน่นอน บรรดาขุนนางใหญ่มีความเห็นไม่เป็นเอกภาพ พระเจ้าโกจงทรงมีพระราชประสงค์ท่จะเป็นพระราชาที่แท้จริงโดยไม่อยากเป็นหุ่นเชิดของพระบิดาอีกต่อไป   ในที่สุดพระเจ้าโกจงก็ทรงตัดสินพระทัยงัดข้อกับพระบิดาจนถึงที่สุด น่าเสียดายที่ถูกพระมารดาห้ามปรามไว้

พระเจ้าโกจงทรงไม่ปฏิบัติตามการห้ามปรามของพระมารดาโดยทรงยืนกรานว่าจะงัดข้อกับพระบิดาจนถึงที่สุด ชายามินไปทำงานที่ตำหนักพระมเหสีเพื่อให้สงบจิตสงบใจ แทวานกุนเกรงว่าสักวันหนึ่งพระมเหสีทรงมีพระโอรส เมื่อพระโอรสครองราชย์ พระนางก็ทรงว่าราชการอยู่หลังม่าน ทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย บ้านเมืองก็ยังคงล้าหลังเช่นเดิม ด้วยเหตุนี้แทวานกุนจึงเกลี้ยกล่อมมหาอำมาตย์ให้เห็นด้วยกับการสถาปนาองค์รัชทายาท พระเจ้าโกจงทรงถามมหาเสนาบดีและบรรดาขุนนางใหญ่ทั้งหลายว่าทุกคนเป็นขุนนางข้าราชบริพารในพระองค์หรือไม่  จากนั้นพระองค์ก็แสดงเจตนาเป็นปฏิปักษ์กับพระบิดา  ปกป้องพระเกียรติพระมเหสี บรรดาขุนนางเก่าทูลแนะนำพระเจ้าโกจงทรงรอให้ลูกชายของลีซังกุงอายุเก้าปีเสียก่อนค่อยสถาปนาองค์รัชทายาท เพียงเท่านี้ก็ทำให้ความบาดหมาระหว่างพ่อลูกผ่อนคลายลงไปได้ พระเจ้าโกจงและแทวานกุนปฏิรูปการปกครองด้วยการจัดให้มีการตรากฎหมาย เสริมสร้างแสนยานุภาพกองทัพ ขับไล่คริสต์ศาสนาจารย์  ขุนนางใหญ่พร้อมใจกันถวายฏีกาต่อพระเจ้าโกจงให้ทรงสถาปนาแทวานกุนเป็นแทโลซึ่งมีฐานะเสมอพระราชา แต่ฏีกาของแชฮียอนกลับสร้างความไม่พอใจให้แทวานกุนยิ่งนัก  ฏีกาที่ไม่ได้ลงชื่อของแชฮียอนวิพากษ์วิจารณ์การปฏิรูปการปกครองของแทวานกุน แทวานกุนนำฏีกาทูลถวายพระเจ้าโกจง มินซึนโฮและมินคยอมโฮน้องชายของชายามินได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการพลเรือนและตุลาการทหาร

พระมเหสีทรงมีพระประสูติการพระธิดา ไม่ถึงครึ่งปีพระธิดาก็สิ้นพระชนม์  ไม่นานนัก พระมเหสีก็ทรงครรภ์อีกครั้ง แต่ครั้งนี้พระมเหสีทรงไมได้ตั้งความหวังแต่อย่างใด องค์ชายองค์ชายซอนลูกชายของลีซังกุงมีพระชนม์เก้าชันษา    หลังจากท่พระเจ้าโกจงทรงอ่านฏีกาของแชฮียอนแล้วก็เข้าพระทัยผิดคิดว่าพระบิดาหยั่งเชิงพระองค์ พระองค์จึงทรงซ้อนแผนด้วยการชื่นชมฏีกา ทั้งยังแต่งตั้งเป็นขุนนางใหญ่อีกด้วย การนี้สร้างความไม่พอใจให้แทวานกุนเป็นอันมาก ฏีกาของแชฮียอนก่อให้เกิดมรสุมใหญ่ขึ้นมากลายเป็นความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าโกจงและแทวานกุน พระมเหสีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงว่าถ้าหากพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะดำรงฐานะพระราชาที่แท้จริง พระองค์ทรงต้องหาหนทางโค่นอำนาจของแทวานกุนลงให้ได้ พระเจ้าโกจงทรงเห็นด้วยกับคำแนะนำของพระมเหสี บรรดาขุนนางหกรัชกาลทูลถวายหนังสือลาออกจากราชการเพื่อต่อรองให้พระเจ้าโกจงทรงถอนฏีกาของแชฮียอน   พระเจ้าโกจงทรงกริ้วมากจึงทรงถอดถอนขุนนางเก่า  พระมเหสีทรงชื่นชมการตัดสินพระทัยของพระเจ้าโกจง แทวานกุนบุกเข้าพระตำหนักเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจง

แทวานกุนเห็นพระเจ้าโกจงทรงหลับสนิทจึงห่มผ้าให้พระองค์ จากนั้นแทวานกุนก็ระบายความอัดอั้นตันใจออกมาจนคลายความโกรธลง ภายในตำหนักตำหนักทรงงาน พระเจ้าโกจงทรงถามแชฮียอนว่าทำงานตามสีหน้าคนหมายถึงใคร พระองค์ทรงพบว่าแชฮียอนสามารถอธิบายคำว่าขุนนางซื่อสัตย์จงรักภักดีได้อย่างชัดเจน แชฮียอนเห็นว่าความจงรักภักดีถือเป็นความกตัญญู ตนจะถวายการรับใช้พระเจ้าโกจงจนชีวิตหาไม่ ต่อมา แชฮียอนก็ถวายฏีกาวิพากษ์วิจารณ์แทวานกุน พระเจ้าโกจงทรงนำป้ายคำสั่งออกมา ครึ่งหนึ่งไว้ที่พระองค์ ครึ่งหนึ่งทรงพระราชทานให้แชฮียอนเข้าออกวังหลวงได้ทุกเมื่อ ไม่มีใครสามารถทำอันตรายได้ พระมเหสีทูลเตือนพระสติพระเจ้าโกจงว่าถ้าหากเสนาบดีฝ่ายซ้ายและเสนาบดีฝ่ายขวาทูลลาออกจากราชการพร้อมกัน เช่นนั้นพระองค์ไม่ต้องรับศึกแต่เพียงลำพังหรือ ที่สำคัญในเวลานี้คือต้องรักษาฐานอำนาจเอาไว้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นผลเสียต่อพระองค์เอง พระมเหสีทูลเสนอให้พระเจ้าโกจงทรงร่วมมือกับพระพันปีประสานนอกในสอดรับกันจึงเป็นผล ตกดึกคิมพยองฮักและแทวานกุน พระเจ้าโกจงและพระพันปีต่างฝ่ายต่างปรึกษาหารือกันเพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้าม แทวานกุนรู้สึกว่าพระเจ้าโกจงทรงตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ เชื่อว่าพระมเหสีจะต้องบงการอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องงัดข้อกันจนถึงที่สุด ลีซังกุงมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นมา ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้นางกำนัลนำยันต์สาปแช่งไปฝังไว้ที่ตำหนักตำหนักแคแทเพื่อสาปแช่งไม่ให้พระมเหสีทรงมีพระโอรส นึกไม่ถึงกลับถูกฮุงซังกุงพบเห็นเข้าโดยเข้าใจผิดคิดว่านางกำนัลมาแอบฟังคำสนทนาของพระมเหสี

 

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม อื่นๆ

เรื่องย่อซีรีส์ทั้งหมด

เรื่องย่อซีรีส์น่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android