Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 - BECI ร่วมใจปลูกป่า อุทยานทับลาน

เปิดอ่านแล้ว 89 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

 /tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2008/pr/sum_cartoon/benz/nangsaothai/ped/pookpar/head.jpg' /> 

    เนื่องในวาระครบรอบ 39 ปี ของช่อง 3 ในปี 2552 ซึ่งสถานีฯได้ประกาศจุดยืนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “39 ปี ทีวีรักษ์โลก” และหนึ่งหลายๆกิจกรรมที่ได้จัดทำนั้นก็คือ การจัดประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “แนวคิดของพ่อต่อภาวะโลกร้อน” โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรากฎการณ์โลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรงขึ้น  จึงได้จัดประกวดเพื่อให้ประชาชนหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี บริษัท บีอีซีไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มบริษัทในเครือ บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) และ ผู้สนับสนุน ได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด,  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และ สถาบัน GenX Academy เป็นผู้ร่วมมือในการจัดการประกวดขึ้น และได้ทำพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท คือระดับนิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป อันได้แก่

ประเภทนิสิต นักศึกษา
รางวัลดีเด่น  ได้แก่ นางสาวชัคคนตา เพ็งอุดม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รับเงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 300,000 บาท

ประเภทประชาชนทั่วไป 
รางวัลดีเด่น  ได้แก่  นายตริตรัย  ปิติภพ  กรุงเทพมหานคร 
รับเงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 300,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล  ได้แก่ นายธราธิป ขวัญคีรี จังหวัดนราธิวาส,  นายไนล์ รอยเคียว  จังหวัดสุรินทร์  และ นายปวิตร ตรีเมฆ  จังหวัด กรุงเทพมหานครรับเงินรางวัลท่านละ 10,000 บาท ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 100,000 บาท

   เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในการลดภาวะโลกร้อน  และยังเพื่อเป็นการสืบสานตามแนวพระราชดำริ  เพิ่มจำนวนต้นไม้ในป่า และยังได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ดังนั้น คณะทำงานในโครงการ จึงร่วมกันจัด กิจกรรม “รักษ์ป่าเฉลิมพระเกียรติ” โดย ร่วมกับ  โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษา มหามงคล  ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด  เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   และ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่อุทยาน และ เด็กนักเรียนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีผู้บริหารจากไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย “นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ” ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไทยทีวีสีช่อง 3 และ “นายอนุชา นามไพโรจน์” ผู้อำนวยการการฝ่ายบัญชี และ การเงิน บริษัท บีอีซีไอ คอเปอเรชั่น จำกัด พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์ช่อง 3 รวมถึงคณะทำงานในโครงการ เดินทางไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ โดยนายบริสุทธิ์ ได้มอบเงินส่วนหนึ่งจากการประกวดหนังสั้นให้กับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานดำเนินงาน  และ ผู้สนับสนุนโครงการยังได้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อีก 4 โรงเรียนอีกด้วย     นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่า และ  ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ร่วมกับนักเรียน และกิจกรรมไฮไลท์ของงานในวันนี้อยู่ที่การใช้หนังสติ๊กยิงลูกลานให้ไปตกในผืนป่า ซึ่งเป็นการปลูกแบบธรรมชาติ ท่ามกลางอากาศที่เย็นลงเรื่อยๆ ทำให้ชาวคณะตะลึงในความงามยามพระอาทิตย์อัสดงบนดอยผาเก็บตะวัน ก่อนจะอำลาทับลานด้วยอาหารฝีมือชาวบ้านรสเลิศกลางแสงดาวและเสียงเพลงที่นำมาขับกล่อม เป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมทำให้ตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่กับเราตลอดไป
    
    และนี่เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่ ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ขึ้น และก้าวต่อไปของ   “39 ปีทีวีรักษ์โลก” นี้ สถานีฯ จะได้ร่วมรณรงค์ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังของสื่อโทรทัศน์  สอดแทรกเนื้อหาตลอดจนการจัดกิจกรรมผ่านรายการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนหันมาสนใจและร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมกันให้มากขึ้น   โดยได้ประกาศตัวเป็นสถานีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสถานีแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ด้วยพลังของสื่อโทรทัศน์ และ ความพร้อมในศักยภาพของบุคคลากรที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรม  และเป็นต้นแบบให้ประชาชนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei