Ch3Thailand Logo

เชลล์ดอน ชวนน้องวาดภาพ ชิงทุนการศึกษา

เปิดอ่านแล้ว 134 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2008/pr/shelldon.jpg' />
ช่อง 3 และการ์ตูน เชลล์ดอน รวมถึงเหล่าฮีโร่หอยชวนน้องวาดภาพ

ขอเชิญน้องๆ ร่วมประกวดวาดภาพ Shelldon Contest
ในหัวข้อ “พิทักษ์โลกกับ Shelldon”
ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ รักธรรมชาติ และ ตระหนักถึงวิธีป้องกันภาวะโลกร้อน
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักใช้ความคิดและจินตนาการในทางที่สร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยรักในงานศิลปะ

รายละเอียดและวิธีการดำเนินงานของโครงการ
โครงการ Shelldon Contest เป็นโครงการให้นักเรียนได้ประกวดวาดภาพ วิธีปกป้องภาวะโลกร้อน
ภายใต้หัวข้อ “พิทักษ์โลกกับ Shelldon” ลง Booklet ซึ่งทำการจัดประกวด เป็น 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับชั้น ป.1 – ป.3 และ ระดับชั้น ป.4 – ป.6

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
2. ภาพสื่อถึงวิธีป้องกันภาวะโลกร้อน 25 คะแนน
3 . การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
4. การให้สีสัน 15 คะแนน
5. ความสวยงามโดยรวมของภาพ 15 คะแนน

**************************************************************
กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน
- วาดภาพผลงานลงบน Booklet “ขอเชิญร่วมสนุก กับเชลล์ดอน”
     (สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดได้)
- องค์ประกอบภายในภาพวาด ให้เติมจินตนาการจากรูปวงกลม โดยวาดรูปอะไรก็ได้
     ตามที่จินตนาการ แต่ต้องสื่อถึงวิธีป้องกันภาวะโลกร้อน
- วาดตามแนวนอนเต็มพื้นที่ไม่ต้องเว้นกรอบ โดยไม่จำกัดเทคนิคการวาดและชนิดของสีที่ใช้ระบาย
- ด้านล่างของภาพ เขียนบรรยายแนวคิดประกอบภาพวาด พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลนักเรียน,
     ระดับชั้นที่กำลังศึกษา,ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน,หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน และหมายเลข
     โทรศัพท์ของผู้ปกครอง ให้ชัดเจนและครบถ้วน
- ส่งผลงาน มาที่ ตู้ ปณ.151 ปณจ. ลาดพร้าว 10310 พร้อมวงเล็บมุมซอง (Shelldon )
- สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้มากกว่าคนละ 1 ภาพ

ขั้นตอนการตัดสิน
ปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด : ภายในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552 (ประทับตราไปรษณีย์)
ผลงานที่ส่งหลังวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552 (ประทับตราไปรษณีย์) ถือว่าโมฆะ

กรรมการตัดสินผลงาน : ภายในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2552
ประกาศผลการตัดสิน : ภายในวันพุธที่ 1 เมษายน 2552
     (สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้ในเอกสาร)

**************************************************************
รางวัลจากการประกวด
รางวัลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ ป.1 - ป.3 และระดับชั้น ป.4 - ป.6
รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
     - เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท
     - โล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากเชลล์ดอน 1 รางวัล
     - เงินบำรุงการศึกษาสำหรับโรงเรียน 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
      - เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท
      - โล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากเชลล์ดอน 1 รางวัล
      - เงินบำรุงการศึกษาสำหรับโรงเรียน 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
      - เงินทุนการศึกษา 3,000 บาท
      - โล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากเชลล์ดอน 1 รางวัล
      - เงินบำรุงการศึกษาสำหรับโรงเรียน 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 100 รางวัล ระดับละ 50 รางวัล รวม 100 รางวัล
      - เงินทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 100 รางวัล

**************************************************************
สำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด ***ส่งผลงาน ตั้งแต่ 300 ชิ้นงานขึ้นไป
ทางโครงการฯจะมอบวุฒิบัตรเพื่อขอบคุณทางโรงเรียนที่สนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดี จำนวน 1 ใบต่อโรงเรียน
เพื่อนๆ สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่นี่นะคะ http://shelldon.truelife.com/doc/DrawingContest.jpg


 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei