ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต Love is in the Air Channel 3 Charity Concert presented by Vivo Smart Phone เพียงดาวน์โหลด 3LIVE Application

Thaitv3.com
Love is in the Air Channel 3 Charity Concert presented by Vivo Smart Phone

@IMPACT ARENA MUANGTHONGTHANI
29 APRIL 2017 รอบเวลา 13.00 น.

รางวัลที่ 1 : บัตรคอนเสิร์ต 4,000 บาท (2 ที่นั่ง) 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 : บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 2,500 บาท (2 ที่นั่ง) 3 รางวัล
รางวัลที่ 3 : บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 1,000 บาท (2 ที่นั่ง) 10 รางวัล

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม : 7 - 20 เมษายน 2560

ประกาศผลผู้โชคดี 25 เมษายน 2560 www.thaitv3.com/loveisintheair

Love is in the Air Channel 3 Charity Concert presented by Vivo Smart Phone

ขั้นตอนการร่วมสนุก

 1. ดาวน์โหลด 3LIVE Application
 2. ลงทะเบียนลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ภายในแอปพลิเคชัน
 3. กดแชร์กิจกรรมบน Facebook ของคุณ (ตั้งค่าสาธารณะ)

รายชื่อของผู้โชคดีในกิจกรรมแจกบัตรคอนเสิร์ต LOVE IS IN THE AIR

รางวัลที่ 1 : บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 4,000 บาท (2 ที่นั่ง) 1 รางวัล

 1. คุณสิริรัตน์ คร้ามสมบุญ

รางวัลที่ 2 : บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 2,500 บาท (2 ที่นั่ง) 3 รางวัล

 1. คุณชุติวรรณ ผลิกาธิการ
 2. คุณราตรี อรรคศิรินนท์
 3. คุณปณิตา ยาชัยยะ

รางวัลที่ 3 : บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 1,000 บาท (2 ที่นั่ง) 10 รางวัล

 1. คุณปภัชศร ฮวบบางยาง
 2. คุณลักษมี ปรีสาลี
 3. คุณปรียา เหล่ามาลา
 4. คุณโสรญา สุขโข
 5. คุณนวิยา เย็นใจ
 6. คุณจิตรา มีสมวงษ์
 7. คุณคัทลียา แต้มกิตติกุล
 8. คุณชลธิชา สายันต์
 9. คุณอาภารัตน์ จวนเจริญ
 10. คุณนำชีวัน คณะพรหม
3LIVE Application
 • 3LIVE Application IOS
 • 3LIVE Application Android

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องดาวน์โหลด 3LIVE แอปพลิเคชัน ไว้บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
 2. กดลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ผ่าน 3LIVE แอปพลิเคชัน ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน (เวลา 00.00 น.) – 20 เมษายน 2560 (เวลา 24.00 น.)
 3. รางวัลบัตรคอนเสิร์ต "Love is in the Air Channel 3 Charity Concert presented by Vivo Smart Phone" การแสดงรอบ 13.00 น. จำนวนทั้งหมด 14 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง แบ่งเป็น
    3.1 บัตรคอนเสิร์ตราคา 4,000 บาท จำนวน 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล
    3.2 บัตรคอนเสิร์ตราคา 2,500 บาท จำนวน 2 ที่นั่ง จำนวน 3 รางวัล
    3.3 บัตรคอนเสิร์ตราคา 1,000 บาท จำนวน 2 ที่นั่ง จำนวน 10 รางวัล
 4. ประกาศผลและรายชื่อผู้โชคดีในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง www.thaitv3.com/loveisintheair และ Facebook : 3LIVE Application (ใส่ Link ไปที่ https://www.facebook.com/3liveapp/)
 5. ผู้โชคดีได้รับรางวัล จะต้องมารับรางวัลตัวตนเอง และติดต่อรับรางวัลได้เฉพาะที่หน้างานคอนเสิร์ต(วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560) ทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลังประกาศผลผู้โชคดี
 6. ในกรณีผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง ผู้โชคดีจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบและทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อยืนยันการรับของรางวัล มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล
 7. ในกรณีที่ทางบริษัทติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 2 วัน (วันที่ 27 เมษายน 2560) นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองไว้ต่อไป และหากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลก่อนงานคอนเสิร์ตเริ่มจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 8. กรณีชื่อ นามสกุล หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางผู้จัดกิจกรรมจะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะทันทีแล้วจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองต่อไป
 9. ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 10. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน หรือของรางวัลอื่นได้
 11. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและของรางวัลโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 12. พนักงานบริษัทบีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์