Ch3Thailand Logo

เกรท-แต้ว จับมือ ร่วมกิจกรรม ช่อง 3 แลคตาซอย ปันความรู้ เพื่อเด็ก และเยาวชน จ.เชียงราย

เปิดอ่านแล้ว 47 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/head(42).jpg' />

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา  คณะทำงานกิจโครงการ ฯ นำโดย พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์
ธนปญฺโญ / แก้วเปียง) ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเชียงราย ,
ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นางดวงรัตน์ มหาวนิช ผู้ดูแลกิจกรรมโครงการฯ พร้อมคณะทำงานโครงการ
สื่อมวลชน และ ศิลปินดารา ได้แก่ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ และ เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ ได้ออก
ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนด้านการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 4 ใน 20 แห่งของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อ.เชียงของ
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา อ.เวียงแก่น โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา อ.เทิง โรงเรียนเวียงชัยพิทยา
อ.เวียงชัย ทำให้ได้พบกับสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็น ของแต่ละโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อย่างหลากหลาย โรงเรียนบางแห่งกำลังลงเสาเข็มปลูกสร้างอาคารโรงเรียน ใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่
บางที่ไม่มีห้องพยาบาลต้องใช้เตียงชั่วคราวในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนี้ทั้ง 20 โรงเรียน
ยังคงขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ตลอดจน หนังสือในชั้นเรียนแผนก
สามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 หนังสือนักธรรมตรี โท เอก ตลอดจนหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เหมาะสมแก่สามเณร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ถือเป็นหนึ่งในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่จัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถาบัน
การศึกษาที่สร้างสถาบันศาสนทายาทให้อยู่ในท้องถิ่นเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน อันเป็นการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ หนังสือ
เสริมความรู้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชน (สามเณร) ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 20 แห่งในจังหวัดเชียงราย สามารถแจ้งความต้องการที่จะสนับสนุนมาได้ที่ 
 
>> DOWNLOAD ใบบริจาคเงินร่วมโครงการ <<
อีเมล์ : webeditor@thaitv3.com
พร้อมให้รายละเอียดชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
รายการวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการสนับสนุน
หรือ
สอบถามรายะเอียดทางโทรศัพท์ ได้ที่ 02-262-3790 
 

 
 
 

 

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei