Ch3Thailand Logo

ม.มหิดล รับสมัครอาจารย์ด้านประชากรและสังคม

เปิดอ่านแล้ว 20 ครั้ง

                         สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา และมีประสบการณ์ทำงานวิจัยเชิงปริมาณ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางประชากรศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา อาจได้รับการพิจารณา หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยเชิงปริมาณ อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 
                        ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเขียนใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ พร้อมรูปถ่าย เป็น Electronic file ถึง ผศ.ดร.อารี จำปากลาย e-mail:praun@mahidol.ac.th สำเนาถึง คุณจันทนี ปณีตจิตต์ e-mail:tejpj@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                       การคัดเลือกรอบแรกคัดจากใบสมัครทางอีเมล์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรอบที่สองให้นำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกษ มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android