Ch3Thailand Logo

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 27 ก.พ.-4 มี.ค.2555

เปิดอ่านแล้ว 86 ครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 27 ก.พ.-4 มี.ค.2555

27 ก.พ. - 4 มี.ค. 2555

แทวานกุนเข้าประชุมขุนนางในภาคเช้า แทวานกุนมีคำสั่งให้คนจับตาดูความเคลื่อนไหวของแชฮียอน   ทำให้หัวหน้ามหาดเล็กรู้สึกไม่ชอบมาพากลขึ้นมา   พระพันปีโชทรงเห็นด้วยกับความคิดเห็นของพระมเหสีที่ให้พระเจ้าโกจงทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง แต่ถ้าหากเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็เพียงเปลี่ยนแต่น้ำไม่ต้องเปลี่ยนยา        พระมเหสีทรงมีพระประสงค์แต่งตั้งองค์ชายฮุงยินเป็นหัวหน้าองครักษ์    แทวานกุนเข้าเฝ้าเพื่อหยั่งเชิงทดสอบพระเจ้าโกจงด้วยการทูลถามพระเจ้าโกจงว่าพระองค์ทรงคิดถึงพระองค์เองหรือพสกนิกรเป็นสำคัญ หากคิดถึงชาติแผ่นดินเป็นสำคัญ จำต้องกล้ำกลืนต่อการเหยียดหยาม จากนั้นแทวานกุนก็หยิบยกประวัติศาสตร์จีนขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ เมื่อพระเจ้าโกจงทรงสดับเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงมีท่าทีอ่อนลง ทรงกรรแสงตำหนิพระองค์เองว่าอกตัญญู ลีซังกุงมีคำสั่งให้นางกำนัลนำยันต์ไปฝังไว้ที่พระตำหนักหลวงเพื่อให้พระเจ้าโกจง       ทรงเปลี่ยนพระทัยกลับมาโปรดปรานนางดังเดิม              พระเจ้าโกจงทรงมีพระราชโองการปลดซอซังดิลเจ้ากรมกลาโหม,ซอซังโพเจ้ากรมอาญา มินซึนโฮเชษฐาพระมเหสีรับตำแหน่งเจ้ากรมกลาโหมไม่พ้นหนึ่งเดือนก็ถูกปลด ขุนนางที่ถูกปลดจากตำแหน่งได้คืนตำแหน่ง แทวานกุนจับตาดูความเคลื่อนไหวแชฮียอนซึ่งดูเหมือนว่าชอยฮียอนกำลังจะถวายฏีกา พระมเหสีทรงหวังว่าด้วยดุลยพินิจของพระเจ้าโกจงทำให้พระองค์ทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง พระมเหสีทรงมีพระบัญชาให้มินคยอมโฮไปตามแชฮียอนมาเข้าเฝ้าเพื่อให้แชฮียอนถวายฏีกาต่อพระเจ้าโกจงต่อไป มินคยอมโฮอ้างแทวานกุนให้ตนปล่อยข่าวหลอกแชฮียอนเพื่อให้แชฮียอนรู้เนื้อความในราชโองการของพระเจ้าโกจง

 

แชฮียอนร่างฏีกาตลอดทั้งคืนเพื่อทูลถวายพระเจ้าโกจง พระพันปีทรงกังวลว่าพระเจ้าโกจงจะทรงอ่อนแอจึงได้เสด็จยังตำหนักที่ประทับเพื่อเตือนพระสติพระเจ้าโกจง แทวานกุนเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจงโดยทูลเชิญพระองค์เสด็จตำหนักตำหนักทรงงานเพื่อพบบรรดาขุนนางใหญ่    พระมเหสีทรงขัดขวางไม่ให้แทวานกุนเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจง เว้นเสียแต่ฆ่าพระนางเสียก่อน แทวานกุนโกรธมากทูลคาดคั้นเอาความจริงจากพระเจ้าโกจงว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์หรือไม่ พระเจ้าโกจงทรงลังเลพระทัย พระมเหสีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงว่าพระองค์ต้องทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง จะอยู่ใต้อาณัติของพระบิดาอีกต่อไปไม่ได้ แทวานกุนทำได้เพียงทูลเสนอคำแนะนำเท่านั้น  พระพันปีทรงสนับสนุนความคิดเห็นของพระมเหสีทำให้ต้องล่าถอยกลับไป   บรรดาขุนนางในราชสำนักต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ฏีกาของแชฮียอนกันไปต่างๆนาๆ แทวานกุนเชื่อว่าพระเจ้าโกจงทรงไม่สามารถทอดทิ้งตนซึ่งเป็นพระบิดาไปได้อย่างแน่นอน บรรดาขุนนางใหญ่ที่สนับสนุนแทวานกุนต่างพากันทูลขอให้พระเจ้าโกจงทรงมีรับสั่งคุมขังแชฮียอน ลงโทษอย่างหนัก ถอนฏีกาที่เสนอมา พระพันปีทูลเสนอพระเจ้าโกจงอย่าได้ทรงอ่อนข้อให้บรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนักเป็นอันขาด ขอให้พระองค์ทรงกระทำในสิ่งที่พระราชาควรกระทำ

 

พระพันปีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงให้ทรงฉวยโอกาสใช้ฏีกาของแชฮียอน ปฏิรูปการปกครองดำรงฐานะพระราชาอย่างเต็มตัวเสียที   เพื่อคุ้มครองพระมเหสีทรงปลอดภัย    พระเจ้าโกจงจึงทรงมีรับสั่งให้สามเสนาบดีเข้าเฝ้า พระองค์ทรงประกาศปลดแชฮียอนออกจากราชการกลับบ้านเกิด รุ่งขึ้น พระองค์จะทรงออกว่าราชการด้วยพระองค์เอง แทวานกุนโกรธมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงทรมาณแชฮียอนเพื่อให้ยอมรับสารภาพ รุ่งขึ้นแทวานกุนสั่งให้เสนาบดีและขุนนางในราชสำนักพากันทูลลาออกจากราชการเพื่อบีบบังคับพระเจ้าโกจง       พระเจ้าโกจงทรงกริ้วมากจึงทรงมีพระบัญชาให้องค์ชายฮุงยินและลีคยองฮานำมหาดเล็กคุ้มครองความปลอดภัยให้แชฮียอนในเวลาเดียวกัน พระมเหสีทูลแนะนำพระเจ้า   โกจงให้ทรงมีราชโองการห้ามแทวานกุนเข้าวังหลวงอีกต่อไป พระเจ้าโกจงทรงให้คำมั่นต่อพระมเหสีว่าพระองค์จะทรงคุ้มครองพระนางอย่างดี ลีซังกุงปรารถนาให้แทวานกุนมีอำนาจในวังหลวงเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งคุ้มครองนางได้ แทวานกุนเข้าวังหลวงยามวิกาลเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจง แต่กลับถูกมหาดเล็กห้ามไม่ให้เข้าวังหลวง เนื่องจากแทวานกุนไม่สามารถเข้าวังหลวงได้จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับ พระเจ้าโกจงทรงตัดสินพระทัยตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูกกับแทวานกุน        ชางซาปังหัวหน้าองครักษ์เสนอแทวานกุนนำกำลังบุกเข้าวังหลวง

แทวานกุนขับไล่บรรดาขุนนางใหญ่ออกไปเพื่ออยู่ตามลำพัง รุ่งขึ้น พระเจ้าโกจงทรงประกาศนับแต่นี้เป็นต้นไปพระองค์จะทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง เนื่องจากแทวานกุนสามารถบุกเข้ามาในวังหลวงได้ทุกเมื่อ พระเจ้าโกจงจึงทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมเหสีด้วยการเข้าเฝ้าปรึกษาหารือพระพันปี พระพันปีทูลเสนอพระเจ้าโกจงทรงสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับใช้ราชสำนัก มหาเสนาบดี,เสนาบดีฝ่ายซ้ายและเสนาบดีฝ่ายขวาซึ่งลาออกจากราชการไปแล้วเมื่อเห็นวิกฤตวังหลวงคลี่คลายจึงอยากกลับมารับใช้ราชสำนักอีกครั้ง แต่น่าเสียดายกลับถูกห้ามเข้าวังหลวง  พระพันปีทูลเสนอพระเจ้าโกจงทรงแต่งตั้งคิมพยองกีเป็นมหาเสนาบดี แทวานกุนมีความประสงค์เข้าเฝ้าพระเจ้าโกจงเพื่อปรึกษาหารือกับพระองค์ แต่กลับถูกพระเจ้าโกจงทรงปฏิเสธ  พระเจ้าโกจงทรงมีพระประสงค์ให้แทวานกุนไปจากเมืองหลวง   แทวานกุนยังคงไม่เชื่อว่าพระเจ้าโกจงทรงทอดทิ้งตนเพียงเพราะหลงเชื่อคนรอบข้าง แต่เมื่อได้ยินพระเจ้าโกจงทรงยยืนกรานให้ตนไปจากเมืองหลวงก็รู้สึกตกใจเป็นอันมาก มินคยอมโฮน้องชายของนายหญิงแนะนำแทวานกุนไปจากเมืองหลวงชั่วคราวเสียก่อน นายหญิงเข้าวังหลวงทูลตำหนิพระเจ้าโกจงทรงแล้งน้ำพระทัยต่อพระบิดา พระมเหสีทรงฉลองพระองค์สีขาวเสด็จยังตำหนักชางฟู พระนางทรงคุกเข่าอยู่ที่หน้าตำหนักเพื่อขอขมาแทวานกุน เมื่อแทวานกุนได้ยินว่าพระมเหสีเสด็จมาก็โกรธมากจนกระอักเลือดออกมา

แทวานกุนกระอักเลือดไม่หยุด พระมเหสีซึ่งกำลังทรงครรภ์ทรงคุกเข่าขอขมาแทวานกุนที่ตำหนักชางต๊อก ทำให้พระเจ้าโกจงทรงเป็นห่วงความปลอดภัยของพระมเหสีเป็นอันมาก ชายามินรำพันเพื่อให้พระเจ้าโกจงทรงเห็นถึงความดีของพระบิดา พระเจ้าโกจงกลับทรงต่อว่าพระบิดาเอาตัวเองเป็นใหญ่ ไม่เชื่อถือไว้วางใจลูกชาย ชายามินรับลีซังกุงและลูกชายซึ่งไร้ที่พึ่งพิงให้พักอยู่ท่ตำหนักวุนยอน พระเจ้าโกจงทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงไม่มีวันทรยศหักหลังพระบิดาเป็นอันขาด ลมเย็นยามค่ำคืน  พระมเหสียังคงทรงคุกเข่าอยู่โดยทรงยืนยันว่าถ้าหากแทวานกุนยังไม่ไปจากเมืองหลวง พระนางก็จะทรงไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาด แทวานกุนตื้นตันใจมากเมื่อได้ยินว่าพระเจ้าโกจงทรงกรรแสงเพราะตน อดีตมหาเสนาบดีเยี่ยมเยียนแทวานกุน แต่กลับถูกขัดขวางไม่ให้เข้าพบ พระพันปีทูลพระเจ้าโกจงให้ทรงเห็นเจตนาดีของพระมเหสีที่ขอขมาแทวานกุนแทนพระองค์ ชายามินให้คนไปทูลเชิญพระมเหสีเสด็จกลับพระตำหนัก แต่พระมเหสีกลับทรงปฏิเสธ แทวานกุนจึงแนะนำชายามินไปทูลเชิญพระมเหสีเสด็จกลับพระตำหนักด้วยตัวเองโดยให้ทูลพระนางว่าฟ้าสางตนจะไปจากวังหลวง ชายามินทูลพระมเหสีว่าแทวานกุนยินดีไปจากวังหลวงตามพระประสงค์  ขอให้พระมเหสีทรงช่วยเหลือให้พ่อลูกได้พบหน้าร่ำลากันสักครั้ง พระมเหสีทรงมองออกว่าแทวานกุนต้องการให้พระเจ้าโกจงทรงรั้งตนเองเอาไว้ พระเจ้าโกจงทรงซาบซึ้งพระทัยในความช่วยเหลือของพระมเหสี        พระเจ้าโกจงทรงอ้างต่อพระเชษฐาว่าพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้พระบิดาไปตรวจสอบเรื่องที่ชาวต่างชาติขุดสุสานหลวงเพื่อให้ไปจากวังหลวง        เพื่อหลีกเลี่ยงคำครหาว่าอกตัญญู พระเจ้าโกจงทรงมีพระประสงค์ให้พระบิดาเขียนจดหมายแสดงเจตนาที่จะไปจากเมืองหลวงด้วยตนเอง

คิมพยองฮักแนะนำคิมพยองกุกพี่ชายให้ฉวยโอกาสที่พระเจ้าโกจงทรงเรืองอำนาจเข้าถวายตัวเป็นมหาเสนาบดี มินคยอมโฮเชษฐาพระมเหสี รวมทั้งลีคยองฮาและองค์ชายฮุงยินต่างพากันหมายปองตำแหน่งมหาเสนาบดี หลังจากที่   แทวานกุนรู้เหตุผลที่แท้จริงที่พระเจ้าโกจงทรงมีพระประสงค์ให้ตนเขียนจดหมาย เพื่อไปจากเมืองหลวงแล้วก็เศร้าโศกเสียใจมากไม่อยากพบพระเจ้าโกจงอีกต่อไปนอกจากนี้ยังตระหนักดีว่าคิมพยองกีเคียงข้างให้การสนับสนุนพระมเหสี เชื่อว่าต้องเป็นความคิดคิมพยองกีอย่างแน่นอน แทวานกุนเขียนจดหมายถึงลูกชายโดยมีเนื้อหาใจความว่าพระเจ้าโกจงทรงว่าราชการด้วยพระองค์เองได้แล้ว ถึงเวลาแล้วที่ตนต้องกลับบ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย วิตกกังวลแต่เพียงการสถาปนาองค์รัชทายาทเท่านั้น หวังว่าพระองค์ทรงสถาปนาลูกชายลีซังกุงเป็นองค์รัชทายาท พระเจ้าโกจงไม่ได้ทรงเปิดเผยเนื้อหาในจดหมายที่เกี่ยวกับการสถาปนาองค์รัชทายาทต่อพระมเหสี พระมเหสีทรงตระหนักดีว่าถ้าหากพระนางไม่สามารถมีพระประสูติการพระโอรส แทวานกุนจะต้องปลดพระเจ้าโกจงเพื่อที่ตนขึ้นครองราชย์แทน ด้วยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสมานฉันท์กับแทวานกุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แทวานกุนกำชับทุกคนให้ตัดขาดการติดต่อกับผู้ที่ไปมาหาสู่โดยตระเตรียมการเดินทางกลับตำหนักวุนยอนในภายภาคหน้า

               แทวานกุนขึ้นไปบนเขามองลงไปที่วังหลวงซึ่งอยู่เบื้องล่าง รำพันออกมาว่าตำหนักคยองบกไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สูงศักดิ์หรืออย่างไร จากนั้นก็หวนนึกถึงความพยายามที่ตนทำให้ลูกชายได้เป็นพระราชาในวันนี้   พระมเหสีทรงเชื่อมั่นในพระเจ้าโกจงทรงสามารถว่าราชการด้วยพระองค์เอง     นับตั้งแต่บทบาทในราชสำนักของแทวานกุนตลอดสิบปีมานี้ยุติลง ถึงแม้ว่าแทวานกุนมีความดีความชอบสามารถขับไล่ชาวต่างชาติไปได้ก็ตาม ทว่านโยบายปิดประเทศกลับทำให้โชซอนล้าหลัง พระมเหสีทรงเตือนพระสติพระเจ้าโกจงว่าคนของแทวานกุนยังมีอยู่ในราชสำนัก นโยบายที่ดีที่สุดในเวลานี้คือการเปิดประเทศ การปิดประเทศเป็นเหตุให้ต่างชาติใช้เป็นข้ออ้างเข้ามารุกราน การเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามา ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชาติบ้านเมืองเป็นหนทางเดียวที่ทำให้โชซอนอยู่รอดได้  

