Ch3Thailand Logo

ณเดชน์–ญาญ่า คว้านำชายนำหญิง กับผลรางวัล TV3 Fanclub Award 2012

เปิดอ่านแล้ว 88 ครั้ง

                  หลังจากที่ทาง Thaitv3.com จัดกิจกรรมให้ แฟนช่อง 3 ทางบ้านได้ร่วมสนุก ร่วมโหวตค้นหาที่สุดในช่อง 3 กับ รางวัล TV3 Fanclub Award 2012 โดยให้แฟนช่อง 3 ร่วมโหวต 12 ประเภท รางวัล ได้แก่ ดารานำชายยอดนิยม,ดารานำหญิงยอดนิยม,ดาวรุ่งชายยอดนิยม,ดาวรุ่งหญิงยอดนิยม,ละครยอดนิยม,ซีรี่ย์ซิทคอมยอดนิยม,รายการข่าวยอดนิยม,ผู้ประกาศ พิธีกรชายยอดนิยม,ผู้ประกาศ พิธีกรหญิงยอดนิยม,รายการเด็กยอดนิยม,ซี่รีย์ต่างประเทศยอดนิยม,รายการปกิณกะยอดนิยม       โดยมียอดผู้เข้าร่วมโหวต ร่วม 50,000 โหวต กับระยะเวลาในการโหวต 3 เดือนเต็ม สรุปผล 3 อันดับแรก ใน 12 ประเภทรางวัล ดังนี้

/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo1_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo2_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo3_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo4_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo5_%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo6_%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo7_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo8_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo9_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo10_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo11_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/12_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0.jpg'/>
                   สำหรับผู้ร่วมโหวต ผ่านทางเว็บไซท์ www.thaitv3.com สามารถตรวจดูผลรางวัลที่สุ่มจับขึ้นมาเพื่อนรับรางวัล ปฏิทินช่อง 3 และ ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 ที่พร้อมจะจัดส่งให้ถึงบ้านเป็นของขวัญวันปีใหม่

อันดับปฏิทินตั้งโต๊ะch3 20รางวัล
1จิรภรณ์ โชติจิระนันท์
2ณิชมน ใหม่แปลง
3Nantarat Klasuk
4กัญญา บุญเรือง
5ชาวิตา เหมทองนาก
6สุกัญญา บุญนะรา
7สุริยาพร นวลคำ
8สมบัติ คุ้มภัย
9น้ำอ้อย ทับเปลี่ยน
10Suwanmanee Promtong
11ณิรัญญาพร เพราะเจาะ
12รุจิรา จันทร์ชอน
13เนตรนภิส เรืองสนาม
14ภูษิดา วิบูลย์ผลเพิ่ม
15suwalak boonkwang
16Pornnutcha Wudhiwiriya
17มัลลิกา บุรีวงษ์
18ภคมน นครศรี
19ฐิติพร กันทะ
20อภิสิทธิ์ ปั้นนาค
  
อันดับปฏิทินตั้งโต๊ะch3 20รางวัล
1บุณฑริกา แดงศรีธรรม
2สายพิณ ชาญฐิติเวช
3มะลิวรรณ วงค์ใจ
4ฉัตรสุดา ถาวรสถิตย์วงศ์
5พร้อมพัฒน์ ศรีเทิดธรรม
6อุไรวรรณ นนท์ขุนทด
7สุธิดา วันหวัง
8ลักขะณา นวนสำเนียง
9ณัฐนรี บัวขม
10อรชา บัวขาว
11kulwadee kiriya
12kanchana meelan
13นางสาว สุพัตรา เจริญชัย
14ฐิติรัตน์ พลเภา
15จริยา ใจใหญ่
16รัตนา วันหวัง
17nararat nimala
18พจนา เอี่ยมสะอาด
19pitcha termvanich
20ขวัญชนก อ่ำองอาจ
  
อันดับปฏิทินตั้งโต๊ะครอบครัวข่าว 10 รางวัล
1อารีญา ยอดยิ่ง
2ศิริเพ็ญ วิบูลย์ผลเพิ่ม
3Mr.Teeraphol Rodngam
4ไพบูลย์ คูอมรพัฒนะ
5สุนันทา ศรีรัตนสมบุญ
6สายฝน ศิรินนทร์
7อานุภาพ โลหะกุล
8ดวงเนตร สีเทา
9พรรณรวี พิศาภาคย์
10พิรุฬห์ญา ภูตีกา
  
อันดับปฏิทินแขวนครอบครัวข่าว 10 รางวัล
1Pranpreeya Wongoon
2วสันต์ มะณีจันทร์
3อภิภาวดี ฤกษ์สุนทรี
4วนิดา เกษรักษา
5วีนัส พัดเย็นใจ
6ธันพงศ์ รัตตํญญู
7ศิริพร วงษ์บัณฑิต
8peeraphon ploykaew
9Kittikarn Tachum
10นรีลักษณ์ รอบคอบ
  
