Ch3Thailand Logo

มะปราง – เฟริสท์ นำทีม 5 กุลธิดา ร่วมทำความดี เจริญจิตภาวนา ในกิจกรรม นำกุลบุตร กุลธิดา ไปปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย

เปิดอ่านแล้ว 618 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

          หลังจากที่ เว็บไซต์ Thaitv3.com ร่วมกับ รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง จัดกิจกรรม นำกุลบุตร กุลธิดา ไปปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย โดยการเดินทางไปเฟ้นหา กุลบุตร กุลธิดา ที่ทำความดี โดยการไปเจริญสติ จิตภาวนา ตามสถานที่ปฏิบัติธรรม 5 ภาคทั่วประเทศ จนได้ 9 กุลบุตร กุลธิดา ที่ผ่านเข้ารอบ และเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ Thaitv3.com ร่วมกดไลท์และแชร์ คติธรรมความดีของกุลบุตรกุลธิดา จนได้ 5 กุลบุตร กุลธิดา ที่มียอดกดไลท์ และแชร์คติธรรมความดีมากที่สุด เพื่อได้รับรางวัลสำหรับการทำความดี เป็นการเดินทางไปยัง แดนพุทธภูมิประเทศ อินเดีย โดยมีพี่เลี้ยงนักแสดง ได้แก่ มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล และ เฟริสท์ ภาราดา ชัชวาลโชติกุล ร่วมดูแลกุลบุตร กุลธิดา ตลอดทริปการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2558

สำหรับกิจกรรมนำกุลบุตร กุลธิดา ไปปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ในครั้งนี้ คณะทีมงานช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา และ รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง ได้พากันไปเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล  แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนร่วมทำโรงทาน ถวายแด่คณะสงฆ์ทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก ที่พุทธคยา  การสักการะ 2 สังเวชนียสถานรวมถึงพุทธสถานที่สำคัญ ได้แก่ พุทธคยาเจดีย์ สารนารถ บ้านนางสุชาดา เขาดงคสิริ สระมุจลินทร์ รวมถึง การเยี่ยมชมวัดไทยในพุทธคยา และยังได้เข้าร่วมงาน Bike For Dad ที่สถานกุลสุลใหญ่ ประจำกรุงกัลกัตตา ได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปิดท้ายด้วยการร่วมศาสนพิธี ทำวัตรเช้าเย็น ถวายจังหันเช้า สวดสาธยายพระไตรปิฎก ที่วัดไทยพุทธคยา จัดขึ้นเป็นประจำ โดยตารางกิจกรรมการทำความดี ของคณะช่อง 3 และกุลบุตร กุลธิดา มีดังนี้
 
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
 
คณะช่อง 3 รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง และ กุลบุตร กุลธิดา ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ ในเวลา 11.30 น. ไปถึง ท่าอากาศยานคยา ในเวลา 15.30 น. จากนั้นเดินทางไปยัง วัดไทยพุทธคยา โดยมีพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาจัดที่พักให้กับ คณะช่อง 3 รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง และ กุลบุตร กุลธิดา ตลอดกิจกรรม โดยมีพระครูวินัยธรปิโยรส ปัญญาวฑฒโน (พระครูป้อม) ให้การต้อนรับ จากนั้น กุลบุตร กุลธิดา ได้นั่งสมาธิ และเดินจงกรม เพื่อถวายแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
 
