Ch3Thailand Logo

สสท.จัด เวที พัฒนาสหกรณ์ไทยสู่มาตรฐานโลก รองรับ ศูนย์แสดงสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ไทย–อาเซียน

เปิดอ่านแล้ว 135 ครั้ง

                นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัด สัมมนา เรื่อง“พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ไทย”ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ การสัมมนา ดังกล่าวมีหัวข้อสำคัญ อาทิ“ผลการวิเคราะห์ตลาดอาเซียน:แนวโน้มและโอกาสผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทย”โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนและการตลาด จาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น,“แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทย สู่มาตรฐานโลก”โดย ภัทรสม ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ“ช่องทางการเปิดตลาดสินค้าสหกรณ์ไทยสู่สากล”โดย ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวเพื่อรองรับโครงการสร้างศูนย์แสดงสินค้ามาตรฐาน สหกรณ์ไทย–อาเซียน ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯจะสร้างขึ้นในอนาคต 
              นายวิฑูรย์ กล่าว ว่า การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงโครงการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์กับต่างประเทศในอนาคต และอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ปัจจุบันอาเซียนให้ความสำคัญกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economic Community–AEC เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและนำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันในอนาคตพร้อมทั้งมีแผนขยายกรอบ ความร่วมมือที่กว้างขึ้น อาทิ กรอบอาเซียน+3 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือกรอบอาเซียน+6 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย และกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น JTEPA เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สันนิบาตสหกรณ์ฯ ตระหนักถึงความท้าทายและวิวัฒนาการทางการค้าที่ไม่หยุดนิ่งทำให้ขบวนการสหกรณ์ไทยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาให้ความรู้ในครั้งนี้ รวมถึงเป็นการจัดเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2554 อีกด้วย

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android