Ch3Thailand Logo

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมงาน พิธีถวายระฆังหลวง พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เปิดอ่านแล้ว 157 ครั้ง

               พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต พระนักบุญหนุ่มแห่งดินแดนล้านนาไทย เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีถวายระฆังหลวงสัมฤทธิ์ใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00–18.00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า)อ.เมือง จ.เชียงราย
               เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงราย มีอายุครบรอบ 750 ปี ตั้งแต่ที่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 เป็นต้นมา นับว่าเมืองเชียงรายได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวเมืองเชียงราย ซึ่งในวาระอันเป็นมงคลนี้
               พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต พระนักบุญหนุ่มแห่งดินแดนล้านนาไทย เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีถวายระฆังหลวงสัมฤทธิ์ใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00–18.00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า)อ.เมือง จ.เชียงราย
               พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้มีดำริในการจัดสร้าง “ระฆังหลวง”โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชที่เมืองเชียงรายมีอายุครบรอบ 750 ปี และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า และพระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า
               ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเมตตา จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เจ้าคณะภาค 6 จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ปรึกษา พระปัญญากรกวี เป็นรองประธาน พระรัตนะมุนี เป็นรองประธาน และ พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการจัดสร้างและหาทุนในการดำเนินการ     
               โดยระฆังหลวงที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ระฆังหลวง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์”เป็นระฆังหลวงขนาดใหญ่ทรงล้านนา มีรูปพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ประดิษฐานเป็นลวดลายรอบระฆัง โดยหล่อเป็นระฆังเนื้อสัมฤทธิ์ มีขนาดเส้นรอบวง 7.50 เมตร(ตรงกับจำนวนปีเมืองเชียงรายที่ครบรอบ 750 ปี)เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.59 เมตร สูง 4.20 เมตร ถือได้ว่าเป็นระฆังหลวง เนื้อสัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งล้านนาไทยและในใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้กล่าวเอาไว้ว่า การได้ร่วมกันหล่อระฆังหลวงเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์นั้น  ก็จักได้รับอานิสงส์มากมายหลายประการ คือ ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว เป็นที่สรรเสริญและเป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ละความตระหนี่ ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคมเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนา ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมได้อานิสงส์ในทิพยสมบัติและเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้น แล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆจะเป็นผู้มีความสุขสบายมีผิวพรรณวรรณะงดงามบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า “จะมีเสียงดังก้องกังวานไพเราะประดุจนกการเวก”           
             
               โดยมีพิธีพุทธาภิเษก ร่วมกันหล่อระฆังหลวง เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา มี 108 เกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วไทยเมตตาร่วมจารแผ่นทองในการหล่อระฆังหลวงในครั้งนี้ด้วย ในการหล่อนั้นต้องใช้คนถึง 130 คน และใช้เวลาในการหล่อติดต่อกันนานถึง 15 ชั่วโมง เททองสัมฤทธิ์ ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ แบบไม่พักเลยให้ขึ้นจนกลายเป็นระฆังหลวงใบใหญ่ ซึ่งมีความยากในการหล่อมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้นานถึง 2 เดือน ถึงจะกะเทาะปูนรอบเนื้อระฆัง ขัดเนื้อและตกแต่งให้สวยงามได้ จนตอนนี้การจัดสร้างได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว มีน้ำหนัก ถึง 25,000 กิโลกรัม(25 ตัน)ใช้ปัจจัยในการสร้างรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ซึ่งพร้อมแล้วสำหรับการน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

               โดยกำหนดถวายให้เป็นส่วนกลางเพื่อสมโภชเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้ โดยในวันดังกล่าวได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 759 รูป ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และ ทางวัดแสงแก้วโพธิญาณ โดยพระครูบาอริยชาติ จะได้จัดตั้งขบวนเคลื่อนย้ายระฆังหลวงจากวัดแสงแก้วโพธิญาณไปถวายให้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า)
โดยมีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

กำหนดถวายระฆังหลวง วันที่ 5 ธันวาคม 2555
เวลา 12.00–18.00 น.


-12.00 น.ตั้งขบวนหน้า"สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา"จ.เชียงราย
-13.00 น.เคลื่อนขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า)
-14.00 น.ถึงศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก้า)ชมการแสดงฟ้อนต้Œอนรับ 3 ชุด
-14.30 น.ประธานจุดธูปเทียน-บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 759 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์
-16.00 น.ตัวแทนกล่าวคำถวายรายงาน พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต กล่าวนำเวนทาน ถวายระฆังหลวง/พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายกล่าว สัมโมทนียกถา
-17.30 น.ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์/พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา
-18.00 น.จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้Œองเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

               เสร็จสิ้นพิธี พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต แจกฟรี“เหรียญระฆังหลวง”แก่ผู้ร่วมพิธีทุกคนจำนวน 5,000 เหรียญ และ เชิญ ร่วมบูชาเหรียญระฆังหลวงเนื้อพิเศษ และพระกริ่งระฆังหลวงเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย
               จึงอยากขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียง ซึ่งจะได้จดจำระฆังหลวงใบนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อเป็นอนุสรณ์ของชาวเชียงรายและของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศสืบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ชั่วกาลนาน  

ร่วมทำบุญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร.085-614-3764,053-602-667 แฟ็กซ์.053-602-668
เว็บไซต์ www.watsangkaew.com   อีเมล์.watsangkaew@hotmail.com
ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาแม่สรวย-เชียงราย
ชื่อบัญชี วัดแสงแก้วโพธิญาณ เลขที่บัญชี 511-041-6699

               

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android