กิจกรรม Meet&Greet กับ อ้วน เด่นคุณ งามเนตร สำหรับลูกค้า AIS

กิจกรรม Meet&Greet กับ อ้วน เด่นคุณ งามเนตร สำหรับลูกค้า AIS
กิจกรรม Meet&Greet กับ อ้วน เด่นคุณ งามเนตร สำหรับลูกค้า AIS
กิจกรรม Meet&Greet กับ อ้วน เด่นคุณ งามเนตร สำหรับลูกค้า AIS