Ch3Thailand Logo

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลส่งท้ายปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๒

เปิดอ่านแล้ว 14 ครั้ง

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2008/News_etc/Art&Culture/PaPraMahakuSol2552.jpg'/>

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล  ส่งท้ายปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต้อนรับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  ด้วยการจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน   เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลท่าม่วง   อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี   การจัดให้มีการทอดผ้าป่าอุปกรณ์ทางการศึกษา   มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน  จำนวน ๖
โรงเรียน และการทอดผ้าป่าเครื่องอัฐบริขาร เพื่อมอบให้แก่ วัดในพื้นที่ชายแดน จำนวน ๓วัด ในจังหวัดกาญจนบุรี


ทั้งนี้ ทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช   ได้เข้ายังโรงพยาบาล โรงเรียน  เพื่อสำรวจและจัดหาเครื่องใช้
โรงพยาบาลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ต.ห้วยเขย่ง   อ.ทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี  ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่,โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ,โรงเรียนบ้านประจำไม้,โรงเรียนบ้านไร่ป้า,โรงเรียน
คุรุสภา,โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง รวม ๖ โรงเรียนและวัดในพื้นที่ชายแดน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ได้แก่ วัดนพเก้าทายิการาม,วัดห้วยเจริญศรัทธาราม,วัดบ้านไร่ รวม ๓ วัด

ในการนี้ ได้เตรียมสถานที่หลักในการรับบริจาคปัจจัย   เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ทางการศึกษา และเครื่องอัฐบริขารสำหรับสามเณรและพระภิกษุสงฆ์  โดยสามารถให้การสนับสนุนทางปัจจัย
ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู  บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ผ้าป่ามหากุศลสมเด็จพระ
สังฆราช”เลขที่บัญชี ๑๑๖ ๔ ๓๕๕๒๕ ๕ และ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์การศึกษาเครื่องอัฐบริขาร ไปส่งมอบด้วย
ตนเอง ได้ที่ จุดรับบริจาค ๓แห่งใหญ่ ๆได้แก่ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  ชั้น ๔ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาล
ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑
และจะทำพิธีทอดผ้าป่าโครงการ วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๙ น.ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะทำพิธีปล่อยขบวนโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลส่งท้ายปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ต้อนรับปี พุทธ
ศักราช ๒๕๕๒ คณะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชในวันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๑๙ น.ณ สนาม
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร  โดยจะไปทำการส่งมอบกองผ้าป่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์   สำหรับห้อง
ฉุกเฉินในเวลา๑๐.๑๙ น. ณ โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  และในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๓๙ น.  จะทำการส่งมอบกองผ้าป่าอุปกรณ์ทางการศึกษา  สำหรับเยาวชน   โรงเรียนชายแดน
จำนวน ๖ โรงเรียน  และส่งมอบกองผ้าป่าเครื่องอัฐบริขาร  สำหรับสามเณร    ณ ศูนย์สนับสนุนการฝึกอบรม องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก   เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม)อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  และ พระภิกษุสงฆ์
วัดชายแดน จำนวน ๓ วัด

โดยในบ่ายวันเดียวกันนี้ ประมาณ ๑๕.๑๙ น.ทางสำนักเลขานุการพระสังฆราช จะพาคณะไปเยี่ยมชมและทำบุญวัดเทว
สังฆาราม(วัดเหนือ)ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบวชเรียนครั้นยัง
เป็นสามเณรที่วัดนี้ ถือเป็นวัดบ้านเกิดของพระองค์ เพื่อกราบนมัสการ พระพุทธรูป ภ.ป.ร.ในพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับทราบข่าวโครงการฯสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียด ได้ที่เว็บไซด์    
ช่อง ๓www.thaitv3.com,พุทธะดอทคอม www.phuttha.com และ เว็บไซด์พันธ์ทิพย์ดอทคอม www.pantip.com

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android