Ch3Thailand Logo

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2558

เปิดอ่านแล้ว 158 ครั้ง

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 8 หลักสูตร

หลักสูตรที่สมัครอบรม

 1.หลักสูตร“การวางแผนในงาน CSR”รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน 2558(2 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 เมษายน 2558)ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2558
 2.หลักสูตร“ทักษะและเทคนิคการนาเสนองานในระดับนานาชาติ”รุ่นที่ 1 กาหนดจัดวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
(สมัครและชาระเงินภายใน 29 เมษายน 2558)ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 3.หลักสูตร“เทคนิคการทางานกับชุมชนในงาน CSR”รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558(2 วัน)
อบรมและลงชุมชนจริง(สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 พฤษภาคม 2558)ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
 4.หลักสูตร“เทคนิคการถอดบทเรียนจากงานประจาหรือการทาโครงการต่างๆ สู่การจัดการความรู้ในรูปแบบ
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย”รุ่นที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2558(1 วัน) 
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 15 พฤษภาคม 2558)ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 5.หลักสูตร“เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนา”รุ่นที่ 7 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558(3 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 มิถุนายน 2558)ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
 6.หลักสูตร“การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา”รุ่นที่ 8 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558(3 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 7 กรกฎาคม 2558)ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
 7.หลักสูตร“เทคนิคการทางานตามตัวชี้วัด”รุ่นที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2558(1 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 10 กรกฎาคม 2558)ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 8.หลักสูตร“เทคนิคการจับประเด็น”รุ่นที่ 2 กาหนดจัดวันที่ 4 กันยายน 2558(1 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 10 สิงหาคม 2558)ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.gvc.tu.ac.th

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android