Ch3Thailand Logo

เรื่องเล่าแดนพุทธภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ตอนที่ 1 เยือนพุทธสังเวชนียสถาน กราบนมัสการสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์

เปิดอ่านแล้ว 68 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

            เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งได้เดินทางไปกราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ขอนำเกร็ดความรู้ด้านพุทธศานาและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางมานำเสนอแก่ทุกท่าน ดังต่อไปนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับเชิญจากบริษัทในกลุ่ม City Center Group ไปร่วมแสวงบุญกับคณะสื่อมวลชน เพื่อกราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล  โดยคณะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง ไปยัง สนามบินคยา นคยา (Gaya Airport) เมืองคยา ประเทศอินเดีย เวลาประมาณ 10.30 น. หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พวกเราได้เดินทางออกจากเมืองคยา เพื่อเยี่ยมชมเมืองราชคฤห์เป็นสถานที่แรกของการเดินทางในครั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์บุญทิ้ง ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี เป็นพระธรรมวิทยากรนำคณะ  ซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมและเรื่องราวต่างๆ ของประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลถึงปัจจุบันตลอดการเดินทาง ทำให้พวกเราได้เก็บเกี่ยวข้อมูลทางพุทธศาสนาตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอินเดียได้มากมายทีเดียว

            ระหว่างทางที่ไปเมืองราชคฤห์ พวกเราได้แวะพักและเข้าห้องน้ำที่พุทธสถานธรรมิกราช ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีห้องน้ำสะอาดเรียงรายไว้คอยบริการคณะเดินทางที่ผ่านเส้นทางนี้ หลังจากนั้น พวกเรามุ่งตรงสู่เขาคิชฌกูฎ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ซึ่งเดิมเป็นนครหลวงแห่งแคว้นมคธ ระยะทางเดินขึ้นเขาประมาณ 750 เมตร ผู้จาริกแสวงบุญที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือที่ยังมีเรี่ยวแรง ก็เดินขึ้นลงได้ไม่ยากนักเพราะเป็นทางลาดเอียง ใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที ถือว่าเป็นการออกกำลังกายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักรูปีเดียว สำหรับผู้อาวุโสก็ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ เช่น ไม้เท้า และยังมีเสลี่ยงไว้คอยให้บริการ สนนราคาประมาณ 700 รูปี จุดแรกที่แวะกราบสักการะคือ ถ้ำพระโมคคัลนานะ อัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนั้น พวกเราเดินต่อไปยังจุดแวะที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ ถ้ำพระสารีบุตร หรือที่เรียกว่า ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำหมูขุดหรือถ้ำคางหมู) เป็นสถานที่ที่พระสารีบุตร ผู้เป็นกำลังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในตอนกลางวันของวันมาฆบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หลังจากที่พระสารีบุตร พระธรรมเสนาบดีอุปสมบทได้ 15 วัน พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้เกิดปัญญา พร้อมทั้งปิดทอง ณ ถ้ำสารีบุตรแห่งนี้ก่อนเดินขึ้นต่อไปยังพระคันธกุฎีที่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้ พระอาจารย์บุญทิ้งได้นำพวกเรากราบสักการะ ณ พระคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธองค์ พร้อมทั้งสวดมนต์ และเวียนประทักษิณ 3 รอบ ก่อนเดินทางกลับสู่พุทธคยา

เขาคิชฌกูฎแห่งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่มีความสำคัญในสมัยพุทธกาลดังกล่าวแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้า  เพื่อหวังปลงพระชนม์ ขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่กุฏิวิหารบนยอดเขานี้  แต่ก็ไม่สามารถทำร้ายพระองค์ได้ มีเพียงสะเก็ดหินกระเด็นไปกระทบฝ่าพระบาทจนห้อพระโลหิต      

พวกเราเดินทางมาถึงพุทธคยาในช่วงค่ำ จากนั้นก็มุ่งตรงสู่วัดไทยพุทธคยาเป็นสถานที่แรก เพื่อกราบนมัสการพระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ก่อนเดินทางไปยังพุทธคยา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดไทยพุทธคยา บริเวณที่รายล้อมพระมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยพุทธคยาแห่งนี้ด้วย

พุทธคยาเป็น พุทธสังเวชนียสถาน 1 ใน 4 ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญมากของพุทธศาสนา ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ "ตรัสรู้" ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญ คือ องค์มหาสถูปเจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุและโบราณสถานสำคัญ เดิมสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราว พ.ศ. 236 และได้ต่อเติมในสมัยพระเจ้าหุวิชกะ กษัตริย์แห่งเมืองมคธ ปัจจุบันมีพระพุทธเมตตา พระประธานที่ประดิษฐานด้านในพระเจดีย์พุทธคยา เป็นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 147 เซนติเมตร สูง 165 เซนติเมตร มีอายุประมาณ 1,400 ปี พระพักตร์เปี่ยมด้วยความเมตตาเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนแห่งการระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้เมตตาโปรดสั่งสอนไวนัยสัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้ตามคำสั่งสอนของพระองค์ หลังจากที่ได้กราบสักการะ สวดมนต์ และถวายผ้าห่มจีวรด้วยความปิติยินดีแล้ว พวกเราจึงได้ออกมาด้านหลังของพระมหาเจดีย์ เพื่อน้อมสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธคยา สถานที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณ กล่าวกันว่าเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ต้นที่ 4 นับแต่สมัยพุทธกาล ในบริเวณเดียวกันมีแท่นวัชรอาสน์ที่ประทับของพระพุทธองค์ขณะบรรลุธรรมขั้นสูงสุด พระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดให้สร้างถวายเป็นพุทธบูชา  บริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้ รายล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ นักบวช และพุทธศาสนิกชนชาวไทย พม่า จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ทิเบต และผู้แสวงบุญที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ เพื่อมาน้อมสักการะพุทธสังเวชนียสถานแห่งนี้ ไม่ว่าชาติภาษาใดก็ตาม ต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ประสานกันได้อย่างไพเราะ บ้างก็นั่งสมาธิ บ้างก็เดินจงกรม บ้างก็กราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ บ้างก็ประกอบพิธีกรรม ล้วนแล้วแต่ปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงเวลาที่พวกเราเดินทางไปเยือนพุทธคยา ตรงกับการสวดสาธยายพระไตรปิฏกโลกที่จัดตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคม 2556 และจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับวัดไทยพุทธคยา มีการแห่พระไตรปิฏกตั้งแต่หน้าวัดไปยังพุทธคยาอีกด้วย

นอกจากพระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระแท่นวัชรอาสน์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธคยาแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญอีก 7 แห่ง ณ พุทธคยา หรือที่เรียกว่า “สัตตมหาสถาน” ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษเป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์ อาทิ สัปดาห์ที่หนึ่ง เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนเรียกขานบริเวณนี้ว่า โพธิบัลลังก์ เพื่อพิจารณาการเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์ภายในจิต ตลอด 7 วัน เป็นต้น

สำหรับ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา" นั้น พระอาจารย์ ดร.กฤษฎา สิริวฑฺฒโน ประธานสงฆ์วัดเมตตาพุทธาราม พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ในการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมมหากุศลทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์พุทธคยา พระแท่นวัชรอาสน์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยในปี 2554 นับเป็นเหตุบังเอิญที่พระอาจารย์ ดร.กฤษฎาซึ่งมีดำริฟ้องกับคุณปรีชา เลาหพงษ์ชนะ ที่จะทำการบูรณะพระมหาเจดีย์พุทธคยาในครั้งนี้ด้วยการหุ้มทองคำบนยอดฉัตร จึงได้ขออนุญาตไปยังคณะกรรมการ B.T.M.C (Bodh-gaya Temple Management Committee:คณะกรรมการผู้บริหารวัดมหาโพธิมหาวิหาร) โดยใช้เวลาในการเดินเรื่อง 2 ปีเต็ม นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมเงินและรับบริจาคทองคำซึ่งเป็นธาตุอันบริสุทธิ์ จำนวนทองคำ 289 กิโลกรัม ไม่รวมเพชรพลอย จากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ โดยการดำเนิน “โครงการหุ้มทองยอดฉัตรฯ ครั้งนี้ มีความปรารถนาจะให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุขด้วยร่มฉัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และผ่านวิกฤตการณ์ด้วยบุญญานุภาพของพระพุทธองค์ ในการนี้ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยาได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานยอดฉัตรดอกบัวเพชร ประดับด้วยรัตนะทั้ง 9 ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนยอดฉัตรพระมหาเจดีย์เรียบร้อยแล้ว พระอาจารย์ ดร.กฤษฎากล่าวว่า พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า ครั้งหนึ่งได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาและได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ในการกระทำอามิสบูชาถวายพระพุทธองค์และบูรณปฏิสังขรสังเวชนียสถาน  โดยการนำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และร่วมเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการจัดสร้างทองคำสำหรับหุ้มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา ซึ่งมีความสูง 6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ซึ่งได้ปรากฏให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและทั่วโลกได้ประจักษ์และกราบสักการะบูชาอยู่ในปัจจุบัน

เช้าตรู่ของวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 พวกเราได้มีโอกาสร่วมงานอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ไทย บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา  ในโครงการอุปสมบทจาริกบุญ แดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันโพธิคยาวิชาลัย ซึ่งนำคณะผู้มีจิตศรัทธามาจาริกแสวงบุญ 40 ท่าน โดยในครั้งนี้มีผู้ขออุปสมบทตั้งแต่ 1-9 ธันวาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 14 รูป มีวัตถุประสงค์เพื่อตามรอยพระพุทธบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา โดยมีพระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เป็นประธานสงฆ์ในพิธี พวกเรารู้สึกปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานอุปสมบทครั้งนี้ เมื่อถึงเวลาอันสมควร พวกเราจึงออกเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสี 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei