กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3

กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3

กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3

กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3

นาย กิตติโชติ สมใจ

086-384-XXXX
MG3 คันที่ 1

วันอังคารที่ 05 เมษายน 2559

นาย สุภาพ นามมูลน้อย

086-862-XXXX
MG3 คันที่ 2

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559

นาย ธงชัย นาคพงษ์

081-039-XXXX
MG3 คันที่ 3

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

นางสาว เกสรา เพ็ชรนอก

089-420-XXXX
MG3 คันที่ 4

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

อ่านต่อ...

ลุ้นฟรี

 • รถยนต์ MG รุ่น MG3 1.5c มูลค่าคันละ 479,000 บาท
 • จำนวน 46 คัน รวมมูลค่ากว่า 22,034,000 บาท (รวม vat แล้ว)
 • ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 - 14 พฤศจิกายน 2560 นี้ ทางช่อง 3 หรือ ช่อง 33 ,ช่อง 28 และ ช่อง 13

เงื่อนไขการร่วมสนุก

ข้อกำหนด และกติกาการร่วมสนุก (ตามหนังสือขออนุญาต) ใบอนุญาตเลขที่ 632 - 677 / 2559 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
 • จำกัดสิทธิ์การร่วมสนุกสำหรับผู้ที่ส่งข้อความ มายังหมายเลข 4838333 (ส่ง sms ครั้งละ 3 บาท) และถูกต้องตามเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลท่านละ 1 รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยถือเอารางวัลที่ได้รับชิ้นแรกเป็นสำคัญ
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรถ คือผู้ที่ส่งข้อความ “ หมายเลขช่องที่ถูกต้อง มาหลังจากเห็นสัญลักษณ์กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ” ในวันนั้นๆเท่านั้น โดยหนึ่งเบอร์สามารถส่งข้อความคำตอบไม่จำกัดครั้งในหนึ่งวัน เพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • สิทธิ์ในการร่วมสนุกที่ส่งคำตอบมาในแต่ละช่องไม่เท่ากัน โดยคำตอบ จากช่อง 33 หรือ ช่อง 3 ได้รับ 1 สิทธิ์ , ช่อง 28 ได้รับ 2 สิทธิ์ และ ช่อง 13 ได้รับ 3 สิทธิ์ เมื่อครบสัปดาห์ตามระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้ดำเนินกิจกรรมจะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมสนุก ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละเบอร์ตามจำนวนสิทธิ์ที่ท่านได้รับ โดยจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป
 • สิทธิ์จะเก็บสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ไม่มีการทบในสัปดาห์ต่อไป โดยระยะเวลาการส่งและปิดรับข้อความ คือ ทุกวันจันทร์ เวลา 6.00 ถึง วันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ในแต่ละสัปดาห์ ตลอด 46 สัปดาห์
 • จับฉลากทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 น. ทุกสัปดาห์โดยผู้บริหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 หรือ ตัวแทนของสถานี
 • จับฉลาก ณ สตูดิโอช่อง 3 ชั้น 11 เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ในวันจับรางวัล ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสละสิทธ์ในการรับของรางวัลนั้นๆ และผู้จัดกิจกรรมจะจับหาผู้โชคดีสำรองต่อไป
 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวม 12%) ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ รวมถึงค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตัดสินผู้รับรางวัลด้วยการจับฉลาก โดยมีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานขณะจับรางวัลเป็นสำคัญ
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมถ่ายภาพ และภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำภาพไปใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเดินทางมาถ่ายทำการรับรางวัล ในรายการ3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปี ขับฟรีอาทิตย์ละคัน ที่อาคารมาลีนนท์ พร้อมนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน เพื่อแสดงสิทธิ์ในการรับรางวัล มาในวันที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด
 • ในการรับมอบรางวัลทางผู้จัดกิจกรรมจะส่งมอบรถให้ผู้ได้รับรางวัล ภายใน 60 วัน หลังจากได้รับหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทางสถานีฯ ติดต่อกลับไป นัดหมายวันรับรถ
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในรายการ 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปี ขับฟรีอาทิตย์ละคัน ออกอากาศทุกวันอังคาร หลังรายการ คสช. ทั้ง 3 ช่อง คือ ช่อง 13 , ช่อง 28 และ ช่อง 33 หรือ 3 และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.ch3thailand.com
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • พนักงาน กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวพนักงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
A : โครงการกำหนดสิทธิ์ในพิมพ์สลากหรือคูปอง SMS จากการส่งคำตอบมาร่วมสนุกของแต่ละช่องไม่เท่ากันดังนี้
   - คำตอบจากการส่ง SMS มาร่วมสนุกผ่านทางช่อง 3 หรือช่อง 33 จำนวน 1 ครั้ง ได้ 1 สิทธิ์ หรือ 1 คูปอง
   - คำตอบจากการส่ง SMS มาร่วมสนุกผ่านทางช่อง 28 จำนวน 1 ครั้ง ได้ 2 สิทธิ์ หรือ 2 คูปอง
   - คำตอบจากการส่ง SMS มาร่วมสนุกผ่านทางช่อง 13 จำนวน 1 ครั้ง ได้ 3 สิทธิ์ หรือ 3 คูปอง
A : ให้ตรวจสอบว่าคุณส่งข้อความร่วมสนุกผิดวิธีหรือไม่
คุณต้องตรวจสอบว่า
   1.1 คุณพิมพ์คำว่า ช่อง หรือไม่?
   1.2 คุณพิมพ์ด้วยเลขไทยหรือไม่?
   1.3 คำตอบประกอบด้วย 2 ส่วนแล้วหรือไม่? คือ ตัวเลขช่อง+ชื่อรายการ
   1.4 ส่งมาที่หมายเลข 4838333 ถูกต้องหรือไม่

วิธีที่ถูกต้อง คือพิมพ์เลขช่อง ตามด้วยชื่อรายการแล้วส่งมาที่หมายเลข 4838333
   ตัวอย่าง เช่น 3สีสันบันเทิง หรือ 28ทีเด็ดลูกหนี้
       ***ไม่ต้องมีคำว่า “ช่อง” ***
       ***มีเลขช่อง ตามด้วยชื่อรายการ***
       ***ต้องพิมพ์ด้วยเลขอารบิก***
       ***ไม่ต้องระบุว่า HD , SD, Family***
       ***ไม่ต้องถ่ายรูปโลโก้ ชื่อรายการ หรือภาพหรือหน้าจอที่ปรากฎในรายการส่งมา***
A : ระบบจะไม่รับคำตอบดังกล่าว ต้องทำถูกต้องตามกติกา คือพิมพ์เลขช่องตามด้วยชื่อรายการเท่านั้น
A : เพื่อให้ไม่พลาดสิทธิ์ในการร่วมสนุก
ผู้ร่วมสนุกควรพิมพ์ชื่อรายการให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามทางระบบได้กำหนดคำตอบที่คาดว่าผู้ร่วมสนุกจะส่งมาเพียงสั้นๆ อาจสะกดผิด ฯลฯ ไว้เพียงกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะครอบคลุมคำตอบที่ท่านอาจจะส่งข้อความมาทุกกรณี
A : สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ คือจะเว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรคก็ได้ระบบถือว่าถูกต้องทั้ง 2 แบบ
A : ถ้าส่งคำตอบมาร่วมสนุกถูกหมายเลข คือ 4838333 ไม่ว่าจะส่งถูกหรือส่งผิด ระบบจะคิดค่าบริการจากผู้ส่งทุกกรณี

ข้อแตกต่างคือ คือ ถ้าส่งข้อความถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งจะมีโอกาสร่วมสนุกลุ้นรางวัล แต่ถ้าส่งผิดมีข้อความตอบกลับ ระบบก็จะไม่นำหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นในการจับรางวัล
A : กติการะบุให้ส่งคำตอบมาร่วมสนุก คือพิมพ์เลขช่องตามด้วยชื่อรายการมาร่วมสนุกทันทีในตอนที่เห็นโลโก้ “3ช่องต้องดูฯ” ปรากฎที่มุมจอ
โดยท่านสามารถส่งข้อความคำตอบเลขช่องตามด้วยชื่อรายการมาร่วมสนุก ได้ภายใน 00.00 – 24.00 ของวันนั้นๆ เท่านั้น

กรณีส่งคำตอบเดิมในวันถัดไป ซึ่งไม่ได้ปรากฎโลโก้ในรายการนั้น ซึ่งทางโครงการระบุไว้ ระบบจะถือว่าคำตอบผิด
A : สามารถส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
A : ทางโครงการจับรางวัลเป็นรายสัปดาห์ สลากหมายเลข SMS สัปดาห์ก่อน ทางโครงการจะไม่นำมารวมกับสัปดาห์ต่อๆ ไป
ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากร่วมสนุกลุ้นรางวัลอีก ต้องส่ง SMS เข้ามาใหม่เป็นรายสัปดาห์ต่อสัปดาห์
A : ทางโครงการกำหนดว่าผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลแล้วเท่านั้น ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลอีก แต่สำหรับผู้ชมทางบ้านท่านอื่นๆ ยังสามารถส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลาโครงการ เพราะจะทำการจับรางวัลเป็นรายสัปดาห์ สลากหมายเลข SMS สัปดาห์ก่อน ทางโครงการจะไม่นำมารวมกับสัปดาห์ต่อๆ ไป หมายเลข SMS ทุกหมายเลขที่ส่งเข้ามาใหม่จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลรถคันต่อๆ ไปในทุกสัปดาห์
A : จับสลากทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 น. ทุกสัปดาห์โดยผู้บริหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 หรือตัวแทนของสถานี

ประกาศรายชื่อในรายการ “3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปี ขับฟรีอาทิตย์ละคัน ” ออกอากาศทุกวันอังคาร ช่วงเวลาประมาณ 18.20 หลังรายการ คสช. พร้อมกันทั้ง 3 ช่อง หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.ch3thailand.com
A : ตามเงื่อนไขและกติกาแล้วไม่สามารถทำได้
กิจกรรม 3 ช่องต้องดู ลุ้นรถทั้งปีแจกฟรีอาทิตย์ละคัน sms แจกรถ mg3