Ch3Thailand Logo

ณเดชน์ – ญาญ่า คว้านำชายนำหญิง กับผลรางวัล TV3 Fanclub Award 2012

เปิดอ่านแล้ว 144 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                   หลังจากที่ทาง Thaitv3.com จัดกิจกรรมให้ แฟนช่อง 3 ทางบ้านได้ร่วมสนุก ร่วมโหวตค้นหาที่สุดในช่อง 3 กับ รางวัล TV3 Fanclub Award 2012 โดยให้แฟนช่อง 3 ร่วมโหวต 12 ประเภท รางวัล ได้แก่ ดารานำชายยอดนิยม, ดารานำหญิงยอดนิยม, ดาวรุ่งชายยอดนิยม, ดาวรุ่งหญิงยอดนิยม, ละครยอดนิยม, ซีรี่ย์ซิทคอมยอดนิยม, รายการข่าวยอดนิยม, ผู้ประกาศ พิธีกรชายยอดนิยม, ผู้ประกาศ พิธีกรหญิงยอดนิยม, รายการเด็กยอดนิยม, ซี่รีย์ต่างประเทศยอดนิยม, รายการปกิณกะยอดนิยม        โดยมียอดผู้เข้าร่วมโหวต ร่วม 50,000 โหวต กับระยะเวลาในการโหวต 3 เดือนเต็ม สรุปผล 3 อันดับแรก ใน 12 ประเภทรางวัล ดังนี้
 
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo1_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo2_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo3_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo4_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo5_%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo6_%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo7_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo8_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo9_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo10_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/Photo11_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/image/activity/tv3fanclubaward2012/12_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0.jpg' />
                    สำหรับผู้ร่วมโหวต ผ่านทางเว็บไซท์ www.thaitv3.com สามารถตรวจดูผลรางวัลที่สุ่มจับขึ้นมาเพื่อนรับรางวัล ปฏิทินช่อง 3 และ ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 ที่พร้อมจะจัดส่งให้ถึงบ้านเป็นของขวัญวันปีใหม่

อันดับ ปฏิทินตั้งโต๊ะch3 20รางวัล
1 จิรภรณ์ โชติจิระนันท์
2 ณิชมน ใหม่แปลง
3 Nantarat Klasuk
4 กัญญา บุญเรือง
5 ชาวิตา เหมทองนาก
6 สุกัญญา บุญนะรา
7 สุริยาพร นวลคำ
8 สมบัติ คุ้มภัย
9 น้ำอ้อย ทับเปลี่ยน
10 Suwanmanee Promtong
11 ณิรัญญาพร เพราะเจาะ
12 รุจิรา จันทร์ชอน
13 เนตรนภิส เรืองสนาม
14 ภูษิดา วิบูลย์ผลเพิ่ม
15 suwalak boonkwang
16 Pornnutcha Wudhiwiriya
17 มัลลิกา บุรีวงษ์
18 ภคมน นครศรี
19 ฐิติพร กันทะ
20 อภิสิทธิ์ ปั้นนาค
   
อันดับ ปฏิทินตั้งโต๊ะch3 20รางวัล
1 บุณฑริกา แดงศรีธรรม
2 สายพิณ ชาญฐิติเวช
3 มะลิวรรณ วงค์ใจ
4 ฉัตรสุดา ถาวรสถิตย์วงศ์
5 พร้อมพัฒน์ ศรีเทิดธรรม
6 อุไรวรรณ นนท์ขุนทด
7 สุธิดา วันหวัง
8 ลักขะณา นวนสำเนียง
9 ณัฐนรี บัวขม
10 อรชา บัวขาว
11 kulwadee kiriya
12 kanchana meelan
13 นางสาว สุพัตรา เจริญชัย
14 ฐิติรัตน์ พลเภา
15 จริยา ใจใหญ่
16 รัตนา วันหวัง
17 nararat nimala
18 พจนา เอี่ยมสะอาด
19 pitcha termvanich
20 ขวัญชนก อ่ำองอาจ
   
อันดับ ปฏิทินตั้งโต๊ะครอบครัวข่าว 10 รางวัล
1 อารีญา ยอดยิ่ง
2 ศิริเพ็ญ วิบูลย์ผลเพิ่ม
3 Mr.Teeraphol Rodngam
4 ไพบูลย์ คูอมรพัฒนะ
5 สุนันทา ศรีรัตนสมบุญ
6 สายฝน ศิรินนทร์
7 อานุภาพ โลหะกุล
8 ดวงเนตร สีเทา
9 พรรณรวี พิศาภาคย์
10 พิรุฬห์ญา ภูตีกา
   
อันดับ ปฏิทินแขวนครอบครัวข่าว 10 รางวัล
1 Pranpreeya Wongoon
2 วสันต์ มะณีจันทร์
3 อภิภาวดี ฤกษ์สุนทรี
4 วนิดา เกษรักษา
5 วีนัส พัดเย็นใจ
6 ธันพงศ์ รัตตํญญู
7 ศิริพร วงษ์บัณฑิต
8 peeraphon ploykaew
9 Kittikarn Tachum
10 นรีลักษณ์ รอบคอบ
   
