Ch3Thailand Logo

เงินขวัญถุงจากเทพธิดาขวัญข้าว จากละครปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ

เปิดอ่านแล้ว 5,066 ครั้ง

ข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่บริโภคข้าวเป็นพลังเสริมชีวิต พระแม่โพสพใจดี สร้างปาฏิหาริย์ประทานพรให้เทพธิดาขวัญข้าวลงมามอบเงินขวัญถุงให้ทุกคนได้ยิ้มกันในช่วงกักตัวอยู่บ้าน เพียงถ่ายรูปคุณทานมื้อค่ำขณะดูละครปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ โพสต์รูปพร้อมตอบคำถามว่า ถ้าขอพรพระแม่โพสพได้ 1 ข้อ คุณจะขออะไร ติด #ขวัญถุงขวัญข้าว เงินขวัญถุง 3,000 บาท 30 รางวัล รวม 90,000 บาท อาจเป็นของคุณ


กติกา 

1) ถ่ายรูปคุณทานอาหารมื้อค่ำขณะดูละครปาฏิหาริย์รักแม่โพสพในช่วงละครออกอากาศ

2) พร้อมตอบคำถามว่า “ถ้าขอพรพระแม่โพสพได้ 1 ข้อ คุณจะขออะไร พร้อมติด #ขวัญถุงขวัญข้าว

3) โพสต์ภาพพร้อมคำตอบดังกล่าวใต้โพสต์ของกิจกรรมนี้ได้  ใน Facebook และ Twitter : Ch3Thailand


ระยะเวลาร่วมสนุกกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. - วันศุกร์ที่ 11 มิ.ย.

เกณฑ์การตัดสิน : ภาพและคำตอบที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด 30 ท่าน

รางวัล : เงินขวัญถุง รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 30 รางวัล 30 ท่าน รวมเป็นเงินขวัญถุงทั้งสิ้น 90,000 บาท


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุงจากเทพธิดาขวัญข้าว : ทางหน้าจอโทรทัศน์ ท้ายละครปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ วันจันทร์ที่ 14 และวันอังคารที่ 15 มิ.ย. 2564


เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน :

1) ผู้เข้าร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง

2) สิทธิ์การร่วมสนุกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลอื่นใดได้

3) หากผู้ร่วมสนุกได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล ให้ยืนยันการรับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

4) ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

5) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไป เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะขั้นตอนการโอนเงินขวัญถุงที่สถานีฯ ดำเนินการโอนไปให้อีกครั้ง

6) หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกจะถือว่าสละสิทธิ์

7) ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ได้ด้วยตนเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1451 4949 ในวันจันทร์–ศุกร์ ช่วงเวลา 09.00–17.00 น. (เว้นเวลา 12.00–13.00 น.)

8) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้เงินขวัญถุงแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกา และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับเงินขวัญถุงจากกิจกรรมดังกล่าว

9) การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

10) ผู้ที่ได้รับเงินขวัญถุงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของเงินขวัญถุง ทั้งนี้การรับเงินขวัญถุงดังกล่าวจะต้องดำเนินการดังนี้

10.1.ผู้รับเงินขวัญถุงจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุข้อความ “ใช้สำหรับรับเงินรางวัลที่เข้าร่วมกิจกรรมจากละครปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ จำนวน 3,000 บาทเท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อ และวันที่ลงในสำเนาบัตรประชาชนด้วย พร้อมกับสำเนาสมุดหน้าแรกของธนาคารที่ปรากฎเลขที่บัญชีที่มีชื่อตรงกับชื่อในสำเนาบัตรประชาชน มาให้เจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ด้วย

10.2.เพื่อที่เจ้าหน้าที่สถานีฯ จะทำการโอนเงินขวัญถุงเข้าบัญชีธนาคารของท่านต่อไป

10.3.ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 (เพราะปกติผู้รับเงินขวัญถุงต้องมารับด้วยตนเองที่สถานีฯเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ต่างๆ)

10.4.อนึ่งหลังจากนั้นผู้รับรางวัลจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนทางไปรษณีย์มาที่

คุณธีรนันท์ จันทนโอ 

ฝ่ายการตลาด ชั้น 4 

บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด

เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2262 3742

10.5. หลังจากนั้นทางสถานีฯ จะนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปยังท่านทางไปรษณีย์ เพื่อที่ท่านจะได้นำไปรวมเป็นเงินได้ตอนยื่นภาษีเงินได้ ภงด.90/91 ตอนปลายปี ตามกฎหมายต่อไป

CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS