Ch3Thailand Logo

ขนส่งฯ ลงพื้นที่ตรวจเข้มรถบัสไม่จดทะเบียนป้ายแดงในเมืองท่องเที่ยว

เปิดอ่านแล้ว 371 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยทหาร ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมธุรกิจท่องเที่ยว กรมสรรพากร และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตรวจเข้มต่อเนื่อง การกระทำความผิดฝ่าฝืนใช้รถบัสที่ยังไม่จดทะเบียน(ป้ายแดง)มารับส่งนักท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยว พร้อมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเข้มข้นปรับสูงสุด 50,000 บาททุกราย 

                นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยทหาร ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมธุรกิจท่องเที่ยว กรมสรรพากร และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ดำเนินการปราบปรามบริษัททัวร์ผิดกฎหมาย และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกดำเนินนโยบายควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่งทางถนนอย่างเข้มข้นจริงจัง บังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดในทุกกรณีความผิด โดยเฉพาะประเด็นการนำรถโดยสารที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง) มาให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ในกรุงเทพมหานครบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า, จุดจอดรถฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และเขตจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต, ชลบุรี และจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความนิยม ซึ่งนอกจากเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาประกอบการขนส่งแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการและส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ กรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 16 กรกฎาคม 2560 พบการฝ่าฝืนใช้รถโดยสารที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง) ลักลอบให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 1,282 ราย โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วทุกราย ทั้งนี้ เนื่องจากยังตรวจสอบพบการฝ่าฝืนซ้ำซากของผู้ประกอบการบางราย กรมการขนส่งทางบกจึงยกระดับความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป หากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนใช้รถโดยสารที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง) ออกให้บริการ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดทันที 50,000 บาททุกกรณี นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการปรับสูงสุดเด็ดขาด พบผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 159 ราย ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกราย และบันทึกประวัติการกระทำความผิดที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถเพื่อติดตามพฤติกรรม พร้อมขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) ให้เข้มงวดตรวจสอบและจับกุมรถโดยสารที่ประกอบการโดยไม่จดทะเบียนดังกล่าวด้วย เพื่อนำข้อมูลการกระทำผิดมาใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตบรรจุ หรือเพิ่มรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหากยังพบการกระทำความผิดจะได้พิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการใช้รถโดยสารป้ายแดงมาให้บริการผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด

               อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการรถโดยสารนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ขอบรรจุในประกอบการโดยต้องดำเนินการจดทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้เรียบร้อย ซึ่งจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นสีเหลืองตัวอักษรสีดำ ต้องจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ทั้งภาคบังคับและเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองผู้โดยสารกรณีเกิดอุบัติเหตุความสูญเสียขึ้น คนขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและมีข้อมูลในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น เพื่อให้การขนส่งทางบกเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการและประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดจับกุมเพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาสู่ปัญหาความปลอดภัยและการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการกำกับดูแลจากภาครัฐ ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและประเทศ


Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android