Ch3Thailand Logo

ครอบครัวข่าว ก้าวสู่ปีที่ 6 เปิดตัวเชิงชาย หว่างอุ่น

เปิดอ่านแล้ว 65 ครั้ง


/tv3admin/uploaded/store/images/main(168).jpg'/>
    ครอบครัวข่าวสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กับวงการข่าวโทรทัศน์ไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่การประกาศ  ตัวเป็น“ครอบครัวข่าว”และจากปีที่ผ่านมา แนวคิด“Year Of Contents”ก็ได้ถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าและต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างสรรค์งานข่าวในรูปแบบใหม่ และ ข่าวสกู๊ปชนิดเจาะลึก รอบด้าน มีช่วงข่าวใหม่ ๆ ในรายการข่าวภาคหลัก เช่น แตกประเด็น เกษตรฮอตนิวส์ เป็นต้น ซึ่งได้สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับการรายงานข่าวโทรทัศน์

    มาปีนี้ ครอบครัวข่าว ได้นำทฤษฏี“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”ของ นพ.ประเวศ วะสี มาประกอบในการรายงานข่าว และนำสู่ภาคการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อเป็น“พลังแห่งปัญญา”ขับเคลื่อนประเทศ ไปพร้อม ๆ กับ ทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยครอบครัวข่าว กำหนดแนวคิด“Connect” ซึ่งหมายการเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย ในมิติของข่าวที่หลากหลายรูปแบบของรายการครอบครัวข่าว เพื่อถ่ายทอดสถานการณ์นั้น ให้ผู้ชม ประชาชน     ได้เข้าใจ เข้าถึง ร่วมสร้างจินตนาการใหม่ ร่วมคิดร่วมทำ และนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม      อย่างแท้จริง  

     และเพื่อให้“Connect”ถึงทุกภาคส่วนของสังคม และทุกภาคส่วนสามารถ“Connect”ถึงครอบครัวข่าวได้นั้น ครอบครัวข่าว 3 ได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่ ทั้งเป็นหน่วยงานใหม่ รูปแบบการรายงานข่าวใหม่ รายการใหม่ และบุคลากรใหม่ดังนี้

1. ตู้ปณ.ข่าว 3 หรือศูนย์รับเรื่อง ผู้ชมหรือประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งข่าว แจ้งเบาะแส และให้ข้อมูลต่างๆ ผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ สายด่วน 02-262-3331,ตู้ปณ.3333,www.thaitv3.comและwww.krobkruakao.com ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลนำไปสู่การทำข่าวที่เข้าถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคส่วนต่าง ๆ

2. คาราวานข่าว 3 รูปแบบใหม่ของการรายงานข่าว ผ่านการรายงานสดจากพื้นที่เป้าหมาย       ทั่วประเทศ ตลอด 5 วัน(จันทร์-ศุกร์)ในรายการข่าวภาคหลัก โดยให้พิธีกรหลักของทุกรายการข่าว(เรื่องเล่าเช้านี้,เที่ยงวันทันเหตุการณ์,เรื่องเด่นเย็นนี้,ข่าว 3 มิติ,ผู้หญิง-ผู้หญิง,แจ๋ว และ ข่าววันใหม่)พร้อมทีมข่าวมืออาชีพ Sky Report และทีมถ่ายทอดสดลงพื้นที่ เพื่อเป็นการสะท้อน ปัญหาเชิงโครงสร้างของสถานการณ์นั้น ๆ เปิดเวทีให้ภาคส่วนของสังคมได้ร่วมคิดร่วมทำ และร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมผลักดันให้ปัญหานั้น ๆ ได้รับการแก้ไขและกำหนดเป็นนโยบายต่อไป

