ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017(FIFA Confederations Cup 2017)

ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

ตารางการแข่งขัน

เลือกคลิกดูรอบการแข่งขัน

FIRST STAGE

17 มิ.ย. 60

Group ASaint Petersburg Arena,Saint Petersburg

 • 28 SD
 • เวลา21:45 น.
 • Russia

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 0

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  New Zealand

18 มิ.ย. 60

Group AKazan Arena,Kazan

 • 33 HD
 • เวลา21:45 น.
 • Portugal

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 2

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Mexico

Group BSpartak Stadium,Moscow

 • 33 HD
 • เวลา00:45 น.
 • Cameroon

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 2

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Chile

19 มิ.ย. 60

Group BFisht Stadium,Sochi

 • 28 SD
 • เวลา21:45 น.
 • Australia

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 3

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Germany

21 มิ.ย. 60

Group ASpartak Stadium,Moscow

 • 33 HD
 • เวลา21:45 น.
 • Russia

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Portugal

Group AFisht Stadium,Sochi

 • 33 HD
 • เวลา00:45 น.
 • Mexico

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  New Zealand

22 มิ.ย. 60

Group BSaint Petersburg Arena,Saint Petersburg

 • 28 SD
 • เวลา21:45 น.
 • Cameroon

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  1

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Australia

Group BKazan Arena,Kazan

 • 33 HD
 • เวลา00:45 น.
 • Germany

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  1

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Chile

24 มิ.ย. 60

Group AKazan Arena,Kazan

 • 28 SD
 • เวลา21:45 น.
 • Mexico

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Russia

Group ASaint Petersburg Arena,Saint Petersburg

 • 13 Family
 • เวลา21:45 น.
 • New Zealand

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 4

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Portugal

25 มิ.ย. 60

Group BFisht Stadium,Sochi

 • 33 HD
 • เวลา21:45 น.
 • Germany

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  3

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Cameroon

Group BSpartak Stadium,Moscow

 • 13 Family
 • เวลา21:45 น.
 • Chile

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  1

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Australia

SEMI-FINALS

28 มิ.ย. 60

Kazan Arena,Kazan

 • 33 HD
 • เวลา00:45 น.
 • Portugal

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 0

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Chile

29 มิ.ย. 60

Fisht Stadium,Sochi

 • 33 HD
 • เวลา00:45 น.
 • Germany

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  4

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Mexico

PLAY-OFF FOR THIRD PLACE

02 ก.ค. 60

Spartak Stadium,Moscow

 • 13 Family
 • เวลา18:20 น.
 • Portugal

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Mexico

FINALS

02 ก.ค. 60

Saint Petersburg Arena,Saint Petersburg

 • 33 HD
 • เวลา00:45 น.
 • Chile

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  Germany