 
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
 
ในช่วงเช้า คณะช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ร่วมกับคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา เพื่อเป็นพุทธานุสติ ก่อนออกเดินทางไปยังพุทธสถาน บ้านนางสุชาดา เป็นบ้านของเศรษฐี ตัวอาณาเขตเดิมนั้น เป็นอิฐเรียงรายอยู่ แต่ผ่านการเวลามาก็มีผู้มีศรัทธาสร้างเป็นสถูปครอบจากอาญาเขตเดิม จนในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายเจดีย์เก่า นางสุชาดา มหาอุบาสิกา เป็นผู้ซึ่งถวายข้าวมธุปายาส แก่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้ ในเช้าวันเพ็ญวิสาขะ หลังจากนั้นจึงไปดูริมแม่น้ำเนรัญชราที่จุดตรงข้ามเจดีย์พุทธคยา ซึ่งก็คือเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าลอยถาดทองคำเสี่ยงทาย ปัจจุบันแม่น้ำเนรัญชราก็มีสภาพแห้งขอดมากพอสมควร หากไม่ใช่หน้าน้ำหรือหน้าฝนก็แห้งจนสามารถเดินข้ามได้ จากนั้นยังเยี่ยมชมวัดนานาชาติ ได้แก่วัดญี่ปุ่น วัดธิเบต วัดภูฏาน
  ในช่วงบ่าย คณะกิจกรรมเดินทางไปยังเมืองพาราณี ระหว่างทาง ได้แวะวัดไทยสะสาราม (1001)  มีที่มาจาก เดิมทีชื่อเมืองนี้เรียกว่า เมืองสะหัสสะราม แปลตามบาลีได้ว่า สะหัสสะ=1000 ราม=อาราม (สถานที่) รวมความได้ว่า เมืองอาราม1000 หรือเมืองนี้มีอาราม1000หลัง! ยุคพระเจ้าอโศก(ราวๆพ.ศ. 228-240) ได้สร้างศาลา1000หลัง(วัด) ในบริเวณเมืองสะหัสสะราม(ครั้งพุทธกาลเรียกบริเวณนี้ว่า สวนไร่ฝ้าย พระพุทธองค์ทรงพบและแสดงธรรมแด่ภัททวัคคีย์ 30 ท่านได้บรรลุธรรม) ปัจจุบันอาราม1000หลัง ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน และลำบากสำหรับการขุดค้น ดั้งนั้นจึงสร้างขึ้นใหม่อีก 1 อาราม(วัด) และนับรวมกับจำนวนเดิม 1000หลัง(วัด) บวกกับสร้างใหม่อีก 1 หลัง(วัด) เป็น "1001"วัดที่กำลังสร้างขึ้นใหม่ ณ  เมืองสะสาราม รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เพื่อใช้เป็นจุดแวะพัก เพื่อรองรับอำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้แสวงบุญ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพุทธคยา 140 กิโลเมตร ห่างจากเมืองพาราณสี 120 กิโลเมตร เพื่อถวายผ้าป่า ให้กับพระมหาณัฐภูมิ สุทธิรังสี ประธานโครงการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างวัดต่อไป สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ 
            สามารถร่วมทำบุญได้ที่ : วัดไทยสะสาราม (WAT THAI SASARAM)
            ชื่อบัญชี : พระวิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์ (ติกขปัญโญ)
            ธนาคาร : กรุงไทย จำกัด สาขาถนนสรรพสิทธิ์
            บัญชีเลขที่ : 322-1-681-51-8
 
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558
 
ในช่วงเช้า คณะช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา ออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดฝ่าหมอกอันหนาทึบ เพื่อเดินทางไปยังแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี เพื่อล่องเรือยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้น สวดมนต์ ลอยกระทง ในแม่น้ำคงคา สายน้ำแห่งสรวงสวรรค์ รวมถึงชมพิธีกรรมการเผาศพของชาวฮินดู ที่ท่ามณิกรรณิการ์ฆาต ที่กองไฟไม่เคยมอดดับมาเลยกว่า 4000 ปี จากนั้นเดินทางไปยัง สารนาถ เป็นที่ตั้งของ ธรรมเมกขสถูป คือ สารนาถ เป็นสังเวชนียสถาน ตั้งห่างจากเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู ไปทางเหนือราว 9 กิโลเมตร อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย และบ้างก็ว่ามาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ = ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ "อิสิปตนมฤคทายวัน" หรือ "ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน" (บาลี: อิสิปตนมิคทายวน) แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี ซึ่งคณะช่อง 3 ยังร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นพุทธบูชา จากนั้นยังได้เดินทางไปยังวัดไทยสารนาถอีกด้วย
 
