Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ทำบุญครั้งใหญ่ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี ครั้งที่ 1

เปิดอ่านแล้ว 30 ครั้ง

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/head1.jpg'/>

  (อาคารมาลีนนท์)สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมด้วยกระทรวงวัฒนธรรม สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาส"วันวิสาขบูชา"โดยรณรงค์วัฒนธรรมในการตักบาตรหนังสือและการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยมี  นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี

   โครงการ‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’เป็นการร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง รายการธรรมในใจ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ ด้วยการสืบสานประเพณีการทำบุญใส่บาตร เป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นดวงประทีปของโลก ในวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญมาบังเกิดในวันเดียวกัน ได้แก่ การประสูติ การตรัสรู้ และปรินิพพาน

   โดยความพิเศษในงานครั้งนี้ คือ การทำบุญใส่บาตรด้วยหนังสือดีซึ่งเป็นการร่วมบำเพ็ญทานบารมีที่ได้อานิสงส์สูงสุด และการร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์

  งาน‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 7:30 น.ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมาลีนนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถนนพระราม 4 โดยมี นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการกิตติมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้อำนวยการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นางดวงกมล สุวิชชากุล ผู้อำนวยการบริหาร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และภรรยา นางอรัญญา มาลีนนท์ นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน นางสาวภัทรพร         เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด รวมทั้งเหล่าผู้ประกาศข่าวและดารานักแสดงจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ดำเนินรายการโดย เพชรี พรหมช่วย และ วีรินทร์ทิรา     นาทองบ่อจรัส ทั้งยังมีบุคคลชั้นนำให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

   งาน‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหนังสือดีถวายพระสงฆ์เป็นจำนวนกว่าสองพันเล่มจากหลายหน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ หนังสือ“ธรรมะในฐานะวัฒนธรรม”จากกระทรวงวัฒนธรรม“วารสาร พสล.”จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หนังสือ“พระฉัตรทองของแผ่นดิน สมุดภาพพระราชกรณียกิจ”จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ“วารสารตราไปรษณียากร”จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หนังสือ     “50 วิธีอยู่กับโลกร้อน”และหนังสือ“กินดีสุขภาพดี”จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด“ซีดีพระไตรปิฎก”จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)นอกจากนี้ยังได้การรับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลนครธน บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และบริษัท ไทยฮา จำกัด(มหาชน)อีกด้วย

   ดังพระพุทธวัจนะที่ว่า นตถิ ปญญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี และ สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง การถวายหนังสือธรรมะแด่พระภิกษุสงฆ์จึงมีอานิสงส์สูงเทียบเท่ากับการสร้างพระพุทธรูปหลายหมื่นองค์ และจากผลการสำรวจล่าสุด พระภิกษุส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยที่ได้รับถวายในการซื้อหนังสือธรรมะและอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นอันดับหนึ่งในห้า

   โครงการ‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’จึงเป็นการรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศได้สืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตร และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหนังสือธรรมะและหนังสือที่ให้สารัตถะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแผ่ธรรมของพระภิกษุสงฆ์ ประชาชนสามารถร่วมทำบุญในโครงการตักบาตรหนังสือดี ได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาย่อยการไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต)เลขที่ 092-0-03802-6 ในนาม"บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด"พร้อมส่งสำเนาสลิปโอนเงินมาที่ แฟกซ์ 02-685-2298-9 หรืออีเมลinfo@dmgbooks.comหรือสามารถซื้อชุดหนังสือพิเศษสำหรับตักบาตรได้ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ต ทั้งหมด 77 สาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร.0-2685-2254 หรือwww.dmgbooks.comและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3www.thaitv3.com

 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android