Ch3Thailand Logo

ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554

เปิดอ่านแล้ว 67 ครั้ง

/tv3admin/uploaded/store/images/main(251).jpg'/>

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) จะจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน“มณโฑหุงน้ำทิพย์(ภาคที่2)”ครั้งที่ 31 ประจำปี 2553 โดยการแสดงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนยังเป็นการจัดให้นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์จริงด้านการแสดง เพื่อฝึกให้มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนไปด้วย
/tv3admin/uploaded/store/images/TV3page1.jpg'/>
/tv3admin/uploaded/store/images/TV3page3.jpg'/>
     การแสดงโขนสาธิต ประสานมิตร(ประถม)ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2553 ได้ฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์จริงมากมาย ตั้งแต่ชั้นแรกเข้าเด็กเล็กจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนจะมีความกล้าในการแสดงออก ตั้งแต่ในห้องเรียนไปจนถึงในที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังบูรณาการความรู้มากมาย อาทิ การฝึกให้นักเรียนเรียนรู้หลักเกณฑ์กติกาในการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตลอดจนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นสมบัติชาติต่อไป    โดย โขนสาธิตปีนี้ได้จัดยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอีกด้วย ในการแสดงดังกล่าวนี้มีชุดการแสดง 4 รายการใหญ่ ได้แก่ รำเบิกโรงเฉลิมพระเกียรติ พระเมตตาประชาไทยตลอดกาล จากนั้นจะการแสดงเครื่องลม Symphony Band ที่ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงอมตะ ต่อด้วยการแสดงมโหรีเครื่องใหญ่ผสมขิมในเพลงลาวเสี่ยงเทียน และเข้าสู่ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน“มณโฑหุงน้ำทิพย์(ภาคที่2)”พร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยเรื่อง“ฤาจะสิ้นนพรัตน์ จรัสฉาย”การแสดงระบำนพรัตน์ละครรำไทย ที่ได้ประยุกต์เรื่องราวของสอดแทรกเนื้อหาโทษของความอิจฉาริษยา การสร้างความเดือดร้อนต่อส่วนรวม ที่ต้องหาหนทางแก้ไขด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่ต้องร่วมมือร่วมใจ ให้อภัยแก่กัน และรู้รักสามัคคี

/tv3admin/uploaded/store/images/TV3page4.jpg'/>

  การแสดงดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก บัตรจำหน่ายราคา 500/800/1200 บาท โดยจะจัดการแสดงวันเดียว 2 รอบ คือ เวลา 10.00 น.และ เวลา 16.00 น.ผู้สนใจจะส่งเสริมกิจกรรมอันดีของนักเรียนประถม โขนสาธิต มรดกทางวัฒนธรรมสมบัติชาติที่กำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก...รายละเอียดการแสดงโขน ได้ที่ 
http://prathom.swu.ac.th/khon53/khon53.htmlโขนเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนสาธิตประสานมิตร

ภาพข่าว:โขนเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนสาธิตประสานมิตร เรื่องรามเกียรติ์  ตอน จองถนน 
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในงาน“แผ่นดินของเรา”
/tv3admin/uploaded/store/images/main(250).jpg'/>

      การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในงาน “แผ่นดินของเรา” เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจองถนน ที่นำเสนอเรื่องราวของพระรามที่มีคุณธรรมในเรื่องของการดำรงตนอยู่ในหลักของทศพิธราชธรรม เฉกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมมาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี. 

 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android