Ch3Thailand Logo

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 12-18 มี.ค.2555

เปิดอ่านแล้ว 47 ครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 12-18 มี.ค.2555

12-18 มี.ค. 2555

หลังจากที่แทวานกุนอ่านเนื้อความในจดหมายของพระมเหสีแล้วก็ตัดสินใจกลับเมืองหลวง พระมเหสีทรงมีรับสั่งให้ลีซังกุงเข้าเฝ้า พระมเหสีทรงมีพระเสาวนีย์ต่อลีซังกุงว่าบัดนี้องค์ชายวอนฮาก็เติบใหญ่แล้วสมควรที่จะไปจากวังหลวงเพื่อใช้ชีวิตตามลำพังเสียที ลีซังกุงได้ยินเช่นนั้นก็ตกตะลึงเป็นอันมาก โซยองฮาได้ยินว่าแทวานกุนจะเดินทางกลับเมืองหลวงก็ตัดสินใจประหารชีวิตคนของแทวานกุนทันที พระเจ้าโกจงเสด็จยังตำหนักวุนยอนเพื่อปรับความเข้าใจกับชายามิน พระมเหสีและบรรดาขุนนางคนสนิทต่างพากันปรึกษาหารือเรื่องการสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท แทวานกุนนำภาพวาดของตนมอบให้คิมพยองฮักและบรรดาขุนนางเก่าแก่    พระเจ้าโกจงทรงได้รับแรงกดดันจากภายนอก ทำให้ในที่สุดการสถาปนาพระโอรสเป็นองค์รัชทายาทเป็นไปอย่างราบรื่น พระพันปีโชทรงกริ้วมาจนทรงพระประชวร แทวานกุนสบโอกาสจึงฉกฉวยโอกาสเอาไว้

พระเจ้าโกจงทรงมีพระบัญชาให้ลีซังกุงย้ายออกจากวังหลวง ยังความโกรธและเคียดแค้นให้นางเป็นอันมาก       ลีซังกุงตัดสินใจขังตัวเองอยู่ในห้อง ถึงแม้ต้องตายก็ไม่ยอมปฏิบัติตามพระบัญชาเป็นอันขาด  ลีแจมินทูลคัดค้านพระเจ้าโกจงไม่ควรนิรโทษกรรมให้แชอิกคยองเช่นนั้นแล้วแทวานกุนก็ไม่สามารถกลับสู่ตำหนักวุนยอนอีกต่อไป พระเจ้าโกจงทรงยืนกรานหนักแน่นวาเป็นคำมั่นของพระราชา ต้องยึดถือคำมั่น...

 

แทวานกุนสรรหาที่ดินสร้างสุสานโดยบอกคิมพยองฮักว่าร่างของตนต้องถูกฝังในชัยภูมิที่ดีถึงทำให้พระเจ้าโกจงและลูกหลานวัฒนาสถาพร ลีซังกุงต้องย้ายออกจากวังหลวง นางพยายามทำทุกอย่างเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจงให้ได้ ด้วยหวังว่าพระเจ้าโกจงทรงอนุญาตให้นางและองค์ชายวอนฮาใช้ชีวิตร่วมกัน แต่นึกไม่ถึงว่าลีซังกุงกลับถูกพระเจ้าโกจงทรงตำหนิว่าที่แล้วมานางตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระมเหสี ไม่เคารพยำเกรงตลอดจนหมิ่นพระเกียรติพระมเหสีเรื่อยมา  พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าถ้าหากไม่ใช่เป็นเพราะพระมเหสีทูลคัดค้านเอาไว้ ลีซังกุงต้องตายไปนานแล้ว ในที่สุดก็ถึงวันที่ลีซังกุงจะต้องไปจากวังหลวง องค์ชายวอนฮาเข้าเฝ้าเพื่อทูลอำลาพระเจ้าโกจง พระเจ้าโกจงทรงหักห้ามพระทัยโดยปล่อยให้องค์ชายวอนฮาจากไปด้วยความเจ็บปวด ลีซังกุงขังตัวเองอยู่ในห้อง แม้ต้องตายก็ไม่ยอมไปจากวังหลวง

ชายามินเข้าวังหลวงเพื่อเยี่ยมเยียนพระโอรสหลานชายของนางที่เฝ้าคิดถึงทุกคืนวัน แม้ว่านางมีความสุข แต่ก็ออกปากตำหนิด้วยความไม่พอใจพฤติกรรมต่างๆของพระมเหสี พระมเหสีทรงสงบนิ่งโดยไม่ตอบโต้ ลีซังกุงปฏิญาณว่าแม้ต้องตายก็ไม่ไปจากวังหลวง จนกระทั่งพระมเหสีทรงอนุญาตให้ลีซังกุงสามารถใช้ชีวิตด้วยกันกับองค์ชายวอนฮา ทำให้ลีซังกุงจำต้องไปจากวังหลวงด้วยน้ำตาซึ่งเปี่ยมด้วยความอาลัยอาวรณ์ ต่อมา องค์ชายวอนฮาสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควร ลีซังกุงได้รับความสะเทือนใจมากจนกลายเป็นคนซึมเศร้า ไม่นานนัก นางก็ตรอมใจตาย

พระเจ้าโกจงเสด็จตำหนักวุนยอนยามวิกาลเซ่นไหว้บรรพชน จากนั้นพระองค์ก็รีบเสด็จกลับ กระทั่งบ้านเมืองประสบภาวะสงครามพระเจ้าโกจงและแทวานกุนก็ยังไม่มีโอกาสได้พบกัน ทัพเรือญี่ปุ่นประชิดน่านน้ำ สำแดงแสนยานุภาพน่าสะพรึงกลัว เพื่อบีบบังคับโชซอนเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่น บรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนักมีความเห็นแตกต่างกันจนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเสนอให้เปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่น นอกกจากนี้ให้เปิดใจยอมรับวัฒนธรรมของชาวตะวันตก แต่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเห็นว่าทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาด   กองทัพเรือญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายกำลังพลไปยังเกาะคังวา    ทำให้บรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนักต่างพากันดีใจที่เห็นกองทัพเรือญี่ปุ่นถอนทัพไปแล้ว

บรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนักต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเปิดประเทศกันไปต่างๆนาๆ ท้ายที่สุดก็ลงความเห็นกันว่าให้ตั้งมั่นระวังภัย จับตาดูความเคลื่อนไหวกองทัพญี่ปุ่น เช่นนี้จึงทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายไปได้ระยะหนึ่ง พระเจ้าโกจงทรงมีราชโองการโปรดเกล้าให้องค์ชายฮุงยินดำรงตำแหน่งมหาเสนาบดี องค์ชายฮุงยินภาคภูมิใจมากด้วยเห็นว่าตำแหน่งมหาเสนาบดีเป็นตำแหน่งที่อยู่ใต้คนคนเดียว แต่อยู่เหนือคนทั่วไป พระเจ้าโกจงทรงโปรดนางในจาง พระมเหสีไม่เพียงไม่ทรงตำหนิ ทั้งยังทรงมีพระเสาวนีย์ให้ฮุงซังกุงเป็นธุระจัดการ ขณะที่มีการแต่งตั้งนางในจางเป็นซ่างกงนั่นเอง อีกด้านหนึ่งนั้นกองทัพเรือญี่ปุ่นบุกยึดเกาะคังวา

กองทัพเรือญี่ปุ่นบุกยึดเกาะคังวา อันกียองเสนาบดีฝ่ายขวาเข้าเฝ้าทูลพระเจ้าโกจงทรงมีพระราชโองการเชิญแทวานกุนเข้าวังหลวง แทวานกุนเชื่อว่าพระเจ้าโกจงทรงถึงคราวอับจนแล้วจึงได้เรียกตนเข้าวังหลวง นึกไม่ถึงว่า  พระเจ้าโกจงก็ทรงมีรับสั่งให้องค์ชายฮุงยินเข้าวังหลวงเพื่อปรึกษาหารือสถานการณ์บ้านเมืองเช่นเดียวกัน พระมเหสีทรงเตือนสติองค์ชายฮุงยินว่าถ้าหากปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังต่อไป เชื่อว่าอำนาจจะตกอยู่กับแทวานกุนอีกครั้ง พระอาการประชวรของพระพันปีโชทรงทุเลาขึ้นบ้าง พระพันปีโชจึงทรงเตือนพระสติพระเจ้าโกจงอย่าได้ทรงให้พระมเหสีก้าวก่ายราชกิจเป็นอันขาด หญิงใดก็ตามท่ก้าวก่ายราชกิจจะทำให้บ้านเมืองย่อยยับ ขอให้พระองค์ทรงตีตนออกห่างพระมเหสีเป็นดีที่สุด องค์ชายฮุงยินทูลเสนอพระเจ้าโกจงทรงส่งผู้แทนพระองค์เดินทางไปเกาะคังวาเพื่อเจรจากับขุนนางญี่ปุ่น หลังจากที่รู้เป้าประสงค์ของญี่ปุ่นแล้วก็จะได้กลับมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางรับมือ ขุนนางญี่ปุ่นและขุนนางโชซอนเจรจากัน จู่ๆกองทัพญี่ปุ่นก็บุกโจมตียังความหวาดกลัวสู่ชาวโชซอนเป็นอันมาก ตำหนักวุนยอนปล่อยข่าวลือไปทั่วว่ากองทัพญี่ปุ่นจะยกทัพบุกเข้ามาในเมืองหลวง         ชาวเมืองเกิดความหวาดกลัวจึงพากันไปชุมนุมที่ตำหนักวุนยอนเพื่อขอร้องแทวานกุนเข้าวังหลวงบำบัดทุกข์ให้ชาวเมือง พระเจ้าโกจงทรงประสบภาวะวิกฤตเช่นนี้จึงยากที่จะตัดสินพระทัย ด้านหนึ่งนั้นพระองค์ทรงไม่อยากยอมจำนนต่อแทวานกุน  อีกด้านหนึ่งนั้นทรงไม่อยากขอความช่วยเหลือจากพระมเหสี  ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงหลบเลี่ยงด้วยการประทับยังที่พักของชางซังกุงสถานที่ที่พระองค์ทรงเป็นส่วนพระองค์มากที่สุด

 

 

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม อื่นๆ

เรื่องย่อซีรีส์ทั้งหมด

เรื่องย่อซีรีส์น่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android