Ch3Thailand Logo

กิจกรรม “ศึกชิงเพชรกับพิภพหิมพานต์”

เปิดอ่านแล้ว 5,990 ครั้ง


เปิดป่าตะลุยตามหาสัตว์หิมพานต์ คว้าเพชรมูลค่ารวม 150,000 บาท!!! ในกิจกรรมศึกชิงเพชรกับพิภพหิมพานต์

กติกา :

1) ถ่ายรูปคุณกับสัตว์หิมพานต์ที่มุมจอ หรือในช่วงละครออกอากาศ

2) ระบุชื่อสัตว์หิมพานต์ที่ถ่ายภาพได้ พร้อมวันที่ถ่ายภาพ

3) บอกเหตุผลว่า “ถ้าได้ไปผจญภัยในป่าหิมพานต์คุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรก” พร้อมติด #ชิงเพชรหิมพานต์

4) โพสต์ภาพพร้อมคำตอบในเฟซบุ๊ก ไอจี หรือทวิตเตอร์ของตนเอง และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

ระยะเวลาร่วมสนุกกิจกรรม : 26 ก.พ. - 14 มี.ค. 2564

เกณฑ์การตัดสิน : ภาพและเหตุผลที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด 5 ภาพ

รางวัล : จี้เพชรจำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : ทางหน้าจอโทรทัศน์ ช่วงท้ายละครพิภพหิมพานต์ วันที่ 19-21 มี.ค. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02 262 3728, 098 969 1592

เงื่อนไขและข้อตกร่วมกัน :

1) ผู้เข้าร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง

2) สิทธิ์การร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้

3) หากผู้ใดได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล ให้ยืนยันการรับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

4) ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

5) เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันรับรางวัล

6) หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ จะถือว่าสละสิทธิ์

7) ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ได้ด้วยตนเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 

02 262 3728 ในวันจันทร์–ศุกร์ ช่วงเวลา 09.00–17.00 น. (เว้นเวลา 12.00–13.00 น.)

8) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถอยู่ร่วมงานรับรางวัลได้ตลอดทั้งงาน (เพื่อร่วมถ่ายภาพและทำข่าว) และต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือการสวมสิทธิ์โดยมิจฉาชีพ

9) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ เพื่อให้ได้รับของวัลโดยทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกา และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม

10) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

11) ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าสิ่งของที่ได้รับ โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวผู้รับรางวัลจะต้องมาดำเนินการที่สถานีฯ เท่านั้น และหากไม่สามารถชำระภาษีได้ตามรายละเอียดข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์

12) สถานีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS