Ch3Thailand Logo

ใครกำหนด Ost.วาสนารัก | ชาติ สุชาติ

View
1,002
Share
เมื่อหลีกไม่พ้นก็ต้องทนไป กล้ำกลืนและฝืนใจไปทุกทีที่ต้องกลายมาเป็นแบบนี้นี่เป็นเพราะใครไม่อยากจะรับก็ลอยลงมา ที่อยากจะคว้าก็ปลิวไปไกลและสุดท้าย ไม่มีทางไหนให้ฉันเลือกเลย* อยากจะรู้ใครกำหนดไว้ อยากจะรู้ทำไมต้องเจอความเป็นจริงที่ไม่เป็นดังใจโชคชะตาใยต้องแกล้งกัน มันมีแต่ขวากหนามเป็นเวรเป็นกรรม หรือผิด...

เพลงประกอบละครอื่นๆ

เพลงละครอื่นๆ
Playlist
APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei