พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ส่งเสด็จเสด็จฟ้าเสวยสวรรค์

พระทรงขวัญประทับขวัญนิรันดร์สมัย

จะสรรถ้อยเรียงร้อยรำพันใด

ฤาเทียบใจอาลัยภักดิ์รักพระองค์

จากวันนี้ลูกของพ่อจะต่อสาน

ปณิธานงานงามตามประสงค์

คำพ่อสอนคือพรอันยืนยง

เทิดธำรงมงคลชีวิตสถิตหทัย

ร้อยเรียงความรู้สึกจากลูกถึงพ่อ ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายการพิเศษ

ดูรายการทั้งหมด

ข่าว

ดูข่าวทั้งหมด