3. Lesson from the part เป็นรายงานพิเศษ 30 ตอน นำเสนอโดย คุณกรุณา บัวคำศรี ทำหน้าที่เป็น Backpack reporter เดินทางไปค้นหา“ความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก”และ“ประชาธิปไตยยุคใหม่”จากประเทศ Rwanda,South Africa และ Timor เพื่อสะท้อนให้เห็นบทเรียนความขัดแย้ง และแง่มุมต่าง ๆ ของประเทศเหล่านั้นในอดีตซึ่งสังคมไทยอาจจะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไปโดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นไปในรายการข่าว เที่ยงวันทันเหตุการณ์

4. Reality news on the Red sea เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและครอบครัวข่าว ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกองเรือสหประชาชาติ เพื่อปราบโจรโซมาเลียในทะเลแดง โดยจะรายงานสดผ่านดาวเทียมประจำเรือหลวงสิมิลัน เข้าสู่ห้องข่าวตลอด 90 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นไป

5. ตู้ปณ.ข่าว 3,เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ ครอบครัวข่าวได้เปิดตัวทีมงานใหม่ นำโดย     เชิงชาย หว่างอุ่น และทีมข่าวอีก 17 ชีวิต จะนำเรื่องราวที่แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยการเสนอ       ในรายการใหม่“ตู้ปณ.ข่าว 3”และยังเป็นหัวหอกในการปลุกรายการข่าว เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์–อาทิตย์ โดยมี ขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล มาร่วมอ่าน ทำให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

6. ทีมข่าวใต้น้ำ โดยสถานีได้ส่งทีมข่าวเข้าไปฝึกเพื่อปฏิบัติการข่าวใต้น้ำ ร่วมกับ กองทัพบก ปฏิบัติการนำรถถังไปจมในทะเลเพื่อทำเป็นแหล่งปะการังเทียม และทีมข่าวใต้น้ำยังจะได้ไปค้นหาความลี้ลับใต้มหาสมุทร การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และค้นหาแหล่งปะการังที่ใหญ่ที่สุด รวมถึงรายงานข่าวอุบัติภัยทางน้ำ เพื่อหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที

    นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้กล่าวถึงที่มาทิศทางของครอบครัวข่าว พร้อมแนวคิดคำว่า“Connect” ว่า“ครอบครัวข่าวพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องของข่าว และเราพร้อมแล้ว ที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองไปพร้อม ๆ กับทุกภาคส่วนของสังคม เราจะเป็นสายใย เชื่อมโยงและเข้าถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง ของทุกภาคส่วนสังคม เพื่อสะท้อนและสร้างสรรค์ผ่านรายการข่าว เสริมสร้างกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำ สร้างจินตนาการใหม่  และขับเคลื่อนไปสู่ระดับนโยบาย เพื่อการแก้ปัญหาของภาครัฐที่ยั่งยืนสืบต่อไป การ“Connect” ของครอบครัวข่าว     ในวันนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าจะเป็น พลังแห่งปัญญา ทำให้ผู้ชมและประชาชน ได้เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มากกว่าการรับรู้หรือรับทราบข่าวเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น แต่จะทำให้เกิด พลังแห่งปัญญา ทั้ง 5 ตามทฤษฏี สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ นพ.ประเวศ วะสี คือ พลังแห่งการเข้าถึงปัญญาโครงสร้าง  พลังปัญญาแห่งจินตนาการใหม่ พลังปัญญาแห่งเป้าหมายร่วม พลังปัญญาแห่งการร่วมคิดร่วมทำ และ พลังปัญญาแห่งนโยบาย เพราะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ผมและครอบครัวข่าวได้สัมมนาและวางกรอบ    การทำงานข่าวอย่างจริงจัง ทำให้เราได้เติมเต็มพลังทั้ง 5 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวและครอบครัวข่าว   ในทุกระดับ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงแล้วในรูปของคาราวานข่าว จากนี้ต่อไปครอบครัวข่าว    จะ“Connect”  ไปยังท่าน และทุกพื้นที่ของประเทศรวมทั้งในต่างประเทศด้วยครับ”
 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android