Ch3Thailand Logo

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 16-22 เม.ย.2555

เปิดอ่านแล้ว 179 ครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม 16-22 เม.ย.2555

16-22 เม.ย. 2555

หม่าเจี้ยนจงทูลพระเจ้าโกจงว่าเมื่อเหตุการณ์ความวุ่นวายสงบลงแล้วจะส่งแทวานกุนกลับสู่โชซอนดังเดิม ทำให้พระเจ้าโกจงทรงวางพระทัยลงได้ พระเจ้าโกจงทรงรอคอยวันที่พระมเหสีกลับสู่วังหลวง นึกไม่ถึงว่าการเสด็จกลับสู่วังหลวงของพระมเหสีต้องได้รับอนุญาตจากราชสำนักต้าชิงเสียก่อน พระเจ้าโกจงทรงสุดที่จะระงับความกริ้วเอาไว้ได้   แต่แล้วในที่สุดพระองค์ก็ทรงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของราชสำนักต้าชิง    ราชสำนักต้าชิงส่งสาส์นให้โชซอนเตรียมการต้อนรับพระมเหสีกลับสู่วังหลวง พระเจ้าโกจงและองค์รัชทายาททรงเสด็จออกมารับการกลับสู่วังหลวงของพระมเหสีด้วยพระองค์เอง พระมเหสีทรงกันแสงด้วยความปลาบปลื้มพระทัยที่สามารถกลับสู่วังหลวงดังเดิม

ระหว่างทางที่พระมเหสีเสด็จกลับสู่วังหลวง พระนางเสด็จเยี่ยมชายามินที่ตำหนักวุนยอน   แต่ชายามินกลับไม่ต้อนรับแขกโดยอ้างว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ ชายามินกำชับทุกคนว่าหากแทวานกุนยังไม่กลับมา ห้ามเปิดประตูใหญ่เป็นอันขาด แทวานกุนถูกควบคุมตัวไปเทียนจิน หลังจากที่แทวานกุนได้คลุกคลีกับหลี่หงจางสักพักหนึ่งก็ถูกเนรเทศไปยังเมืองโพจอง พระมเหสีทรงกันแสงด้วยความปลาบปลื้มที่มีโอกาสกลับมาพบพระเจ้าโกจงและองค์รัชทายาทอีกครั้ง พระมเหสีทรงมีรับสั่งให้ชางซังกุงเข้าเฝ้า ชางซังกุงทูลถามพระมเหสีว่านางจะมีทางรอดรักษาชีวิตไว้ได้หรือไม่

สองปีต่อมา ท่เมืองเทียนจินแผ่นดินต้าชิง หลี่หงจาง,อู๋ฉางชิ่งและพวกปรึกษาหารือกันว่าจะต่อต้านฝรั่งเศสที่  อันหนันอย่างไร ทั้งที่มีความคิดว่าจะโยกย้ายกำลังทหารสามพันนายที่โชซอนมาที่อันหนัน กระนั้นก็อดเป็นห่วงโชซอนไปไม่ได้ แทวานกุนเตือนสติหลี่หงจางว่าถ้าหากถอนกำลังทหารจากโชซอนเชื่อว่าญี่ปุ่นจะต้องบุกโชซอนอย่างแน่นอน หนทางเดียวที่ดีที่สุดคือส่งตนกลับโชซอน น่าเสียดายหลี่หงจางกลับปฏิเสธข้อเสนอของแทวานกุน ลีแจมินเดินทางรอนแรมด้วยความยากลำบากในที่สุดก็เดินทางมาถึงบ้านหลังหนึ่งของเมืองโพจองจนได้พบกับแทวานกุน ลีแจมินรู้สึกรันทดเมื่อเห็นแทวานกุนใช้ชีวิตด้วยความลำเค็ญ แต่นึกไม่ถึงว่าแทวานกุนกลับบอกลีแจมินว่าตนยังมีกำลังวังชาเมื่อลีแจมินืกลับไปแล้วขอให้ทูลพระเจ้าโกจงให้ทรงคำนึงถึงพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินเป็นสำคัญ อย่าได้เห็นแก่พ่อจนก้มหัวให้แผ่นดิน ต้าชิง ลีแจมินไปเยี่ยมคารวะหลี่หงจางด้วยหวังว่าหลี่หงจางจะปล่อยแทวานกุนกลับโชซอน หลี่หงจางตอบรับด้วยวาจาว่าให้สงครามระหว่างต้าชิงและฝรั่งเศสยุติลงเสียก่อนจึงจะส่งแทวานกุนกลับโชซอน   คิมอ๊กคุน,ฮงยองจิก,ปาร์กยองโฮและพวกพากันไปต้อนรับการกลับมาของมินยองอิก ด้วยมีความหวังว่าความฝันที่จะปฏิรูปโชซอนจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาเพื่อให้โชซอนก้าวเข้าสู่ประเทศในยุคสมัยใหม่

คิมอ๊กคุน,ฮงยองจิก,ปาร์กยองโฮและพวกพากันไปต้อนรับการกลับมาของมินยองอิก       ด้วยทุกคนมีความหวังว่าความฝันที่จะปฏิรูปโชซอนจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาเพื่อให้โชซอนก้าวสู่ประเทศในยุคสมัยใหม่ มินยองอิกกลับคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังเพื่อปฏิรูปโชซอน  เนื่องจากมินแทโฮพ่อของตนเป็นพวกอนุรักษ์นิยม ถ้าหากมีการปฏิวัติเชื่อว่ามินแทโฮจะต้องต่อสู้จนถึงที่สุดอย่างแน่นอน ราชสำนักต้าชิงโยกย้ายกำลังทหารครึ่งหนึ่งไปอันหนัน คิมอ๊กคุนเห็นว่าไม่ควรพลาดโอกาสจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจง พระเจ้าโกจงทรงให้คำมั่นหากได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นและอเมริกา พระองค์ก็จะรับแผนปฏิรูปของพวกหัวคิดก้าวหน้า หลังจากที่พวกหัวคิดก้าวหน้าได้รับคำมั่นสัญญาจากพระเจ้าโกจงแล้วก็ราวกับเสือติดปีกเริ่มต้นเคลื่อนไหว    ทว่าเพียงเริ่มต้นก็ประสบปัญหาเสียแล้ว...

 

ฑูตอเมริกาให้ความเห็นว่าโดยส่วนตัวแล้วยินดีให้ความช่วยเหลือ แต่รัฐบาลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ แต่ฑูตญี่ปุ่นกลับเรียกร้องให้พระเจ้าโกจงทรงมีพระราชสาส์นเสียก่อนถึงจะให้ความช่วยเหลือ ในเวลาเดียวกัน  หยวนซื่อไคนำกำลังทหารบุกเข้าเมืองหลวง ถืออำนาจบาตรใหญ่ หยวนซื่อไคกำเริบเสิบสานใช้วาจาคุกคามข่มขู่พระเจ้าโกจง ทำให้ขุนนางในราชสำนักต่างพร้อมใจกันต่อต้านการคุกคามของแผ่นดินต้าชิง อีกด้านหนึ่งนั้น ฑูตญี่ปุ่นได้รับโทรเลขจากเจ้ากรมต่างประเทศว่าญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนการปฏิรูปโชซอน พร้อมทั้งยินดีให้เงินสนับสนุน คิมอ๊กคุนเข้าวังหลวงยามวิกาลเพื่อรับพระราชสาส์นจากพระเจ้าโกจง คิมอ๊กคุนทูลพระเจ้าโกจงว่าพวกตนเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้สัญญาณลับตะวันแดงในการเคลื่อนไหว เมื่อพระเจ้าโกจงทรงสดับเช่นนั้น พระองค์ก็ทรงเบี่ยงพระองค์สอบถามความคิดเห็นจากพระมเหสีซึ่งทรงประทับอยู่หลังม่าน

คิมอ๊กคุนต้องการใช้อิทธิพลญี่ปุ่นยับยั้งการที่ต้าชิงเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของโชซอน ด้วยเหตุนี้จึงทูลเสนอพระเจ้าโกจงให้ทรงฉวยโอกาสนี้ประกาศเป็นประเทศเอกราช พระจ้าเกาจงและพระมเหสีทรงเห็นด้วยกับความเห็นคิมอ๊กคุน   พระเจ้าโกจงทรงมีพระราชสาส์นลับถึงคิมอ๊กคุนเพื่อให้พวกหัวคิดก้าวหน้าสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยกำหนดวันก่อตั้งกรมไปรษณีย์เป็นวันปฏิบัติการ พระมเหสีทรงมีพระประสงค์ให้ต้าชิงและญี่ปุ่นห้ำหั่นกันเอง พระนางจึงทรงขอความช่วยเหลือจากมูกินต๊อกที่ปรึกษาการต่างประเทศให้เจริญสัมพันธไมตรีกับรัสเซีย หนึ่งวันก่อนถึงวันที่พวกหัวก้าวหน้าจะเคลื่อนไหว ฑูตญี่ปุ่นกลับเห็นว่าน่าจะคอยเวลาสุกงอมกว่านี้ค่อยลงมือ แต่คิมอ๊กคุนกลับเห็นว่าในเมื่อง้างคันธนูไว้แล้วจะถ่วงเวลาต่อไปใยเล่า นอกจากนี้ยังเห็นว่าถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น เชื่อว่าภารกิจครั้งนี้ก็ต้องประสบความสำเร็จอยู่แล้ว คนหนุ่มสาวที่มีอุดมการณ์อันแน่วแน่พร้อมที่จะพลีชีพเพื่อชาติ

ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พระจ้าเกาจงและพระมเหสีทรงให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าจะต้องทำให้โชซอนหลุดพ้นจากอาณัติของต้าชิงให้ได้ ที่สำคัญไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามทั้งสองจะไม่พรากจากกันเป็นอันขาด ในงานเลี้ยงเปิดกรมไปรษณีย์ แขกเหรื่อพากันมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าเป็นคณะฑูตจากประเทศต่างๆ รวมทั้งบรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนัก ตลอดจนพวกหัวคิดก้าวหน้า กระนั้นบรรยากาศงานเลี้ยงกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียด คิมอ๊กคุนและพวกตื่นตัวอยู่ตลอดเพื่อรอสัญญาณลับ และแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในวังหลวง การเคลื่อนไหวของหนุ่มสาวซึ่งฮึกเหิมก็เริ่มต้นขึ้นโดยตะโกนร้องไปพลาง บุกเข้าวังหลวงไปพลาง ราชสาส์นทูลเชิญพระเจ้าโกจงเสด็จลี้ภัยยังตำหนักคยองโย      พระเจ้าโกจงทรงลงพระนามในราชสาส์นลับมอบให้ราชฑูตญี่ปุ่น ราชฑูตญี่ปุ่นส่งกำลังทหารถวายอารักขาพระเจ้าโกจงเสด็จลี้ภัยยังตำหนักคยองโย 

 

เรื่องย่อซีรีส์ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม อื่นๆ

เรื่องย่อซีรีส์ทั้งหมด

เรื่องย่อซีรีส์น่าสนใจอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello.me
YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android