Ch3Thailand Logo

ตอนที่ 1 : กิจกรรมนำครอบครัวสู่สังเวชนียสถาน

เปิดอ่านแล้ว 22 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

         เว็บไซต์ Thaitv3.com  ร่วมกับ รายการธรรมในใจ  พาผู้โชคดี 3 ครอบครัว ผู้โชคดี จากการการร่วมกิจกรรม “ นำครอบครัวสู่สังเวชนียสถาน ” ทางเว็บไซต์  ด้วยการบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ความสนใจทางธรรม ทางด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม   ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญในครอบครัว ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก และญาติมิตร เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวอีกด้วย

       กิจกรรมดังกล่าวได้กระตุ้นให้ผู้คน ชุมมชนออนไลน์  เด็กและเยาวชนหันมาสนใจกิจกรรม และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการริเริ่มให้ความสำคัญของครอบครัว ที่จะให้บุตร หลาน  เด็กและเยาวชนรู้จักใช้สื่อยุคใหม่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องและผู้ปกครอง   โดยกิจกรรมนี้    ทางรายการได้คัดเลือก 3 ครอบครัว  ผู้โชคดี     ได้แก่    ด.ช. กฤตกานต์   โภคิณธรณ์ ( มิกซ์) : ครอบครัวโภคินธรณ์  ,  นางสาวสิริเพ็ญ ทัพกิจ (นุ่น) :   ครอบครัวทัพกิจ  และ ดช. นักสิทธ์   สิงห์สุวรรณ  (ภิว) :  ครอบครัวสิงห์สุวรรณ   ให้ร่วมเดินทางไป นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสี่สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย  เนปาล   โดยมีรายการธรรมในใจ คุณแหม่ม เพชรี  พรหมช่วย   ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้สาระธรรมแก่น้อง ๆ และครอบครัวผู้โชคดี ตลอดโปรแกรมการเดินทาง

ตอน 1.
พาครอบครัวธรรมะ  เยือนสังเวชนียสถาน กราบพระบาทพระพุทธองค์
ณ ปรินิพานสถูป เมืองกุสินารา

         ก้าวสู่แดนพระพุทธองค์  สถานที่แห่งแรกที่ได้พาครอบครัวธรรมะสู่สังเวชนียสถาน  คือ   เมืองกุสินารา   สถานที่ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    โดยคณะได้รับการต้อนรับรับรองเป็นอย่างดี   จาก  พระครูปลัดสมพงษ์ ญาณธีโร  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์    ในการดูแลอาหารเครื่องดื่ม จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์     และเป็นพระธรรมวิทยากรนำพาคณะไปสวดมนต์บูชา  สักการะแทบพระบาท  ห่มผ้าพระพุทธองค์ ยังความปิติและสร้างกุศลจิตที่งดงามใสสะอาดให้เกิดขึ้น  ก่อนจะนำชมและรับฟังสาระธรรมในดินแดนปรินิพาน   คือ ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน    ต่อด้วยการพาไปยัง  มกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ยังความรู้สึกปิติ ความสลดสังเวชและยังให้เกิดปัญญา  เห็นสัจจธรรม  อนิจจังไม่เที่ยง  ว่า  เราทุกคนเกิดมาต้องตาย    ฉะนั้น “ พวกเราทั้งหลาย จงยังถึงความประมาทให้ถึงพร้อม” จึงเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติ   เพื่อให้เกิดสติในการใช้ชีวิต จากแดนตาย ไปเกิดความคิดในสิ่งใหม่ เกิดสิ่งดี ๆ แก่ชีวิต ต่อไป

โปรดติดตาม ตอน 2  >
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei