Ch3Thailand Logo

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 2-8 เม.ย.2555

เปิดอ่านแล้ว 164 ครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 2-8 เม.ย.2555

2-8 เม.ย. 2555

แทวานกุนยกเลิกหน่วยรบพิเศษ ฟื้นฟูหน่วยรักษาการณ์และหน่วยกล้าตายดังเดิม กำจัดปฏิปักษ์ ใช้สอยคนใกล้ชิด ลีแจมินลูกชายคนโตของแทวานกุนซึ่งดูแลท้องพระคลังและกองทัพ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจึงทำให้  ไม่กล้าไปจากวังหลวง แทวานกุนต้องการให้มหาเสนาบดีฮงซุนมกประกาศไปทั่วแผ่นดินว่าพระมเหสีสิ้นพระชนม์แล้ว เพื่อสลายการชุมนุม ยุติสถานการณ์ความไม่สงบ เมียงซอง(พระมเหสี)หลบหนีไปที่บ้านของยุนแทจุนจนรู้ความจริงว่าแทวานกุนมีประกาศไปทั่วแผ่นดินว่าพระมเหสีสิ้นพระชนม์แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้นางตระหนักดีว่านับแต่นี้เป็นต้นไปนางไม่สามารถกลับวังหลวงได้อีกต่อไปแล้ว เมียงซองตัดสินใจหลบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัย ก่อนออกเดินทางเมียงซองหันหน้าไปยังที่ตั้งวังหลวงเพื่อแสดงความคารวะ ตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าสักวันหนึ่งนางจะต้องกลับวังหลวงให้ได้ ไม่มีใครรู้ว่า       พระมเหสีเป็นตายร้ายดีอย่างไร ไม่มีใครพบเห็นพระศพของพระนาง กระนั้นแทวานกุนก็ยืนกรานว่าจะจัดพิธีพระศพถวายพระมเหสีจนนำมาซึ่งปัญหามากมาย

แทวานกุนยืนกรานว่าจะจัดพิธีพระศพถวายพระมเหสี บรรดาขุนนางในราชสำนักต่าพากันคัดค้าน พระเจ้าโกจงทรงตัดพ้อด้วยความกริ้วว่าแม้ว่าพระมเหสียังไม่ได้สิ้นพระชนม์ ทว่าแทวานกุนมีประกาศไปทั่วแผ่นดินว่าพระมเหสีสิ้นพระชนม์แล้ว จึงเป็นการยากที่พระมเหสีจะกลับสู่วังหลวงได้อีกต่อไป เมียงซองได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิด   ทำให้นางสามารถหลบหนีออกจากเมืองหลวงอย่างราบรื่น กองทหารและประชาชนที่ก่อความไม่สงบต่างมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าพระมเหสียังมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่คืนอาวุธให้กองทัพ แทวานกุนทำใจยอมรับปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น แม้ว่าลีแจมินพยายามหาหนทางให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุขโดยรู้ดีว่าเกินกำลังความสามารถของตน

ชายามินเข้าวังหลวงเพื่อพบแทวานกุน นายหญิงต่อว่าแทวานกุนด้วยความโกรธว่าพระมเหสียังไม่สิ้นพระชนม์ ไฉนจัดพิธีพระศพถวายพระนาง เมื่อแทวานกุนได้ยินเช่นนั้นก็จับจ้องชายามินด้วยความโกรธ แทวานกุนเร่งรัดให้จัดพิธีพระศพถวายพระมเหสีโดยเร็ว บรรดาขุนนางในราชสำนักพากันคัดค้านว่าไม่มีพระศพพระมเหสีจะจัดพิธีพระศพถวายพระนางได้อย่างไร แทวานกุนนำฉลองพระองค์ของพระมเหสีออกมา จากนั้นก็ทูลเชิญพระเจ้าโกจงฉลองพระองค์ไว้ทุกข์ทรงประกอบพิธีพระศพ แต่พระเจ้าโกจงกลับทรงมีความเห็นว่าถ้าหากพระองค์ฉลองพระองค์ไว้ทุกข์ก็เท่ากับยอมรับว่าพระมเหสีสิ้นพระชนม์จริง ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยไม่ฉลองพระองค์ไว้ทุกข์  บรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนักต่างเห็นด้วยกับพระดำรัสของพระเจ้าโกจง  แทวานกุนเห็นว่าเพลี่ยงพล้ำจึงข่มขู่พระเจ้าโกจงว่าถ้าหากไม่จัดพิธี  พระศพถวายพระมเหสี บ้านเมืองไม่มีวันที่จะสงบสุขอย่างแน่นอน โจรกบฏก็จะพากันออกตามหาพระมเหสีทั่วทุกหย่อมหญ้าพระเจ้าโกจงทรงได้รับคำยืนยันจากแทวานกุนว่าหากพระมเหสียังไม่สิ้นพระชนม์ก็จะไม่ตามล่าหมายเอาชีวิต    พระนางอีกต่อไป ในที่สุดพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยฉลองพระองค์ไว้ทุกข์ทรงประกอบพิธีพระศพพระมเหสี ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการบรรดาขุนนางน้อยใหญ่ในราชสำนักและพสกนิกรทั่วแผ่นดินสวมใส่ชุดไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียง...

 

แทวานกุนตอกฝาโลงพระศพด้วยตนเองเพื่อฝังความบาดหมางที่มีต่อกัน ตลอดสิบปีที่ผ่านมา แทวานกุนเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและไว้ใจได้มารับใช้ราชสำนักโดยทูลพระเจ้าโกจงว่าการที่ตนทำเช่นนี้นั้นไม่ได้ทำไปเพียงเพราะความแค้นส่วนตัว หากแต่เป็นเพียงเพื่อรักษาพระเกียรติพระมเหสีเท่านั้น ทว่าในใจของแทวานกุนนั้นกลับเห็นว่าการถวายพิธีพระศพพระมเหสีเป็นหนทางเดียวที่ทำให้พระนางไม่สามารถกลับวังหลวงได้อีกต่อไป เมียงซองรู้สึกรันทดที่ถูกแทวานกุนทำให้นางเสมือนตายทั้งเป็น

เมียงซองไปเซ่นไหว้พระวิญญาณพระมเหสียินซอน โดยหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่พระนางทรงได้รับความไม่เป็นธรรมจนถูกปลดเป็นสามัญชน แต่แล้วในที่สุดพระนางก็สามารถเสด็จกลับวังหลวงดังเดิม อุทาหรณ์ของพระนางทำให้เมียงซองมีกำลังใจขึ้นมา ทำให้นางตั้งปฏิญาณว่าสักวันหนึ่งต้องกลับวังหลวงให้ได้ ลียองอิกประสบความสำเร็จนำข่าวดีสู่วังหลวง หลังจากที่ฮุงซังกุงนำข่าวดีกราบทูลพระเจ้าโกจงว่าพระมเหสียังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระเจ้าโกจงก็ทรงโสมนัสยิ่งนักโดยมีพระดำริที่จะออกไปรับพระมเหสีด้วยพระองค์เอง แต่น่าเสียดายติดที่ตำหนัวุนยอนที่มีหูตาเป็นสับปะรด พระองค์จึงทรงทำได้เพียงฝากคำพูดถึงพระมเหสีให้ทรงรักษาตัวให้ดี

เมียงซองหลั่งน้ำตาด้วยความปลาบปลื้มที่ได้รับความห่วงใยจากพระเจ้าโกจง  เมื่อแทวานกุนรู้ว่าพระมเหสียังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ก็ยกเรื่องการค้นหาพระศพพระมเหสีเป็นข้ออ้างเพื่อตามหาพระมเหสี ทั้งยังเข่นฆ่าบรรดาขุนนางที่จงรักภักดีต่อพระมเหสีเป็นจำนวนมาก มหาดเล็กเจียงเดินทางรอนแรมไปที่เมืองเมืองพงจูเพื่อนำความบอกฮงกิลฮุนว่าเมืองหลวงมีความเคลื่อนไหวด้วยการตามหาพระมเหสี ขอให้พระมเหสีหาที่ประทับเพื่อซ่อนตัวเสียใหม่ เมียงซองและพวกไม่มีทางเลือกจึงต้องพากันไปจากเมืองเมืองพงจูมุ่งหน้าสู่เมืองชางวูวอน ทั้งที่ขุนนางเก่าแก่และขุนนางใหญ่ในราชสำนักต่างพากันคัดค้านไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของแทวานกุน  กระนั้นก็ไม่สามารถต้านทานอำนาจของแทวานกุน    แทวานกุนทูลย้ำพระเจ้าโกจงว่าการที่ตนรีบร้อนจัดงานพระศพถวายพระมเหสีนั้นเป็นการถวายความช่วยเหลือพระนาง ขอให้พระองค์ทรงรอบคอบ วางพระองค์ให้ดี หลังจากนั้นก็ควบคุมพระเจ้าโกจงที่ตำหนักซอจอง ไม่อนุญาตผู้ใดเข้าออกตำหนักซอจองโดยพลการเป็นอันขาด

ชางซังกุงพบว่าฮุงซังกุงลอบออกจากวังหลวงโดยพลการ ชางซังกุงลงโทษฮุงซังกุงอย่างหนัก ทั้งยังบอกนางกำนัลทุกคนว่าบัดนี้พระมเหสีสิ้นพระชนม์แล้ว งานน้อยใหญ่ในวังหลวงตกอยู่ที่นางแต่เพียงผู้เดียว เมียงซองรู้ว่าพระเจ้า โกจงทรงถูกควบคุมกักบริเวณไว้ การนี้มีเพียงพระพันปีโชพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยนางได้ นางจึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาฝากลียองอิกไปเมืองหลวงมอบให้โซยองฮา หลังจากที่พระพันปีทรงทอดพระเนตรจดหมายของเมียงซองแล้วก็โสมนัสยิ่งนัก  ที่แท้เนื้อความในจดหมายทูลขอพระเมตตาจากพระพันปีทรงช่วยเหลือให้นางสามารถกลับวังหลวงดังเดิม 

 

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม อื่นๆ

เรื่องย่อซีรีส์ทั้งหมด

เรื่องย่อซีรีส์น่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android