Close
Ch3Thailand Logo

AIS Calling Melody ชวนแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับเต้ย พงศกร

เปิดอ่านแล้ว 20,982 ครั้งเพียงลูกค้า AIS ดาวน์โหลดเพลงละครช่อง 3 เป็นเพลงรอสาย Calling Melody, Calling Maker และ Calling เหมา เหมา รวมทั้งหมด 6 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง สามารถร่วมสนุกรับรางวัลได้ง่ายๆ ดังนี้

วิธีการร่วมสนุก

ดาวน์โหลดเพลงรอสาย Calling Melody, Calling Maker และ Calling เหมา เหมา จากช่อง 3  ผ่านช่องทาง Calling Melody Application, *789, www.callingmelody.net, N-Content Call Center 02-825-2500 แบ่งเป็น

• ลูกค้าที่ดาวน์โหลดเพลงรอสาย Calling Melody หรือ Calling Maker รวมกัน สูงสุด จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เพลงฟรีไม่นับสิทธิ์
• ลูกค้าที่ดาวน์โหลดเพลงรอสาย Calling เหมา เหมา โดยสุ่มจับรางวัล จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) 1 เพลงนับเป็น 1 สิทธิ์

ระยะเวลาร่วมสนุก
วันศุกร์ที่ 14 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

จับรางวัล
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้โชคดี
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ผ่าน  www.n-content.com, https://www.facebook.com/ncontent และเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งรายละเอียดแก่ผู้โชคดีอีกครั้ง

วันที่เดินทาง
วันเสาร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

ของรางวัล
แพ็กเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน กับ เต้ย พงศกร พร้อมตั๋วเครื่องบิน อาหาร และที่พัก

รายละเอียดของรางวัล
ลูกค้าที่ดาวน์โหลดเพลงรอสาย Calling Melody, Calling Maker และ Calling เหมา เหมา จากช่อง 3  ผ่านช่องทาง Calling Melody Application, *789, www.callingmelody.net,N-Content Call Center 02-825-2500 แบ่งเป็น

• ลูกค้าที่ดาวน์โหลดเพลงรอสาย Calling Melodyหรือ Calling Maker รวมกัน สูงสุด จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เพลงฟรีไม่นับสิทธิ์
• ลูกค้าที่ดาวน์โหลดเพลงรอสายCalling เหมา เหมา โดยสุ่มจับรางวัล จำนวน 1รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) 1 เพลงนับเป็น 1 สิทธิ์

อัตราค่าบริการคอนเทนต์

1. บริการ Calling Melody
• ค่าบริการรายเดือน Calling Melody ราคา 35 บาท/เดือน
• ค่าดาวน์โหลดเพลงรอสายแบบรายเพลง ราคา 20 บาท/เพลง
• ค่าทำรายการผ่าน IVR *789 ครั้งละ 3 บาท

2. บริการ Callingเหมา เหมา
• สำหรับระบบเติมเงิน ค่าบริการวันละ 2 บาท
• สำหรับระบบรายเดือน ค่าบริการเดือนละ 59 บาท
• ค่าทำรายการผ่านIVR *789 ครั้งละ 3 บาท

3. บริการ N-Content Call Center โทร. 02-825-2500 (เวลา 9.00-20.00 น.)
• ค่าทำรายการผ่าน Call Center นาทีละ 3 บาท

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการรับรางวัล
เงื่อนไขของผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลแพ็กเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน กับ เต้ย พงศกร รวมทั้งหมด 6 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งมีดังนี้

1. รางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ แพ็กเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน กับ เต้ย พงศกร จำนวน 2 ที่นั่ง/1 รางวัล, ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมทำประกันการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก รวมมูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท (รางวัลนี้ไม่มี pocket money)

2. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก บริการ Calling Melody, Calling Maker และ Calling เหมา เหมา (ดาวน์โหลดเพลงฟรี ไม่นับสิทธิ์) และนับเฉพาะลูกค้าที่มียอดดาวน์โหลดเพลง เเละยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก ตามเงื่อนไขจาก AIS และ N-Content (บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด) อีกทั้งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะต้องจดทะเบียนซิมการ์ดและมียอดเงินคงเหลือในระบบไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ใช้บริการรายเดือน จะต้องชำระค่าบริการรายเดือนของเดือนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว

3. สำหรับผู้โชคดีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศได้ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัลและขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีดังกล่าว

4. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลเฉพาะลูกค้า AIS ผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้โชคดีจะต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับข้อมูลที่ได้แสดงตนไว้กับทาง AIS เท่านั้น

6. ผู้โชคดีต้องนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับรางวัลมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันกิจกรรม

7. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน

8. ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

9. หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะจับสลากรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน

10. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

11. จะต้องไม่เป็นผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลจาก AIS Calling Melody ในกิจกรรม ดังต่อไปนี้  3 ซุปตาร์พาลุยแอดเวนเจอร์ทริปกับ AIS Calling Melody, AIS Calling Melody Beach Battle, Unseen in Hongkong แก้ปีชงเป็นปีเฮงกับ AIS Calling Melody,โหลดเพลินลุ้นทองกับ AIS Calling Melody, ลุ้นรับบัตร Peck Love in Space Concert, ลุ้นรับบัตร Better Together Concertและ ลุ้นรับบัตร BODYSLAM FEST วิชาตัวเบา LIVE IN ราชมังคลากีฬาสถาน

12. คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

13. พนักงานและครอบครัวของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการได้

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนเเต่ละคน  นำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจน ใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นในอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

16. ระยะเวลากิจกรรม ตั้งเเต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 หมดเขตวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 จับรางวัลวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถานที่จับรางวัล โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประกาศผลในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ผ่าน www.n-content.com และ https://www.facebook.com/ncontent โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่จับรางวัลได้ เพื่อแจ้งรายละเอียด ขอทราบชื่อ-นามสกุลของผู้โชคดี เพื่อตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ

17. เดินทางวันเสาร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

18. ใบอนุญาตเลขที่ 101/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS