Ch3Thailand Logo

ประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย

เปิดอ่านแล้ว 2,691 ครั้ง


โรงเรียน ศรีธรรมราชศึกษา โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็ม ซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ขอเชิญนักเรียนในระดับปฐมวัย(อนุบาล)สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย ปีที่ 5:AMC THE STAR KID CONTEST 5th ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


คุณสมบัติ • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัยเท่านั้น

 • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงตลอดระยะเวลาการประกวดฯ

 • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพ หรือเป็นศิลปินสังกัดค่ายเพลงมาก่อน

 • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดในระดับประเทศมาก่อน 


ประเภทการประกวด
1.ประเภทเดี่ยว  
2.ประเภททีมไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  


กติกาการประกวด • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่มีสัญชาติอื่น ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้พำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 • เพลงที่ผู้สมัครเลือกร้องทุกเพลงจะต้องไม่เป็นเพลงที่มีคำร้อง ทำนอง ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และไม่สามารถนำเพลงมาตัดต่อกันได้

 • เวลาที่ใช้ในการแสดง 3-5 นาที(จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัว)

 • ผู้เข้าแข่งขัน 1 ท่าน จะสามารถเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น

 • วันแข่งขัน และลำดับการแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และเด็ดขาด จะคัดค้านมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 • สำหรับลำดับการแข่งขันทางผู้จัดงานจะเป็นผู้ดำเนินการจับฉลาก และจะทำการแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนวันแข่งขัน


หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.คำรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
3.สูติบัตร(เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 1 รูป
5.ค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 300 บาท  ประเภททีม 500 บาท
6.หลักฐานการโอนเงิน
7.Backing Track(ทำนองดนตรี)เพลงที่ประกวด


วิธีการสมัคร • สมัครด้วยตนเองที่
  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกอนุบาล(ตรงข้าม วิทยาลัยเทคนิค สถาปัตย์)
  เลขที่1 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 • สมัครทาง E-mail:AMCTHESTARKID@hotmail.com
  ส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมสแกนเอกสารหลักฐาน แนบไฟล์ ส่งมา เรื่อง“สมัครประกวดร้องเพลง AMC THE STAR KID CONTEST5th”โดยสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่ www.amcthestarkid.com หรือ www.facebook.com/AmcTheStarKidContest พร้อมโทรศัพท์แจ้งที่ เบอร์ 075-356659 ค่าสมัครจะต้องโอนเข้าบัญชี“โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา”ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีฯนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 992-211-7733 ประเภทออมทรัพย์   

 • สมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
  โครงการAMC THE STAR KID CONTEST 5th(แผนกอนุบาล)
  เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
  ดูวันประทับตราไปรษณีย์ พร้อมโทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 075-356659 ค่าสมัครจะต้องโอนเข้าบัญชี “โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา”ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีฯ นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 992-211-7733 ประเภท ออมทรัพย์   


กำหนดการ • รับสมัครพร้อมหลักฐานและใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-18 ธันวาคม 2558(กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องมีตราประทับ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้างสหไทยพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช


รางวัล ผู้เข้าแข่งขันทุกรุ่นจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ • ประเภทเดี่ยว 

  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ฯพณฯศาตราจารย์ ดร.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และทุนการศึกษา 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล       

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลชมเชยทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

  • โล่รางวัล AMC THE Star kid Popular Vote นักร้องยอดนิยม จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 • ประเภททีม 

  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ฯพณฯศาตราจารย์ ดร.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล       

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

  • โล่รางวัล AMC THE Star kid Popular Vote ทีมยอดนิยม จากสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี


 • รางวัลพิเศษ  

  • โล่รางวัลสำหรับ สถาบัน/โรงเรียนที่ส่งนักเรียนประกวดมากที่สุด จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จำนวน 1 รางวัล

  • เกียรติบัตรสำหรับอาจารย์/ผู้ฝึกซ้อม ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจนได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล

  • เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน


ติดต่อสอบถาม


 • โทร 075-356659 (เวลาราชการ)

 • www.facebook.com/AmcTheStarKidConte
-See more at:http://contestwar.com/contest/11358#sthash.Lkjf6hkN.dpuf

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android