ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 (FIFA Confederations Cup 2017)

ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

ตารางการแข่งขัน

เลือกคลิกดูรอบการแข่งขัน

FIRST STAGE

17 มิ.ย. 60

Group ASaint Petersburg Arena, Saint Petersburg

 • 28 SD
 • เวลา 21:45 น.
 • Russia

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 0

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  New Zealand

18 มิ.ย. 60

Group AKazan Arena, Kazan

 • 33 HD
 • เวลา 21:45 น.
 • Portugal

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 2

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Mexico

Group BSpartak Stadium, Moscow

 • 33 HD
 • เวลา 00:45 น.
 • Cameroon

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 2

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Chile

19 มิ.ย. 60

Group BFisht Stadium, Sochi

 • 28 SD
 • เวลา 21:45 น.
 • Australia

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 3

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Germany

21 มิ.ย. 60

Group ASpartak Stadium, Moscow

 • 33 HD
 • เวลา 21:45 น.
 • Russia

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Portugal

Group AFisht Stadium, Sochi

 • 33 HD
 • เวลา 00:45 น.
 • Mexico

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  New Zealand

22 มิ.ย. 60

Group BSaint Petersburg Arena, Saint Petersburg

 • 28 SD
 • เวลา 21:45 น.
 • Cameroon

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  1

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Australia

Group BKazan Arena, Kazan

 • 33 HD
 • เวลา 00:45 น.
 • Germany

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  1

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Chile

24 มิ.ย. 60

Group AKazan Arena, Kazan

 • 28 SD
 • เวลา 21:45 น.
 • Mexico

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Russia

Group ASaint Petersburg Arena, Saint Petersburg

 • 13 Family
 • เวลา 21:45 น.
 • New Zealand

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 4

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Portugal

25 มิ.ย. 60

Group BFisht Stadium, Sochi

 • 33 HD
 • เวลา 21:45 น.
 • Germany

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  3

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Cameroon

Group BSpartak Stadium, Moscow

 • 13 Family
 • เวลา 21:45 น.
 • Chile

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  1

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Australia

SEMI-FINALS

28 มิ.ย. 60

Kazan Arena, Kazan

 • 33 HD
 • เวลา 00:45 น.
 • Portugal

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 0

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Chile

29 มิ.ย. 60

Fisht Stadium, Sochi

 • 33 HD
 • เวลา 00:45 น.
 • Germany

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  4

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Mexico

PLAY-OFF FOR THIRD PLACE

02 ก.ค. 60

Spartak Stadium, Moscow

 • 13 Family
 • เวลา 18:20 น.
 • Portugal

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  2

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Mexico

FINALS

02 ก.ค. 60

Saint Petersburg Arena, Saint Petersburg

 • 33 HD
 • เวลา 00:45 น.
 • Chile

   
  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017

  0

 • VS
 • 1

  ฟุตบอล ฟีฟ่า คอนเฟดเดอเรชั่น 2017 FIFA Confederations Cup 2017
   

  Germany