Ch3Thailand Logo

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2204-3333,0-2262-3333
แฟกซ์(662)204-1384
อีเมลล์์ info@thaitv3.com

สำหรับการแบ่งความรับผิดชอบงานเพื่อให้สะดวกและคล่องตัวในการบริหารและการทำงานนั้น ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้แบ่งส่วนการบริหารงานเป็น คณะกรรมการบริการ,คณะผู้บริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1.ฝ่ายบริหาร
2.ฝ่ายผลิตรายการ
3.ฝ่ายข่าว
4.ฝ่ายรายการ
5.ฝ่ายออกอากาศ
6.ฝ่ายศิลปกรรม
7.ฝ่ายวิศวกรรม
8.ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์
9.ฝ่ายไฟฟ้ากำลัง
10.ฝ่ายแผนงานและวิชาการ
11.ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง
12.ฝ่ายธุรการ
13.ฝ่ายบุคคล
14.ฝ่ายบัญชี
15.ฝ่ายการเงิน
16.ฝ่ายโฆษณา
17.ฝ่ายการตลาด
18.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อาคาร โดยอาคาร 1 เป็นอาคารสำนักงาน และ อาคาร 2 เป็นส่วนปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาคารมาลีนนท์ 1
ชั้น 2:ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายการเงิน
ชั้น 4:ฝ่ายประชาสัมพันธ์,ส่วนงาน www.thaitv3.com
ชั้น 5:ฝ่ายโฆษณา,ฝ่ายการตลาด
ชั้น 6:ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายรายการ
ชั้น 7:ฝ่ายบริหาร,ฝ่ายผลิตรายการ
ชั้น 8:ฝ่ายบริหาร
ชั้น 32-34:ฝ่ายบริหาร

อาคารมาลีนนท์ 2
ชั้น B2:ห้องไฟฟ้ากำลัง,ห้องซ่อมบำรุง,ห้องผู้ช่วยช่างภาพข่าว
ชั้น 3:ห้องเซ็นเซอร์,ห้องตัดต่อฝ่ายรายการ และฝ่ายการตลาด
ชั้น 4:ห้องลงเสียง,ทีมรายการสีสันบันเทิง,ห้องตัดต่อละคร
ชั้น 5:ห้องออกอากาศ,ห้องบรรยายรายการสด,ห้องรวมสัญญาณภาพ
ชั้น 6:สำนักงานฝ่ายข่าว
ชั้น 7:กองบรรณาธิการข่าว,ทีมรายการโลกยามเช้า,ทีมรายการเรื่องเล่าเช้านี้
ชั้น 9:ห้องส่งรายการของสถานี
ชั้น 10M:ทีมรายการโต๊ะข่าวบันเทิง
ชั้น 11-12:ห้องส่งรายการของของสถานีฯ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android