อันดับโปสเตอร์ละคร 115 รางวัล
1Pensiri Pongsiri
2ธันยาภรณ์ ผดุงศิลป์
3พรประภา เสริมพิศุทธิ์กุล
4กมลฉัตร ทองพรรณ
5ยุวลี เวชการ
6ปิยะพร อ่านคำเพชร
7วรรญา ถมมูล
8อรรณพ สิงห์ชาติ
9กรรณิการ์ ไชยา
10พิมพ์ชนก เนตรสว่าง
11ตวันฉาย ทิพย์รัตน์
12รุจิพร พลใจดี
13กัญญา บุญเรือง
14vadeeripha kadeevee
15ศุภากร เทพยายน
16Chadaporn Sintuprasert
17peeraphon ploykaew
18ปานหทัย ทนันไชย
19Thawanrat Pramaunsin
20ratcharin chairat
21จิตรกัญญา อินกองงาม
22khuanchalerm fusee
23ตาริกา ภิกิจจาโชติ
24ปณิชา วโรชาธนินท์
25อำไพ วงษ์ชัย
26สิรภพ จันทร์ตระกูล
27จินดารัตน์ ขันติสิริโชค
28น.ส อภิสรา เตียมตะนา
29หัทยา อุมะวิชนี
30ณัฐวัฒน์ อุตสม
31จุฑามาศ ตรงเที่ยง
32พรปรียา ล้อกาญจนรัตน์
33ดวงกมล วงศามาลากุล
34นางสาวอรุณสวัสดิ์ วิเศษชาติ
35กมลรัตน์ ศรีวารีรัตน์
36ปภาดา ปริบาล
37รณภพ รัตนนาคินทร์
38พิมพ์ผกา ปรีชาเวชกุล
39ภราดร อ่อนนอก
40เยาวรัตน์ บุญกว้าง
41Jakawat Kuenkhampor
42ปิยะฉัตร เอมโอด
43ศิริพร วงษ์บัณฑิต
44พิมลรัตน์ เจียจำรูญ
45นัทธมน พุ่มศรีธร
46พีรยา โพธิสุข
47ธิมาพรรณ จัตวากุล
48วราภรณ์ ลีลาวิจิตร
49สุธิดา เชื้อสุข
50เวธน์ โชติจิรนันท์
51Siriporn Sampaotong
52ณิชาภัทร เต็มปรีชา
53เจนจิรา แจ่มกระจ่าง
54จามจุรี แก้วศรีทัศน์
55กัญญาวีร์ กิ่งก่อจันทร์
56กฤชนันท์ กลินทะ
57ฐิตาพร สุขอิ่ม
58นิราวรรณ โอ่งวัลย์
59เพียงพิศ บุญนก
60พจนารถ เยี่ยมภพ
61อานุภาพ โลหะกุล
62ปรางทิพย์ อัครานุรักษ์กุล
63พิมพ์ลภัส บุญกล่อม
64อนงค์นาฏ เพิ่มฉลาด
65ชุติมา นาคสวัสดิ์
66วิภาดา สาธุชน
67pathitaya ngamphak
68อังคณา ลาภธำรง
69จตุพร กัลยากิตติกุล
70นางสาวปุญญิศา สว่างอารมณ์
71วัชรีภรณ์ สืบแสน
72Pornnutcha Wudhiwiriya
73วรัญญา ทองหล่อ
74สุทธิดา ฤทธิ์กะเตาะ
75วรรณี ส่งเสริมสิทธิ์
76อุมารินร์ อิ่นติ๊บ
77ปิยภรณ์ บัวบาน
78รัตนา โค้วบุญญะราศรี
79นางสาวนาตยา ตราชู
80Witchayaporn Ariyadib
81ชรัญญ์ณัฐ พรสงวนศรี
82จิราภา ศิริรัตน์
83จุฑามาศ ปุระณะ
84ปนัดดา คุณชญานันท์
85นภัสสร สมบัติไทย
86มณีนิล อินขัติ
87สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล
88Apinya Phanphuech
89ปฏิกรณ์ วุฒิสมบัติเจริญ
90ธนวรรณ พิบูลทิพย์
91ชนิสรา ศรีลาทอง
92กุสุมา ทองจำรัส
93ไมรา วันหวัง
94สุทธารมณ์ นุ้ยประสิทธิ์
95วรยา อมรวิภาดา
96ขิมทอง พีรานุวัฒน์
97วิศวะ หยิกประเสริฐ
98บุญยานุข อรรฆพลกุล
99อัจฉรา กุศลสร้าง
100Sutida Srisarakham
101ทรงสุดา เจริญกัลป์
102สุพรทิพย์ รัตนบัลลังก์
103พรรณทิพา ชอบวิจารณ์การ
104สิริขวัญ อุ่นวิเศษ
105สุพัฒนา สุขสถิตย์
106วรวีร์ แสนตรี
107สายสร้อย ส่องประเสริฐ
108หนึ่งฤทัย คำเอก
109น.ส.วนิดา ทองสาด
110นรีลักษณ์ รอบคอบ
111เสาวณีย์ ปลัดสูงเนิน
112สหรัฐ อายุบวร
113อชิรญาณ์ หรรศนามัย
114น.ต.หญิง ยุพเรศ วงศ์มีศักดิ์
115tittaya pooksai

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android