Ch3Thailand Logo

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 19-25 มี.ค.2555

เปิดอ่านแล้ว 63 ครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 19-25 มี.ค.2555

19-25 มี.ค. 2555

แชฮียอนและพวกบัณฑิตถือขวานเข้าวังหลวงถวายฏีกา เรื่องนี้เป็นที่วิพากย์วิจารย์ต่างๆนาๆ การถือขวานเข้าวังหลวงถวายฏีกาถือเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจตายอยู่แล้ว ด้วยมีความหวังว่าพระเจ้าโกจงจะทรงไม่เจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่น ที่สำคัญการเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นเท่ากับนำประเทศสู่ความวอดวาย ถึงแม้แชฮียอนและพวกต้องตายก็จะคัดค้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นจนถึงที่สุด      แทวานกุนมีความเห็นว่าการเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นเท่ากับเปิดประตูให้โจรเข้ามาปล้น พระเจ้าโกจงทรงตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะทรงไม่ปรึกษาหารือเรื่องนี้กับแทวานกุนอีกต่อไป    นอกจากนี้ยังทรงไม่อนุญาตให้พระมเหสีเข้าเฝ้าอีกด้วย    ในเวลาเดียวกันมีข่าวแพร่สะพัดออกมาว่าชางซังกุงตั้งครรภ์ พระมเหสีทรงกำชับชางซังกุงถวายการปรนนิบัติพระเจ้าโกจงอย่างดี นอกจากนี้ขอให้ถนอมรักษาสุขภาพเป็นสำคัญ

บรรดาขุนนางในราชสำนักมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายปิดหรือเปิดประเทศ ในเวลาเดียวกันก็มีราชสาส์นมาจากแผ่นดินจีนแนะนำให้โชซอนเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่น เปิดประเทศยอมรับวัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตก  การนี้จึงทำให้บรรดาขุนนางใหญ่ที่พากันสนับสนุนให้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นได้พากันทูลถวายฏีกาเพื่อให้พระเจ้าโกจงทรงตัดสินพระทัยเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นทันที พระเจ้าโกจงทรงเห็นชอบจึงทรงมีพระบัญชาให้ขุนนางเดินทางไปเกาะคังวาเพื่อให้ซินซอนดำเนินการเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่น เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนาๆ สร้างความไม่พอใจให้ชาวเมืองที่มาชุมนุมกันที่ตำหนักวุนยอนเป็นอันมาก ในที่สุดพระเจ้าโกจงก็ทรงตัดสินพระทัยเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่น เพื่อให้เรื่องการเจริญสัมพันธไมตรีเป็นที่ยุติโดยเร็ว พระเจ้าโกจงจึงทรงมีพระบัญชาให้ม้าเร็วนำความบอกแชฮียอนว่าการเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นเป็นที่ยุติแล้ว กระนั้นพระเจ้าโกจงก็ยังคงทรงหวาดระแวงแทวานกุนเป็นอันมาก พระมเหสีทรงเตือนพระสติพระเจ้าโกจงว่าทุกคนต่างก็ทำเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้น ขอให้พระองค์ทรงใช้ฐานะพระราชาพินิจพิเคราะห์แทวานกุน ซินซอนและขุนนางญี่ปุ่นทำข้อตกลงในสนธิสัญญาเจริญสัมพันธไมตรี ทว่าเนื้อหาจำนวนมากในสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งขุนนางใหญ่ในราชสำนักต่างก็ไม่รู้ถึงเรื่องนี้ ชางซังกุงตั้งครรภ์ พระมเหสีทรงกำชับให้ชางซังกุงถนอมรักษาตัวให้ดี ทว่าในพระทัยพระนางยังทรงมีพระประสงค์ ที่จะมีพระโอรสสักพระองค์

 

เนื่องจากองค์รัชทายาททรงมีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์นัก พระมเหสีจึงทรงตัดสินพระทัยส่งองค์รัชทายาทให้อยู่ในการดูแลขององค์ชายฮุงยิน อีกด้านหนึ่งนั้น ขุนนางที่ถูกส่งตัวไปญี่ปุ่นเดินทางกลับโชซอน พระเจ้าโกจงทรงสอบถามถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยความสนพระทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไฟฟ้าและเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ความเจริญก้าวหน้าเองทำให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยโดยลำพังที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่น มินคยอมโฮนำความทูลพระมเหสี เมื่อเป็นเช่นนี้ในที่สุดพระมเหสีก็ทรงตัดสินพระทัยกุมอำนาจไว้ให้ได้ ชางซังกุงเข้าเฝ้าพระมเหสี  ชางซังกุงทูลพระมเหสีว่าถ้าหากนางได้ลูกชายจะนำทูลถวายพระมเหสี  เนื่องจากองค์รัชทายาททรงมีพระพลานามัยอ่อนแอ หากว่าวันหนึ่งองค์รัชทายาทบุญน้อยมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น พระมเหสีทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงต่อว่าชางซังกุงด้วยความกริ้ว พระเจ้าโกจงทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสุดที่จะระงับพระอารมณ์ไว้ได้จึงทรงตำหนิว่าทั้งหมดเป็นเพราะพระมเหสีเพียงคนเดียว ชางซังกุงได้รับความเห็นใจจากพระเจ้าโกจง ในเวลาเดียวกันพระมเหสีก็กลายเป็นที่รังเกียจ จากคำทูลแนะนำของลีแจมิน คืนเดียวกันนั้นเอง พระเจ้าโกจงทรงดำเนินอยู่หน้าตำหนักตำหนักซอจองด้วยความลังเลพระทัยว่าจะเข้าไปในตำหนักหรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าโกจงและพระมเหสีดูเหมือนห่างเหินต่อกันมากขึ้น  ชางซังกุงครรภ์แก่ใกล้คลอด...

 

พระมเหสีทรงส่งองค์รัชทายาทไปรักษาตัวที่บ้านองค์ชายฮุงยิน ฮุงซังกุงนำแพทย์ตะวันตกถวายการรักษาพระอาการประชวรขององค์รัชทายาท แม้ว่าพระอาการประชวรทุเลาขึ้น แต่พระพลานามัยอ่อนแอ จำต้องพักรักษาตัวอย่างดี แพทย์ตะวันตกวินิจฉัยว่าในอนาคตองค์รัชทายาทมีโอกาสเป็นหมันไม่สามารถมีทายาทสืบสกุลได้ ทำให้พระมเหสีทรงตกตะลึงถึงกับทรงกระอักพระโลหิตออกมาไม่หยุด แน่นพระอุระขึ้นมาทันที มหาดเล็กเข้าเฝ้าทูลพระเจ้าโกจงยามวิกาลถึงอาการพระประชวรของพระมเหสี นึกไม่ถึงว่าชางซังกุงกลับจงใจไม่ปลุกพระเจ้าโกจง จากการตรวจพระอาการประชวรของพระมเหสีอย่างละเอียด หมอหลวงวินิจฉัยว่าพระมเหสีทรงครรภ์ พระมเหสีทรงปลื้มปิติจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้    ชางซังกุงให้กำเนิดลูกชาย พระมเหสีเข้าเฝ้าทูลพระเจ้าโกจงว่าพระนางทนได้ที่พระองค์ทรงโปรดชางซังกุง แต่การอบรมเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาเป็นหน้าที่ของพระนาง พระมเหสีทรงยืนยันว่าจะนำลูกชายชางซังกุงไปเลี้ยงดูที่พระตำหนักให้ได้

ฮุงซังกุงเชิญหมอหลวงมาที่พระตำหนักยามวิกาล พระมเหสีทรงมีพระบัญชาให้หมอหลวงตรวจร่างกายองค์    รัชทายาทอย่างละเอียดว่าในอนาคตมีโอกาสเป็นหมันหรือไม่ ชางซังกุงมีคำสั่งลับให้นางกำนัลคนสนิทไปขโมยฉลองพระองค์ชั้นในของพระมเหสีมาเพื่อประกอบพิธีไสยศาสตร์ แต่ไม่รู้ว่าไสยศาสตร์มีอยู่จริงหรือไม่ จู่ๆพระมเหสีก็ทรงเจ็บพระครรภ์ขึ้นมาจนให้พระประสูติการพระโอรส พระเจ้าโกจงทรงรู้สึกเห็นพระทัยพระมเหสี พระองค์จึงทรงตรัสต่อพระมเหสีว่าพระนางยังคงอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอไป ไม่เคยลืมเลือนพระนางแม้แต่น้อย พระโอรสถือประสูติไม่ถึงหนึ่งร้อยวันก็สิ้นพระชนม์ แต่ดูเหมือนว่าพระมเหสีไม่ได้ทรงโทมนัสเฉกเช่นในอดีตจนเป็นที่เลื่อมใสของบรรดาขุนนางในราชสำนัก    พระมเหสีทรงมีพระประสงค์เลี้ยงดูลูกชายของชางซังกุงด้วยพระนางเอง ขอให้ชางซังกุงอย่าได้แพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปเป็นอันขาด

พระมเหสีทรงมีพระประสงค์เลี้ยงดูลูกชายของชางซังกุงด้วยพระนางเอง ขอให้ชางซังกุงอย่าได้แพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปเป็นอันขาด ชางซังกุงสาบานต่อพระพักตร์พระมเหสีแล้วก็จากไป มินกึยโฮเสียชีวิต การเสียชีวิตของมินกึยโฮขุนนางซื่อสัตย์จงรักภักดียังความโทมนัสสู่พระเจ้าโกจงยิ่งนัก  พระเจ้าโกจงปีที่สิบแปดได้จัดให้มีการปฏิรูปกองทัพโชซอนเสียใหม่ หลังจากที่โชซอนทำข้อตกลงกับญี่ปุ่นที่เกาะคังวาแล้ว พระเจ้าโกจงก็ทรงเปิดประเทศยอมรับความเจริญก้าวหน้าและวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเข้ามา องค์รัชทายาทพระชนมายุสิบแปดชันษา พระมเหสีทรงมีพระดำริจัดงานอภิเษกให้องค์รัชทายาทในปีหน้า พระเจ้าโกจงทรงเห็นด้วยกับพระดำริของพระมเหสี พระมเหสีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงเสด็จตำหนักวุนยอนบ้าง งานอภิเษกขององค์รัชทายาทจะต้องได้รับการยอมรับจากตำหนักวุนยอน เรื่องนี้สร้างความว้าวุ่นพระทัยให้พระเจ้าโกจงยิ่งนัก ระหว่างทางที่เสด็จตำหนักวุนยอน พระเจ้าโกจงก็ทรงเปลี่ยนพระทัยเสด็จกลับวังหลวง     ทุกคนในตำหนักวุนยอนต่างพากันตระเตรียมการต้อนรับเสด็จพระเจ้าโกจง เวลาผ่านไปพระเจ้าโกจงก็ยังคงไม่เสด็จมาเสียที สร้างความผิดหวังให้แทวานกุนยิ่งนัก แทวานกุนมีคำสั่งให้ปิดประตูตำหนัก ไม่เปิดประตูต้อนรับใครทั้งนั้น นับแต่นี้เป็นต้นไปความขัดแย้งระหว่างพ่อลูกก็ยิ่งร้าวลึกทุกที

ลียางแลเดินทางมาเยี่ยมคารวะมินคยอมโฮ การนี้ลียางแลเปิดเผยถึงการปฏิวัติให้มินคยอมโฮรู้ แต่ทว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร อีกด้านหนึ่งนั้น เมื่อแทวานกุนได้รับรายงานจากลีแจมินว่าจะมีการปฏิวัติก็ทำให้แทวานกุนเดือดดาลขึ้นมาทันที ลีแจมินบอกแทวานกุนว่าผู้ก่อการคืออันกียองและพวกโดยมีแผนการเผาทำลายสถานฑูตญี่ปุ่นและลอบสังหารคนสกุลมิน เมื่อแทวานกุนได้ยินเช่นนั้นก็แผดเสียงตวาดด้วยความโกรธ ทว่าข้อเท็จจริงที่ลียางแลบอกมินคยอมโฮกลับแตกต่างกับข้อเท็จจริงของลีแจมินอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ว่าจะมีการบุกเข้าวังหลวงบีบบังคับพระเจ้าโกจงสละราชสมบัติเพื่อให้ลีแจมินขึ้นครองราชย์สืบราชบัลลังก์ต่อไป จับกุมพระมเหสีส่งให้ตำหนักวุนยอนลงทัณฑ์ ที่แล้วมาเป็นการยืนยันว่าได้มีแผนการปฏิวัติมาโดยตลอด เมื่อลีคยองฮารู้เรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการจับกุมผู้เกี่ยวข้องอย่างลับๆโดยทูลเสนอพระเจ้าโกจงว่าไม่ควรไต่สวนเรื่องนี้อย่างเปิดเผย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พัวพันถึงต่อแทวานกุน พระเจ้าโกจงทรงหวนนึกถึงที่แล้วมาแทวานกุนต้องลำบากลำบนทำทุกอย่างเพื่อพระองค์ และแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระบัญชาให้ลีคยองฮายุติเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด นึกไม่ถึงว่าเรื่องนี้กลับถูกองค์ชายฮุงยินและบรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนักพากันคัดค้านโดยเห็นว่าแม้ว่าพระราชบิดาของพระราชาทำความผิดก็จะต้องรับโทษ การนี้ทำให้พระเจ้าทรงตกที่นั่งลำบากยากตัดสินพระทัย  ยิ่งนัก 

 

 

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม อื่นๆ

เรื่องย่อซีรีส์ทั้งหมด

เรื่องย่อซีรีส์น่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android