 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
 
ในช่วงเช้า คณะช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ร่วมกับคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา และยังได้เป็นเจ้าภาพในการถวายจังหันเช้า แต่คณะสงฆ์ จากนั้น ได้ออกเดินทางไปยังงาน INTERNATIONAL TIPITAKA CHANTING CEREMONY (กาลจักร) เพื่อช่วยทำโรงทาน เพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นานาชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานสาธยายพระไตรปิฏก ทั้งนี้ยังได้ร่วมถ่ายรูปกับ คุณฮุนเซนนี น้องสาว สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคุณวังโม ดิกซีย์ ประธานมูลนิธิประทีปพุทธธรรมนานาชาติอินเดีย ผู้จัดงานและสนับสนุนงานการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ บุตรสาวท่านตาลถัง ตุลกู ริโปเซ รวมถึงได้กราบสักการะ พระอาจารย์วิฑูรย์ อาจารสุโภ 
 
ในช่วงบ่าย คณะช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา เดินทางไปยัง พุทธคยา ปัจจุบัน ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ มีพระพุทธเมตตา เป็นพระประธานภายในเจดีย์พุทธคยา โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ และสัตตมหาสถาน เป็นต้น รวมถึงได้ถวายผ้าไตรห่มพระพุทธเมตตา และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ก่อนจะเดินทางไปชม "สระมุจลินท์" หนึ่งใน ๗ สัตตมหาสถาน สถานที่เสวยวิมุติสุข แต่สถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่ โดยไม่มีการดูแลปรับปรุงแต่อย่างใด และชาวบ้านแถวนี้ยังคงเรียกที่แห่งนี้ว่า สระมุจลินท์ จากตำราเล่าว่าเมื่อพระองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 5 ตลอด 7 วันที่ใต้ต้นไทรอชปาลนิโครธแล้ว ก็ได้เสด็จมาประทับที่ใต้ต้นมุจลินท์หรือต้นจิกริมสระนี้ ครั้งนั้นเกิดฝนตกหนักเจือด้วยลมหนาว เป็นฝนหลงฤดู ฝนตกพรำอยู่ 7 วัน 7 คืน ร้อนถึงพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ในสระนี้ ขึ้นมาขดตัว 7 รอบแลแผ่พังพานเพื่อจะป้องกันฝนและลมมิให้ถูกพระวรกาย สถานที่แห่งนี้ ถือกำเนิดของพระพุทธรูปางนาคปรก ก่อนจะกลับมายังวัดไทยพุทธคยา เพื่อร่วมสวดสาธยายพระไตรปิฏก เพื่อเป็นพุทธบูชา
 
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558
 
ในช่วงเช้า คณะช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ร่วมกับคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา จากนั้น ได้ออกเดินทางไปยังเขาดงคสิริ หรือตุงคสิริ หรือทุกรกิริยาบรรพต สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนที่จะทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คำว่าบำเพ็ญทุกรกิริยา แปลตามรูปศัพท์ได้ว่า “การกระทำที่ทำได้ยาก” ที่เน้นไปทางการทรมานร่างกายเสียส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากพระมหาเจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิเจดีย์ ไปประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ระหว่างหลักไมล์ที่ 4 จากเมืองคยา ต้องข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปไกลพอสมควร ปัจจุบันอยู่ในตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ก่อนจะกลับมาเยี่ยมชม วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา ก่อนจะฝากท้อง รับประทานอาหารเที่ยงและ ถวายผ้าป่าให้กับพระอาจารย์ ดร.สุเทพ อกิญจโน เจ้าอาวาส จากนั้นเดินทางกลับไปยัง พุทธคยา เพื่อ ศึกษา 7 สัตตมหาสถาน ที่สำคัญ โดยมี พระครูวินัยธรปิโยรส ปัญญาวฑฒโน (พระครูป้อม) เป็นพระวิทยากร ให้ความรู้กับทางคณะ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558
 