อันดับ โปสเตอร์ละคร 115 รางวัล
1 Pensiri Pongsiri
2 ธันยาภรณ์ ผดุงศิลป์
3 พรประภา เสริมพิศุทธิ์กุล
4 กมลฉัตร ทองพรรณ
5 ยุวลี เวชการ
6 ปิยะพร อ่านคำเพชร
7 วรรญา ถมมูล
8 อรรณพ สิงห์ชาติ
9 กรรณิการ์ ไชยา
10 พิมพ์ชนก เนตรสว่าง
11 ตวันฉาย ทิพย์รัตน์
12 รุจิพร พลใจดี
13 กัญญา บุญเรือง
14 vadeeripha kadeevee
15 ศุภากร เทพยายน
16 Chadaporn Sintuprasert
17 peeraphon ploykaew
18 ปานหทัย ทนันไชย
19 Thawanrat Pramaunsin
20 ratcharin chairat
21 จิตรกัญญา อินกองงาม
22 khuanchalerm fusee
23 ตาริกา ภิกิจจาโชติ
24 ปณิชา วโรชาธนินท์
25 อำไพ วงษ์ชัย
26 สิรภพ จันทร์ตระกูล
27 จินดารัตน์ ขันติสิริโชค
28 น.ส อภิสรา เตียมตะนา
29 หัทยา อุมะวิชนี
30 ณัฐวัฒน์ อุตสม
31 จุฑามาศ ตรงเที่ยง
32 พรปรียา ล้อกาญจนรัตน์
33 ดวงกมล วงศามาลากุล
34 นางสาวอรุณสวัสดิ์ วิเศษชาติ
35 กมลรัตน์ ศรีวารีรัตน์
36 ปภาดา ปริบาล
37 รณภพ รัตนนาคินทร์
38 พิมพ์ผกา ปรีชาเวชกุล
39 ภราดร อ่อนนอก
40 เยาวรัตน์ บุญกว้าง
41 Jakawat Kuenkhampor
42 ปิยะฉัตร เอมโอด
43 ศิริพร วงษ์บัณฑิต
44 พิมลรัตน์ เจียจำรูญ
45 นัทธมน พุ่มศรีธร
46 พีรยา โพธิสุข
47 ธิมาพรรณ จัตวากุล
48 วราภรณ์ ลีลาวิจิตร
49 สุธิดา เชื้อสุข
50 เวธน์ โชติจิรนันท์
51 Siriporn Sampaotong
52 ณิชาภัทร เต็มปรีชา
53 เจนจิรา แจ่มกระจ่าง
54 จามจุรี แก้วศรีทัศน์
55 กัญญาวีร์ กิ่งก่อจันทร์
56 กฤชนันท์ กลินทะ
57 ฐิตาพร สุขอิ่ม
58 นิราวรรณ โอ่งวัลย์
59 เพียงพิศ บุญนก
60 พจนารถ เยี่ยมภพ
61 อานุภาพ โลหะกุล
62 ปรางทิพย์ อัครานุรักษ์กุล
63 พิมพ์ลภัส บุญกล่อม
64 อนงค์นาฏ เพิ่มฉลาด
65 ชุติมา นาคสวัสดิ์
66 วิภาดา สาธุชน
67 pathitaya ngamphak
68 อังคณา ลาภธำรง
69 จตุพร กัลยากิตติกุล
70 นางสาวปุญญิศา สว่างอารมณ์
71 วัชรีภรณ์ สืบแสน
72 Pornnutcha Wudhiwiriya
73 วรัญญา ทองหล่อ
74 สุทธิดา ฤทธิ์กะเตาะ
75 วรรณี ส่งเสริมสิทธิ์
76 อุมารินร์ อิ่นติ๊บ
77 ปิยภรณ์ บัวบาน
78 รัตนา โค้วบุญญะราศรี
79 นางสาวนาตยา ตราชู
80 Witchayaporn Ariyadib
81 ชรัญญ์ณัฐ พรสงวนศรี
82 จิราภา ศิริรัตน์
83 จุฑามาศ ปุระณะ
84 ปนัดดา คุณชญานันท์
85 นภัสสร สมบัติไทย
86 มณีนิล อินขัติ
87 สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล
88 Apinya Phanphuech
89 ปฏิกรณ์ วุฒิสมบัติเจริญ
90 ธนวรรณ พิบูลทิพย์
91 ชนิสรา ศรีลาทอง
92 กุสุมา ทองจำรัส
93 ไมรา วันหวัง
94 สุทธารมณ์ นุ้ยประสิทธิ์
95 วรยา อมรวิภาดา
96 ขิมทอง พีรานุวัฒน์
97 วิศวะ หยิกประเสริฐ
98 บุญยานุข อรรฆพลกุล
99 อัจฉรา กุศลสร้าง
100 Sutida Srisarakham
101 ทรงสุดา เจริญกัลป์
102 สุพรทิพย์ รัตนบัลลังก์
103 พรรณทิพา ชอบวิจารณ์การ
104 สิริขวัญ อุ่นวิเศษ
105 สุพัฒนา สุขสถิตย์
106 วรวีร์ แสนตรี
107 สายสร้อย ส่องประเสริฐ
108 หนึ่งฤทัย คำเอก
109 น.ส.วนิดา ทองสาด
110 นรีลักษณ์ รอบคอบ
111 เสาวณีย์ ปลัดสูงเนิน
112 สหรัฐ อายุบวร
113 อชิรญาณ์ หรรศนามัย
114 น.ต.หญิง ยุพเรศ วงศ์มีศักดิ์
115 tittaya pooksai

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei