Ch3Thailand Logo

ไก่ นีน่า ผู้หญิงผู้หญิง ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โครงการ รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่ จ.อุดรธานี

เปิดอ่านแล้ว 129 ครั้ง

                    ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีจิตสำนึกความเป็นคนไทย ที่มีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด และได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระกระแสรับสั่งต่อนายกรัฐมนตรีและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในวันเฉลิม   พระชนมพรรษา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2554  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ประกอบกับปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน ส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ก้าวพลาดสู่วงจรของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทำลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคตและพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม เช่น การลักขโมย    ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย จึงทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งรัฐบาลได้นำเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ”และได้กำหนดการสร้างหลักประกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
                    กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดอุดรธานี ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการ“รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่”เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ความเชื่อมั่น การยอมรับและให้อภัยต่อผู้กระทำความผิด(ผู้ก้าวพลาด)เพื่อจักได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป
                    ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความกตัญญูต่อแม่ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงผลกระทบเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการบำบัดผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสร้างความเชื่อมั่น ความยอมรับและการให้อภัยแก่ผู้ที่ก้าวพลาด และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และ ผู้ก้าวพลาดได้รับความเชื่อมั่น จากผู้เข้าร่วมโครงการ และ สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งในครอบครัว และชุมชน โดย จะมีพิธีเปิดงาน “รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่”  ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. โดย พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   ณ ห้องอุดรธานีฮอล์ล   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง อุดรธานี ภายในงานจะมีคอนเสิร์ตรวมพลคนก้าวพลาด รวมบรรดาพิธีกร ศิลปิน นักร้อง
                    นักแสดง และดาราตลก มาร่วมให้ความบันเทิงคับคั่ง ได้แก่  คุณอาร์ต พศุตม์ บานแย้ม, คุณป๊อป ฐากูร การทิพย์,คุณวุต สุรินทร คารวุตม์ ,คุณไก่ มีสุข แจ้งมีสุข,คุณนีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์,คุณต้น ตระการพันธุมเลิศรุจี,คุณแจ๊บ เพ็ญเพชร  เพ็ญกุล, คุณนิรุต สาวสุดชาติ,คุณโชกุน สันธนะพานิช, คุณหนุ่มสุรวุฑไหมกัน และ คุณฝอยทอง เชิญยิ้ม     งานดังกล่าวนี้ เป็นความร่วมมือ ของ กระทรวงยุติธรรม โดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี ตลอดจน คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
 

กำหนดการ โครงการ“รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่”
วันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00–21.00 น.
ณ ห้องอุดรธานีฮอล์ล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เวลา

กิจกรรม

10.00-17.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

12.00-18.00 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าชมนิทรรศการของหน่วยงาน
 

18.00-19.00 น.

พิธีเปิดโครงการ รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
มอบรางวัลและโล่แก่ผู้ชนะเลิศประกวดเรียงความ
โดย พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน)

19.00-21.00 น.

คอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ

 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android