Ch3Thailand Logo

หลักสูตรการสำรองที่นั่งขั้นพื้นฐานระบบกาลิเลโอ อบรม

เปิดอ่านแล้ว 105 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการสำรองที่นั่งขั้นพื้นฐานระบบกาลิเลโอ อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 5-6,12-13,19 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 09.00.–16.00 น.
ระยะเวลา 5 วัน ด่วน!!!รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรม
1)บุคคลทั่วไปที่สนใจ
2)มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันรับสมัคร)
3)ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือยาเสพติดให้โทษ หรือโรคติดต่อร้ายแรง
4)ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท รวมทั้งค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวิทยากร และค่าอาหารว่างตลอดการอบรม
ผู้ผ่านการประเมินผลจะได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท กาลิเลโอ(ประเทศไทย)จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-2445000 ต่อ 6900/089-4818361(ทราย)หรือ 02-2445412/087-5223229(เบนซ์)อีเมล์ i_am_sine_na@hotmail.com

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3Thailand Application

    Ch3Thailand

    Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
  • Mello Thailand Application

    Mello Thailand

    Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
  • KrobKruaKao Application

    KrobKruaKao

    KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android