Ch3Thailand Logo

ครอบครัวมาลีนนท์ เททองหล่อพระ นิโรคันตราย

เปิดอ่านแล้ว 132 ครั้ง

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/main(3).jpg'/>
        ครอบครัวมาลีนนท์ และครอบครัวจิราธิวัฒน์ เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธนิโรคันตรายซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานแผ่นโลหะอันเป็นมงคลเพื่อนำมาจัดสร้าง
ทั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลวโรกาส ทรงหายจากพระประชวร

         วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ครอบครัวมาลีนนท์ นำโดย นายประสาร นายประชา นายประชุม และนางสาวรัตนา มาลีนนท์ เป็นต้น ในนาม“นายวิชัย–นางสมศรี มาลีนนท์”พร้อมด้วยภรรยาท่านรองกรรมการผู้จัดการ นางสกลศรี มาลีนนท์ ในนาม“นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์”ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธนิโรคันตราย โดยนายประชุม มาลีนนท์ ซึ่งเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนิโรคันตรายและพระพุทธศรีวรราชศาสดา ณ มณฑลพิธีสนามวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระประสงค์จัดสร้าง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาส ทรงหายจากพระประชวร

         พระพุทธนิโรคันตรายที่ได้ประกอบพิธีเททองในครั้งนี้ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย ขนาดเท่าคนจริง ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดเวฬุวัน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคายส่วนพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่ร่วมในพิธีเททอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยประยุกต์ ขนาดหน้าพระเพลากว้าง 2.89 เมตร สูง 3.69 เมตร ได้รับการถวายพระนามจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชว่า“พระพุทธศรีวรราชศาสดา”ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระพุทธปฎิมาประธานประจำอุโบสถ วัดเวฬุวัน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย พร้อมกับพระพุทธนิโรคันตราย

         เมื่อเข้าสู่ฤกษ์อันเป็นมงคล พระราชครูวามเทพมุนี ได้ประกอบพิธีพราหมณ์ อ่านคำบวงสรวงเทพยดา แล้วจึงเข้าสู่พิธีการทางสงฆ์ตามหลักพระพุทธศาสนา จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช จึงได้ประกอบพิธีเทแผ่นอักขระทองคำ นาค เงิน ลงยังเบ้าที่เตรียมไว้ ในขณะนั้นกรรมการมหาเถระสมาคมและพระราชาคณะเจริญชัยมงคลคาถา ได้แก่ พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี พระธรรมกวี วัดราชาธิวาส พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข พระเทพปัญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส พระราชจริยาภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระวิบูลสีลาภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการามก่อนที่จะเสร็จสิ้นพิธี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ได้อนุโมทนาสาธุการและประทานของที่ระลึกอันเป็นมงคลยิ่งแก่คณะเจ้าภาพด้วย.
 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android