Ch3Thailand Logo

คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมทำบุญใหญ่ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ จ.ชลบุรี

เปิดอ่านแล้ว 1,047 ครั้ง

              เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา คณะศิษยานุศิษย์จำนวนนับพันคน เดินทางไปเข้าร่วมพิธี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันต์ธาตุ ณ พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ ณ วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ซึ่งมี พระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ คุณรัตนา มาลีนนท์ และ ครอบครัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธี
              พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่พระอาจารย์อัครเดช ได้ดำริให้สร้างขึ้น เนื่องจาก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 วันหนึ่งพระอาจารย์อัครเดชได้นิมิตเห็นเจดีย์ ทรงระฆังคว่ำ พร้อมทั้งวิหารคด ศาลาราย ปรากฏขึ้นให้เห็นรูปแบบทั้งหมด หลังจากนั้น ประมาณ 2 วัน คุณรัตนา มาลีนนท์ ได้ดำริให้ทราบว่า มีศรัทธาต้องการถวายปัจจัยสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสาริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ที่วัดบุญญาวาส เพื่อสืบพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อต่ออายุของพระอาจารย์อัครเดช เมื่อพระอาจารย์อัครเดช ได้พิจารณาเรื่องการสร้างเจดีย์ ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา และเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้สร้างบุญบารมี จึงอนุญาตให้สร้างเจดีย์ได้
         พระอาจารย์อัครเดช ได้ปรารภกับโยมอุปฐาก คือ คุณสุวารี เจนจิรวัฒนา เพื่อหาสถานที่เหมาะสม และเธอก็มีความยินดี ถวายที่ดิน 100 ไร่ เพื่อรองรับพระเจดีย์ พร้อมกันนั้น คุณสุวัฒน์ เจนจิรวัฒนา และญาติพี่น้อง ก็ได้ร่วมถวายเพิ่มเติมอีก 40 ไร่ รวมเป็น 140 ไร่ รวมที่ดินทั้งหมดของวัดบุญญาวาสปัจจุบัน 400 ไร่
          ในเบื้องต้น พระอาจารย์อัครเดช ได้มอบหมายให้ คุณสุเมธ โสฬส เป็นผู้ดูแลเรื่องการออกแบบเจดีย์ตามนิมิตที่เห็นนั้น ต่อมา บริษัท อินฟาร์ เทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด โดย ดร.สุทธิพล วิวัฒนทีปะ และคุณกฤษฎา แท้ประสาทสิทธิ์ ช่วยออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
          วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ตรงกับวันมาฆบูชา ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์       เวลา 08.30 น.ที่สุดฤกษ์เวลา 09.30 น.พระอธิการอัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตฺโต และ คณะสงฆ์ ประธานดำเนินการก่อสร้าง
          คุณรัตนา มาลีนนท์ และศิษยานุศิษย์ ถวายปัจจัยการก่อสร้าง โดย คุณรัตนา มาลีนนท์ ได้ขอเป็นเจ้าภาพถวายทั้งหมด และให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

พระบรมสารีริกธาตุที่มีผู้นำมาถวาย วัดบุญญาวาส เพื่อบรรจุในพระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์นี้ ได้มาจากสถานที่ต่างๆกันดังนี้
         1.พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา 
         ตามประวัตินั้น ในปี พ.ศ.1803  พระสังฆราช ญาณภิวันษะธัมมะ เสเนาหิภธิ มหาเถระ และ พระเจ้าถวาละกะจะภะธิศรีนาเรนดระยัน อัญเชิญมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ถวายแด่ พระโพหกพิธิเย ธัมมะโชธิ มหาเถระ วัด ศรีวิชยะ โพธิราชรมยะ ประเทศศรีลังกา ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ท่านพระอมุโกธะโสมะนันธะนยเกเถระ ได้อัญเชิญมายังประเทศไทย ถวายแด่ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตฺโต เพื่อบรรจุในพระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์
        2.พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศพม่า
        3.พระบรมสารีริกธาตุ จากวัดจำปา แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
        4.พระบรมสารีริกธาตุ จากเจดีย์เก่า ริมแม่น้ำกก จ.เชียงราย ประเทศไทย              
                        ตามประวัตินั้น เมื่อปี พ.ศ.1235 พระปัญญาโนมหาเถระ พระเถระจากประเทศพม่า ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานในพระเจดีย์เมืองสาคะละนาครัง เขตเมืองเชียงรายในปัจจุบัน จนกระทั่งปี พ.ศ.2488 นายทหารผู้หนึ่ง ได้ฝันว่ามีหญิงแก่ผมขาว แต่งตัวแบบหญิงสูงศักดิ์ในราชตระกูลเจ้าผู้ครองนคร มาบอกให้ไปขุดเจดีย์เก่า ริมแม่น้ำกก และให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาบูชา ได้ฝัน 3 คืนติดกัน จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกช่วยกันขุด ได้พบพระบรมสารีริกธาตุ ในองค์พระเจดีย์เก่า พร้อมแผ่นทองคำจารึกเป็นภาษาไทยเหนือ ประกอบด้วยแก้วแหวนเงินทอง เพชรนิลจินดา เครื่องบูชามากมาย จึงแจ้งเรื่องราวให้ พันโทสว่าง จันทราวัฒน์ ผู้บังคับบัญชาทราบ ต่อมาในปี พ.ศ.2531 หลวงพ่อเทียบ ถิรธมฺโม ซึ่งเป็นหลวงพ่อของท่านพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต ได้รับพระบรมสารีริกธาตุนี้มาจากพันโท สว่าง จันทราวัฒน์ จำนวน 108 องค์ เสด็จเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น112 องค์ ได้แจกจ่ายไปบรรจุในสถานที่อันสมควรหลายแห่ง และอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในเจดีย์แก้วที่วัดบุญญาวาส จำนวน 45 องค์
         5.พระบรมสารีริกธาตุ เสด็จที่วัดบุญญาวาส เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมา ณ.ที่บูชาในวัดบุญญาวาส
         6.พระบรมสารีริกธาตุ และพระอสีติอรหันตธาตุ อัญเชิญถวายโดยคุณทองดี หรรษาคุณารมย์ 
         7.พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาถวายจากญาติโยมชาวพุทธ ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
         8.พระธาตุ พระสิวลี เสด็จมาบนผ้ารับประเคนของท่านพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต ที่วัดบุญญาวาส เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30 น.ในขณะนั้น ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตฺโต กำลังสนทนาธรรมกับญาติโยม ได้มีลำแสงปรากฏบนผ้ารับประเคน เมื่อหยิบขึ้นมาดูจึงเห็นเป็นพระธาตุพระสิวลี
         9.พระอรหันตธาตุ เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และลูกศิษย์สายหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เช่น หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่แหวน หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่อ่อน หลวงปู่หลุย หลวงปู่คำดี หลวงตาพระมหาบัว หลวงพ่อชา เป็นต้น
         พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 วันเสาร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง เวลา 11.00 น.
         หลังจากพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเร่งดำเนินการก่อสร้างวิหารพระพุทธชินราช วิหารคด(ศาลาราย)ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2556
         เสร็จสมบูรณ์แล้ว มีการสมโภชน์ บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน
         วัตถุประสงค์หลักในการสร้างพระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์นี้ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ สาวกในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่ประดิษฐานอยู่ณ.วัดบุญญาวาส และพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ จากพุทธบริษัทที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้พร้อมใจกัน อัญเชิญมาถวายเพื่อบรรจุไว้ในเจดีย์ พร้อมทั้งอาราธนาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่อยู่ในสถานที่อันไม่สมควร เพื่ออัญเชิญบรรจุในสถานที่อันสมควรแก่การบูชาและเพื่อสืบพระศาสนา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกว่าจะสิ้นศาสนาในอีกประมาณ 2,500 ปีข้างหน้านี้

รายนามพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหัตธาตุ ที่อัญเชิญเข้าบรรจุไว้ใน พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ 
 

ลำดับที่ 
รายนามพระธาตุ
รายชื่อเจ้าภาพสร้างถวาย
1
พระตัณหังกรพุทธเจ้าพระอธิการอัครเดช ถิรจิตโต
2
พระเมธังกรพุทธเจ้าหลวงพ่อเทียบ และ ครอบครัวถิรวัฒน์
3
พระสรณังกรพุทธเจ้านายวิชัย มาลีนนท์
4
พระทีปังกรพุทธเจ้านางสมศรี มาลีนนท์
5
พระโกณฑัญญะพุทธเจ้านายประสาร มาลีนนท์ และครอบครัว
6
พระมังคละพุทธเจ้านายประวิทย์ มาลีนนท์ และครอบครัว
7
พระสุมนะพุทธเจ้านายประชา มาลีนนท์ และครอบครัว
8
พระเรวตะพุทธเจ้านายประชุม มาลีนนท์ และครอบครัว
9
พระโสภิตะพุทธเจ้าน.ส.นิภา มาลีนนท์
10
พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าน.ส.อัมพร มาลีนนท์
11
พระปทุมะพุทธเจ้าครอบครัวสมเกียรติ์-รัชนี นิพัทธกุศล
12
พระนารทะพุทธเจ้านางสกลศรี มาลีนนท์
13
พระปทุมุตตระพุทธเจ้านายจิรวัฒน์ มาลีนนท์
14
พระสุเมธะพุทธเจ้าน.ส.นบชุลี มาลีนนท์
15
พระสุชาตะพุทธเจ้าน.ส.ปราลี มาลีนนท์
16
พระปิยทัสสีพุทธเจ้านายสัมฤทธิ์-นางกรรณิกา จิราธิวัฒน์
17
พระอัตถทัสสีพุทธเจ้านายเกรียงศักดิ์ และครอบครัวจิราธิวัฒน์
18
พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าครอบครัวจิรกาล
19
พระสิทธัตถะพุทธเจ้านายบุญ-นางเซี้ยม เจนจิรวัฒนา
20
พระติสสะพุทธเจ้าน.ส.สุวารี เจนจิรวัฒนา
21
พระปุสสะพุทธเจ้านายสุวัฒน์-นางจินตวีร์ เจนจิรวัฒนา
22
พระวิปัสสีพุทธเจ้านายณัฐดนัย-นางพิชญาภา เจนจิรวัฒนา
23
พระสิขีพุทธเจ้านายพูนลาภ-นางสุภาณี พฤกษาทร
24
พระเวสสภูพุทธเจ้านายอภิรักษ์-นางปิยะฉัตร พฤกษาทร และครอบครัว
25
พระกกุสันธพุทธเจ้านายพฤศภ์ พฤกษาทร
26
พระโกนาคมนะพุทธเจ้านายกฤษณ์ พฤกษาทร
27
พระกัสสปะพุทธเจ้านายกานด์ พฤกษาทร
28
พระโคตมะพุทธเจ้านางสุวนี เจนจิรวัฒนา และครอบครัว
29
พระบรมสารีริกธาตุวัดป่าบุญล้อม
30
พระปัจเจกพุทธเจ้าครอบครัวเกียรติวงศ์และคณะ
31
พระอัญญาโกฑัญญะเถระครอบครัวทิด2553 และคณะ
32
พระสารีบุตรเถระคุณกฤษฎา แท้ประสาทสิทธิ์-คุณกล้วยไม้ โตมะ
33
พระมหาโมคคัลนานะเถระคุณสุรพร-กานดา-กฤษฎา-กาญจนา แท้ประสาทสิทธิ์
34
พระมหากัสปะเถระนายสงวน-นางถนอม เปลี่ยนวิชชา
35
พระมหากัจจายนเถระนายสุทธิ-เบญจมาตร โรจน์ศตพงศ์
36
พระอนุรุทเถระนางนารี อมรกุล และ ครอบครัว
37
พระอานนทเถระนายวีระ-นางสุจินดา โรจน์วงศ์สุริยะ
38
พระสิวลีเถระครอบครัวปักปิ่นเพชร-ศฤงคารวัฒนะ
39
พระปุณณมันตานีบุตรเถระบริษัท โกลเด้นเฮิร์บบอดี้แคร์ จำกัด
40
พระองคุลีมาลเถระนายสมชาย เจนจิรวัฒนา และครอบครัว
41
พระพาหิยะทารุจีริยเถระครอบครัวเข็มอำนาจ
42
พระภัททากัจจานาเถรีครอบครัวสุวรรณมาลัย
43
พระอุปคุตเถระครอบครัวผสมทรัพย์
44
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลนายทองชิน-นางเฉลียว วิถีธรรม และครอบครัว
45
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตครอบครัวจินดาพรพิทักษ์
46
หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโมนายเจด็จ-นางอุบล เหลืองอ่อน
47
หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตฺสีโลนายเปี่ยม-นางถนอม ล้ำเลิศ
48
หลวงปู่พรหมา พฺรหฺมจกฺโกนายเอกภิญญา จิตร์จงรักษ์
49
หลวงปู่ดูลย์ อตุโลครอบครัวท้าวสัน
50
หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสีน.ส.รัตนา มาลีนนท์ 
51
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริครอบครัว ศิริธัช-สุพิน โรจนพฤกษ์
52
หลวงปู่ชอบ ฐานสโมครอบครัวจตุวรรณศรี
53
เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ครอบครัวพิพัฒน์เจริญกิจ
54
หลวงปู่หลุย จฺนทสาโรครอบครัวเกตุมาลา
55
หลวงปู่ขาว อนาลโยคุณเข็มเงิน ฉัตรชัยยัญ และ ญาติมิตร
56
หลวงปู่ฝั้น อาจาโรครอบครัวโมฬีนนท์
57
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณคุณปัทมา วิกสิตโศภณ
58
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโมน.พ.สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
59
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโรครอบครัวรักสุข
60
หลวงปู่บุญ ชินวโสครอบครัวจันทามงคล
61
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคณะศิษฐ์ถวายบูชาคุณ
62
หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโตคุณราตรี บุญดาว และ ครอบครัว
63
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโทนายปฏิเวธ-สุนีย์ ศลิษฎ์อรรถกร และ ครอบครัว
64
หลวงปู่บัว สิริปุณโณนายสมชาย-อรวรรณ ขจรวิลาส
65
หลวงปู่ชา สุภัทโทคณะสงฆ์วัดบุญญาวาส
66
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ"สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นดับ"
67
หลวงปู่ทา จารุธัมโมคุณสถิต อำไพ-สมศักดิ์-รุ้งทิวา พุฒิธีระโชติ
68
หลวงปู่จวน กุลเชฎโฐนายสุรศักดิ์-นางสุดา สืบสุขปิติสุข
69
หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโรMah Khing Yow and Family
70
หลวงปู่หล้า เขมปฺตโตChan Cheng Kow and Family
71
หลวงปู่เพียร วิริโยคณะศิษย์สุพรรณบุรี
72
หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตโตกลุ่มนฤพาน
73
หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโมคุณศราวุธ วิทยะโสภณ และเพื่อน
74
หลวงตาจำปี ชาคโรครอบครัวลือชัยประสิทธิ์
75
คุณแม่ชี เสียงล้ำนายประทีป-นางเพียงใจ ศลิษฎ์อรรถกร

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android