พระมเหสีทรงจัดวางผู้คนเพื่อถวายงานพระเจ้าโกจง พระเจ้าโกจงทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมเหสีโดยยึดความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง คิมพยองฮัก,ลีคยองฮา,ฮงซุนมกและลียูวอนคนเหล่านี้ต่างได้รับความไว้วางพระทัยจากพระเจ้า  โกจง องค์ชายฮุงยินถูกเสนาบดีฝ่ายซ้ายดึงมาช่วยงาน มินซึนโฮเชษฐาพระมเหสีไม่พอใจที่ได้รับคำสั่งให้ไปอารักขาเมืองโซวอน  พระพันปีโชทรงไม่เห็นด้วยที่พระมเหสีทรงดำเนินนโยบายเปิดประเทศปล่อยให้ศาสนาคริสต์เป็นที่แพร่หลาย    พระเจ้าโกจงทรงตรัสว่าต้องพึ่งพาบรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนัก พระองค์ทรงนำความเห็นของพระบิดาเสนอต่อท่ประชุมขุนนางโดยไม่ได้หยิบยกเรื่องการสถาปนาองค์รัชทายาทขึ้นมาแม้แต่น้อย

         พระมเหสีทรงอธิบายต่อเชษฐาถึงความสำคัญของการอารักขาเมืองโซวอนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่แทวานกุนใช้เดินทางกลับเมืองหลวง มินซึนโฮปลื้มใจมากที่ตนได้รับความไว้วางใจจากพระมเหสี   พระมเหสีทรงมีรับสั่งให้ลีซังกุงเข้าเฝ้า แต่ลีซังกุงกลับกำเริบเสิบสานถึงแม้ต้องตายก็ไม่ยอมไปเข้าเฝ้า  ทำให้พระมเหสีทรงสนองความต้องการของลีซังกุงด้วยการประทานยาพิษให้นาง พระนางทรงให้คำมั่นว่าจะทรงดูแลลูกชายของนางเป็นอย่างดี พระเจ้าโกจงทรงได้รับหนังสือทูลสอบถามถึงเรื่องของแทวานกุนไม่ขาดสาย พระเจ้าโกจงทรงเห็นด้วยที่พระมเหสีทรงดูแลรับผิดชอบวังหลัง     พระมเหสีทรงยกเว้นโทษตายให้ลีซังกุง  จากนั้นพระนางก็ทรงหยิบยกคำมั่นสัญญาที่มีต่อกันในอดีตขึ้นมาเพื่อเตือนสติลีซังกุงให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อย่าได้บังอาจกำเริบเสิบสานอีกต่อไป   พระพันปีทรงชื่นชมพระมเหสีที่ทรงไว้หน้าลีซังกุง  จากนั้นพระนางก็ทรงมีพระเสาวนีย์ถึงเรื่องที่พระเจ้าโกจงทรงมีคำมั่นสัญญาต่อแทวานกุนที่ว่า เมื่อลูกชายของลีซังกุงมีอายุครบเก้าปีก็จะทรงสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท หวังว่าพระมเหสีจะทรงมีพระโอรสในเร็ววัน มิฉะนั้นแทวานกุนจะต้องกลับมาอย่างแน่นอน พระพันปีทรงสร้างห้องอภิบาลในตำหนักซีเจิ้งถัง อีกด้านหนึ่ง พระพันปีก็ทรงเสนอตัวช่วยเหลือ   ราชกิจของพระเจ้าโกจง  

 

 

 

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม อื่นๆ

เรื่องย่อซีรีส์ทั้งหมด

เรื่องย่อซีรีส์น่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android