Ch3Thailand Logo

ชิงเสื้อ ผ้ากันเปื้อน กับ เมนูรัก หวาน โดนใจกับ นายจอมหยิ่ง

เปิดอ่านแล้ว 93 ครั้ง

/tv3admin/uploaded/store/images/Drama/2010/wannjai/act_wanjai_shirt.jpg'/>
              ขอเชิญแฟนละคร หวานใจกับนายจอมหยิ่ง ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ชิงเสื้อและผ้ากันเปื้อน
จากละคร เพียงตอบคำถามง่ายๆ ว่า

                ขนมที่แก้วใสปรับปรุงสูตรระหว่างขนมไทย กับ ทาร์ตมาขายในเบอเกอรี่ ของ
                โรงแรมสยามธารา มีชื่อว่าอะไร
                 ก.ขนมทาร์ตหม้อแกง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 

รายชื่อผู้ที่ได้รับผ้ากันเปื้อน
1.คุณ ปิยวรรณ  วงษาจ.ขอนแก่น
2.คุณ จำเนียร  ขำมีจ.ชัยนาท
3.คุณ ทรายทอง สุริยาวงษ์จ.นครปฐม
4.คุณ อุษณีย์ โชติมโนธรรมกทม
5.คุณ คิ้ม แซ่ฉั่วกทม
6.คุณเท่งลั้ง แซ่ล้อกทม
7.คุณ ไพจิตร อินทร์จันทร์จ.นนทบุรี  
8.คุณ อัจฉรา โชติมโนธรรมกทม.
9.คุณ พิรัตน์ ธวินชัยจ.อุตรดิตถ์
10.คุณ พรรษณพ เศาณานนท์กทม
11.คุณ ณัฐวิฒิ ผังวิวัฒน์กทม
12.คุณ นภาพร จตุพรวรรณกทม
13.คุณ ญามีดะห์ เจ๊ะอูมาจ.ปัตตานี
14.คุณ สมอน คงคากทม
15.คุณอารยา ก้อนทองจ.นครสวรรค์  
16.คุณ อินทิรา สุขสว่างจ.ระยอง
17.คุณ ประไพ พลับศิริจ.นนทบุรี
18.คุณ รุ่งนภา สุขสว่างจ.ชลบุรี
19.คุณ สุคนธ์ ขอเฉื่อยกลางจ.นครราชสีมา
20.คุณ เบญจพร ไพรศรกทม.
รายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อหวานใจกับนายจอมหยิ่ง
1. คุณพูลศรี นุชนารถจ.เชียงใหม่51. คุณรภัทรจันทร์งามจ.ประจวบคีรีขันธ์
2. คุณมลฤดี รุ่งประทีปไพบูลย์จ.ชลบุรี52. คุณชาลิสาทรงประโคนจ.มุกดาหาร
3. คุณสุภาพ ขันชุมพลจ.เลย53. คุณชลธิชาบุญฉวีจ.อุบลราชธานี
4. คุณวรรษมน จรัสวุฒิวงศ์จ.กรุงเทพฯ54. คุณสมบูรณ์คงคาจ.สุโขทัย
5. คุณภาสุรี ลิขิตดุษฎีจ.สมุทรปราการ55. คุณวรรณวิภาพิมพ์ดีจ.อุบลราชธานี
6. คุณสกุณา  สมประสงค์จ.กรุงเทพฯ56. คุณสุภาวดีสมนามจ.สมุทรปราการ
7. คุณเสริมพล เพียรชัยสงค์จ.อุดรธานี57. คุณวัลภาไชยธนเวศย์จ.กรุงเทพฯ
8. คุณประไพ สังกาศจ.อุทัยธานี58. คุณพัชรีอู่สุวรรณจ.กรุงเทพฯ
9. คุณสิริลักษณ์ เสนารัตน์จ.กรุงเทพฯ59. คุณจิรพัทธ์ทิพยรัตน์จ.นนทบุรี
10. คุณมัลลิกา ธนะสูตรจ.กรุงเทพฯ60. คุณพงษ์ศักดิ์อาศิรพรพงศ์จ.กรุงเทพฯ
11. คุณอุทุมพร  วีระพันธุ์จ.ชลบุรี61. คุณวนันศ์ว่องพีรพัฒน์จ.นครปฐม
12. คุณลักขณา อรัญสุดจ.นครนายก62. คุณจิรภาครองระวะจ.นครปฐม
13. คุณทิพย์นภา     จักรเจริญทรัพย์จ.กรุงเทพฯ63. คุณขวัญเรือนดนตรีเสนาะจ.สิงห์บุรี
14. คุณจุรีรัตน์ อรุณภู่จ.นครปฐม64. คุณวลัยพรหยูทองจ.ปัตตานี
15. คุณสิริยากร โพธิสาราชจ.อุดรธานี65. คุณรชตอมรพัฒนาวัฑฒ์จ.กรุงเทพฯ
16. คุณอนันต์ชัย ภิรมยาภรณ์จ.กรุงเทพฯ66. คุณเกศราบัวจีบจ.กรุงเทพฯ
