Ch3Thailand Logo

ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 41 ปี ช่อง 3

เปิดอ่านแล้ว 274 ครั้ง

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2011/News_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%2041%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%203.jpg'/>
           เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มีโอกาสต้อนรับ ทั้งภาครัฐบาล เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมยินดีและ ยังได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุน ในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร ตามคอนเซปท์ของช่อง 3 ในปีนี้คือ“การให้”
           ในตอนเช้า ทั้งผู้บริหาร ดารานักแสดง และ พนักงาน ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงศาลพระพรหม และ ศาลพระภูมิ จากนั้น คุณประวิทย์ มาลีนนท์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาต้อนรับ และ รับเงินบริจาค เพื่อสมทบทุน ซึ่งมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างไม่ขาดสาย และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้พระราชทานกระเช้าดอกไม้พระราชทานมาในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งผู้จัดละคร รายการ อาทิ คุณทาริกา ธิดาทิตย์,คุณกอบสุข จารุจินดา,คุณณัฐนันท์ ฉวีวงษ์,คุณสรวงสุดา ชลลัมพี และ ฯลฯ จากนั้นยังมีพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อีกด้วย


รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ลำดับ
รายนามผู้บริจาค
1
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2
น้ำตาลวังขนาย จำกัด
3
ประสงค์ พูนธเนศ
4
เกตุวดี แกนดินี
5
หาญยุทธ สรไกรกิติกุล
6
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
7
บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
8
บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
9
วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
10
มาโช บิส จำกัด
11
มาโช โมชั่น จำกัด
12
พลตรี หม่อมหลวง สุปรีดี ประวิตร
13
สโมสรฟุตบอล อยุธยา เอฟซี
14
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
15
สมาคมอัสสัมชัญ
16
มายแอคเซส จำกัด
17
บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18
แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
19
Sony Thai Co.,Ltd.
20
องค์การขนส่งวมวลชนกรุงเทพ
21
พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์
22
PHD
23
Zenithmedia
24
OMD
25
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
26
Dr.Tan and Shelldon Family
27
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
28
ร้านดอกไม้พีรายุ
29
Teen Superstar
30
คุณปรียดา วุฒิภัคดี
31
ทีมฟุตบอลสระบุรีเอฟซี
32
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์
33
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
34
บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด
35
ทีมฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซี
36
บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน)
37
Shin Copration Public Company Limited
38
BEC-TERO RADIO COMPANY LIMITED
39
โรงแรมใบหยก สกาย
40
คุณทาริกา ธิดาทิตย์
41
บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊กชั่น จำกัด
42
คุณณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์
43
สาธิต จินตรัศมี
44
บริษัท วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ จำกัด
45
เศรษฐา อรัญญา พุทธิดา
46
Discovery A New Innovation
47
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
48
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน)
49
CENTRAL Group of Companies
50
คุณผาณิต พูนศิริวงศ์
51
อรรควุฒิ สุวรรณประกร-อรุโณชา ภาณุพันธุ?
52
คุณพรเทพ เตชะไพบูลย์
53
บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด
54
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
55
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
56
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
57
พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน
58
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
59
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
60
มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวหทารผ่านศึก
61
กรมประชาสัมพันธ์
62
ถนอมนวล ผลอวยพร
63
สมนึก เขมาชีวะ
64
คุณนิโรธ เจริญประกอบ
65
ณชมพูนุท โรจนชลาสิทธิ์
66
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
67
Guts Entertainment Co.,Ltd
68
คุณกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์
69
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
70
ดวงเดือน รังสิกุล
71
Thai Airasia Co.,Ltd
72
ส่วนงานคุ้มครองผู้รับสื่อ สำนักงาน กสทช
73
บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
74
สุชามา กุณากร
75
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
76
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5
77
Starcom Mediavest Group
78
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
79
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
80
บริษัท เปรียว จำกัด
81
Obtainment Co.,Ltd
82
กระทรวงยุติธรรม
83
SF World Cinema
84
บริษัท ไรส้ม จำกัด
85
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
86
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
87
บริษัท ชัดถ้อยชัดคำ จำกัด
88
ดร.โสภณ ดำนุ้ย
89
นางพรทิวา นาคาศัย
90
บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
91
บริษัท สื่อสากล จำกัด
92
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
93
Dentsu media
94
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
95
แอล แอนด์ อาร์ มีเดีย จำกัด
96
คิว แอนด์ เอฟ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
97
บริษัท กัตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด
98
คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ
99
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
100
บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)
101
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
102
โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
103
สมาคมตระกูลชื้อ
104
คุณจรัล เพ็ชรเจริญ(สีเทา)
105
ปรีดา เชื้อผู้ดี
106
บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
107
สำนักงานประกันสังคม
108
การประปานครหลวง
109
มีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย
110
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
111
GROUP M
112
เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
113
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
114
ทีโอที จำกัด(มหาชน)
115
เธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
116
ณรงค์,กอบสุข,พัชนี จารุจินดา
117
สำนักงานศาลปกครอง
118
ครอบครัวข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
119
ครอบครัวข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
120
สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
121
สำนักงานเจ้ากรมกิจการพลเรือน
122
ร้านป้าแอ๊ด
123
BEC-TERO ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
124
คุณวสวัณณ์ รองเดช
125
ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นต์ จำกัด
126
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
127
BAAN OUI PHUKET
128
คุณนิรมล เมธีสุวกุล
129
ขนส่ง จำกัด(บขส.)
130
ไปรษณีย์ไทย จำกัด
131
สภากาชาดไทย
132
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
133
สมาคมฟุตบอลฯ
134
คุณยุพา รัตนจันทร์
135
คุณสุริยนต์ จองลีพันธ์
136
ทีวีบูรพา จำกัด
137
ธอส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์
138
กระทรวงแรงงาน
139
หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย
140
Vizrt(Thailand)Co.,Ltd.
141
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
142
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
143
สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
144
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
145
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
146
สำนักงาน ป.ป.ส.
147
คุณไอริน ฤกษะสาร
148
บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด
149
เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
150
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
151
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
152
ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส
153
โรงงานยาสูบ
154
สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
155
เวทีมวยสยาม(อ้อมน้อย)
156
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
157
แบรนด์ คอนเนคชั่นส์ จำกัด
158
อิชยา สันติตระกูล
159
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
160
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
161
อธิบดีและข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
162
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
163
หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
164
โสภิตา ธรรมสังคีติ
165
บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
166
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
167
เซ็นทรอลนิคส์ จำกัด
168
สวนนงนุช วิลเลจ จำกัด
169
ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
170
การบินไทย จำกัด(มหาชน)
171
บีบี เรคคอร์ด
172
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
173
ปตท.จำกัด(มหาชน)
174
กองทัพอากาศ
175
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
176
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
177
สยามพารากอน รีเทล จำกัด
178
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
179
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
180
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
181
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
182
กองบัญญาการตำราจนครบาล
183
ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
184
ทีวี ธันเดอร์ จำกัด
185
การไฟฟ้านครหลวง
186
วิทยาการการตลาดทุน รุ่นที่ 9
187
กรมธนารักษ์
188
บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
189
ชญาดา เมฆะอำนวยชัย
190
SAHAVIRIYA GROUP OF COMPANIES
191
Carat(Thailand)Co.,ltd.
192
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
193
สตรองบราเดอร์ส 1969 จำกัด
194
Century Advertising
195
รายการ CEO ซี้ปึ๊ก
196
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
197
พรรณี จารุสมบัติ
198
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
199
ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ
200
สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
201
จตุพร บุรุษพัฒน์
202
ฯพณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
203
สิทธิชัย โค้วสุรัตน์
204
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
205
คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
206
คุณสมชาย มานะสิริจินดา
207
โฮป แฟมิลี่
208
ไพโรจน์ สุวรรณฉวี
209
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)
210
จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
211
อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
212
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
213
คุณนิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
214
นายลักษณ์ วจนานวัช
215
คุณสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย
216
องค์การสวนสัตว์
217
คุณสมชาย เข็มกลัด
218
เบนซ์รามคำแหงกรุ๊ป จำกัด
219
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน)
220
PULLMAN BANGKOK KING POWER
221
คุณปรัชญาทวี ตะเวทิกุล
222
คุณกัญญารัตน์ จิระรัชกิจ
223
ธัญญา โพธิ์วิจิตร
224
รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
225
มนัส ปสาทรัตน์
226
B.E.C.Co.,LTD
227
บางกอก ทูเดย์
228
RSU HEALTH CARE
229
กรมป่าไม้
230
สุวิทย์ รัตนมณี
231
อำนวยพร ชลดำรงค์กุล
232
วรรณชัย สุรอมรรัตน์
233
Tesco Lotus
234
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
235
มหาวิทยาลัยมหิดล
236
ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
237
สำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
238
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
239
สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม
240
เพชรี พรหมช่วย
241
ทรงฤทธิ์,คุณนิตยา พัฒนพลานนท์ และครอบครัว
242
รมต.นร.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
243
กิ่งแก้ว อินหว่าง
244
นายวิทเยนทร์ มุตตามระ
245
นายอิสสระ สมชัย
246
สำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์
247
ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง
248
พรทรัพย์ คณโฑเงิน
249
นางญาณี เลิศไกร
250
คุณสมเกียรติ ครองวัฒนาสุข
251
สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน
252
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
253
วรโชติ สันติวราคม
254
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
255
NEO TARGET
256
เกษมกิจ จำกัด
257
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
258
กระทรวงมหาดไทย
259
ไชย ไชยวรรณ
260
สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม
261
ปิยะลักษณ์ ลักษ์เจริญ
262
วี เน็ท พลัส จำกัด
263
กรมทางหลวงชนบท
264
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
265
ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
266
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
267
กองทัพเรือ
268
สำนักงานเขตคลองเตย
269
สำนักงานเขตคลองเตย
270
สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา
271
ร้านจิตลดา
272
True Corporation plc.
273
สยาม บิสสิเนส ซินเนอจี่
274
True Corporation plc.
275
สุรชัย ขันอาสา
276
ยุพิน กิติจารุรัตน์
277
เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)(AP)
278
บุญเลิศ-นันทนา อัสสวุฒิ
279
Bangkok Airways
280
สรรเสริญ จันทรมณี
281
โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด
282
บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด
283
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
284
กรมพลศึกษา
285
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
286
Chalachol Company Limited
287
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
288
คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
289
กระทรวงการคลัง
290
พนิดา ชอบวณิชชา
291
กนกกร อุตสาหกิจอำนวย
292
ราอีธ ศรีหานาม
293
วุฒิ-ศักดิ์
294
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
295
สิรคม บวรวีริสา
296
Bangpakok Hospital Group Co.,Ltd.
297
ปานตา พูนทรัพย์มณี
298
โกลบอลอแคร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
299
วิชัย-คุณปรานอม กฤษดาธานนท์และครอบครัว
300
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
301
สถาบันกันตนา
302
ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
303
ณัฐฏ์
304
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก
305
ปราณีต ไลวรรณ์และครอบครัว
306
Public Hit
307
อาจารย์ ธนากร เชื้อวิวัตน์
308
เจษฎาภรณ์-คุณพิเชษฐ์ชัย ผลดี
309
พิมพ์สิริ ผลดี
310
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
311
ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
312
พลัฏฐ์ จิตติวรสิทธิ์
313
อิศม์เดช ฐิติสมบูรณ์
314
ประพล ภัทรธีรานนท์
315
สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย
316
อเนก จงเสถียร
317
นัฐฐพนท์ ลียะวณิช
318
ดร.สนั่น รัศมี
319
วชิราวรรณ อิทธิถาวร
320
ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
321
เอ็กแซ็กท์ จำกัด
322
ซีเนริโอ จำกัด
323
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
324
อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน)
325
ศัลยา สุขะนิวัฒดิ์
326
สนั่น อังอุบลกุล
327
บริษัทเอซโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
รวมทั้งสิ้น
1,977,802.00 บาท

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android