17. คุณวรรัตน์ วัฒนวิฑูรกุลจ.กรุงเทพฯ67. คุณกนกวรรณเทียมทัดจ.ประจวบคีรีขันธ์
18. คุณเด่นนภา คำภาสจ.ยโสธร68. คุณพรพรรณสุตมาตรจ.นนทบุรี
19. คุณเกศสรี ภิรมยาภรณ์จ.กรุงเทพฯ69. คุณกรรัชลี้ภัยดีจ.กรุงเทพฯ
20. คุณเมทินี  ศิลปชัยจ.ชลบุรี70. คุณพรพรรณทองจินดาจ.นราธิวาส
21. คุณอริยาภรณ์ คงบุรีจ.กรุงเทพฯ71. คุณญาณิศากองทัพธรรมจ.กรุงเทพฯ
22. คุณทานตะวัน สุขสุวรรณจ.กรุงเทพฯ72. คุณดวงนภาดอนเจดีย์จ.กรุงเทพฯ
23. คุณอมรศรี ภูวังแทนจ.กรุงเทพฯ73. คุณนฤนุชอรุณรัศมีจ.อุทัยธานี
24. คุณนันท์นภัส เพียรชยสาค์จ.อุดรธานี74. คุณกนิษฐาสมประสงค์จ.กาญจนบุรี
25. คุณภักดี โพธิสาราชจ.อุดรธานี75. คุณนภาพรจตุพรวรรณจ.กรุงเทพฯ
26. คุณยุภา มัสดายันจ.สุราษฎร์ธานี76. คุณจุฬาทิพย์วิทยาจ.อุทัยธานี
27. คุณอัญชลี ปานเงินจ.สมุทรปราการ77. คุณอาพรชูตระกูลจ.นครปฐม
28. คุณอรุโณทัย ป้อมเกิดจ.ปทุมธานี78. คุณไพรวัลย์เทียมทัดจ.ประจวบคีรีขันธ์
29. คุณอนุช นคเรศไอศูรย์จ.นครปฐม79. คุณนันทพรสุขจริงจ.กรุงเทพฯ
30. คุณศิริพรอัญมณีรัตน์จ.สมุทรปราการ80. คุณยุพาภรณ์ร่มโพธิ์ทองจ.กรุงเทพฯ
31.คุณกนกวรรณเจนการค้าจ.กรุงเทพฯ81. คุณกฤตวัฒน์โชติวุฒิพัฒนาจ.กรุงเทพฯ
32. คุณอนรรฆวีต้นโพธิ์จ.กรุงเทพฯ82. คุณขวัญภิรมย์สมเป็งจ.เชียงราย
33. คุณณัฐธภรณ์จิรพุทธิวัฒน์จ.อยุธยา83. คุณนัทธมนภู่รีพัฒน์พงศ์จ.กรุงเทพฯ
34. คุณวรรณธิดาโชติมโนธรรมจ.กรุงเทพฯ84. คุณสุพัตราบุญศรีจ.ขอนแก่น
35. คุณสากลเวียงนิลจ.แพร่85. คุณสมปองไม้สังจ.สมุทรสาคร
36. คุณบุษยมาศนุชนารถจ.เชียงใหม่86. คุณกันธิชามัฆลักษณ์จ.สมุทรสาคร
37. คุณกำพลรุ่งประทีปไพบูลย์จ.ชลบุรี87. คุณสิริกรเด่นดวงไพโรจน์จ.กรุงเทพฯ
38. คุณเชษฐวุฒิภู่เจริญจ.สมุทรปราการ88. คุณวรางคนางขีดกลางจ.กรุงเทพฯ
39. คุณจำรัสเทียนศิริจ.สมุทรสงคราม89. คุณอรรินทร์รุ่งชาติสถาพรจ.สงขลา
40. คุณอาณัติปิ่นทองจ.ชัยนาท90. คุณน้ำอ้อยอุ่นโรจน์จ.สมุทรสาคร
41. คุณดำรงศักดิ์ธนะสูตรจ.กรุงเทพฯ91. คุณเพ็ญจันทร์ไทยใหม่จ.กรุงเทพฯ
42. คุณศิริภรณ์พัฒนอางกุลจ.กรุงเทพฯ92. คุณพิกุลอุทัยศรีจ.กรุงเทพฯ
43. คุณจำเนียรตรีสุขขีจ.สมุทรปราการ93. คุณกัญญารัตน์ใจเอื้อจ.กำแพงเพชร
44. คุณกุลพิชญ์คันศรจ.อุทัยธานี94. คุณพรทิพย์ติ่งเพ็ชรเติมจ.กรุงเทพฯ
45. คุณสุวินันท์ศรีดำจ.นราธิวาส95. คุณสุชาดาทุยะนาจ.สระบุรี
46. คุณบัญชาพันธุลีจ.ปทุมธานี96. คุณดารารัตน์    ไชยสลีจ.น่าน
47. คุณสุภาวดีสมนามจ.สมุทรปราการ97. คุณปวลีวงศ์สุภาพจ.ภูเก็ต
48. คุณจันทนาโรจนศิลปชัยจ.กรุงเทพฯ98. คุณสุปรียากองเกตุจ.กรุงเทพฯ
49. คุณจารุวรรณตวงทองวัฒนาจ.นราธิวาส99. คุณศิริรัตน์อนุพันธุ์จ.กรุงเทพฯ
50. คุณสุรีย์แย้มประชาจ.กรุงเทพฯ100. คุณพรหมกัญญาลำเลียงพลจ.กรุงเทพฯ

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android