ในช่วงเช้า คณะช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ร่วมกับคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา และยังได้เป็นเจ้าภาพในการถวายจังหันเช้า จากนั้น ได้เดินทางไปวัดไทย ในเมืองพุทธคยา ได้แก่ สถานธรรมพุทธสาวิกาพุทธคยา (แม่ชีไทย) โดยมีท่านแม่ชีนลินรัตน์  สุทธิธรรมวิชญ์ (คุณแม่แก้ว) ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ชาวคณะ จากนั้น เดินทางไปยังวัดพระพุทธเมตตา โดยมี พระอาจารย์ ดร.กฤษฎา สิริวฒฺฑโน ประธานก่อสร้าง ให้การต้อนรับ และ นำชมสถานที่สำคัญภายในวัด
 
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
 
ในช่วงเช้า คณะช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ร่วมกับคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา จากนั้นเดินทางไปยัง พุทธคยา เพื่อเจริญสติ นั่งสมาธิ เพื่อเป็นพุทธบูชา ก่อนจะกลับมาเตรียมงาน Bike For Dad @ พุทธคยา โดย มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล และ เฟริสท์ ภาราดา ชัชวาลโชติกุล  ในนามนักแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าไปช่วยเป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมเปิดงานดังกล่าวฯ  โดยมี นายปรีชา แก่นสา กงสุลใหญ่ ประจำเมืองกัลกัตตา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล  และ พระธรรมบัณฑิต  เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   พร้อมคณะคนไทยที่เดินทางมาร่วมงานบุญและกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อฯ อาทิ    ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ ประชาชนชาวไทยและชาวอินเดียร่วมกิจกรรมครั้งนี้ร่วม 1000 คน  โดยมีจุดเริ่มต้น ที่ วัดไทยพุทธคยา และ  สิ้นสุดที่ พุทธคยามหาเจดีย์ รวมระยะเวลาประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนจะเข้าร่วมงานบวชในโครงการ " บวชเพื่อพ่อ ขอเป็นรากแก้ว ศาสนทายาทใต้ร่มโพธิญาณสังวร" ที่วัดพระรามเก้า ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการอบรมจิตใจและปลูกฝังวิถีชีวิตเป็นศาสนทายาทที่ดีตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป และเพื่อน้อมอุทิศพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก พระครูพุทธบาล (หลวงพ่อจิ๋ว) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธคยา พระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ พระภาณุ จิตตทันโต เลขานุการโครงการบวชเพื่อพ่อฯ เข้าร่วมพิธีบวชให้กับ สามเณรรากแก้ว  และ แม่ชีน้อย  นำข้าวของเครื่องใช้และอาหารไปให้เด็กกำพร้า  ก่อนจะกลับมายังวัดไทยพุทธคยา เพื่อร่วมกิจกรรมภายในวัด ซึ่งทำการเลี้ยงอาหารเด็กยากจนชาวอินเดียกว่า 100 คน 
 
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558
 
วันสุดท้ายของกิจกรรม หลังจากคณะช่อง 3 กุลบุตร กุลธิดา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ร่วมกับคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยาแล้ว  ต่อจากนั้นได้ไปเก็บกวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องพัก จัดเก็บสัมภาระ แล้วจึงเข้าไปนมัสการกราบลา และขอบพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา การนี้ พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ ยังเมตตาแสดงธรรมและมอบรางวัลแก่กุลธิดาและพี่เลี้ยง ในโครงการ ช่อง 3 พากุลบุตร-กุลธิดา มาปฏิบัติในแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย  ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ตด้วยความสวัสดิภาพ
 
สำหรับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เว็บไซต์ Thaitv3.com และ รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง จัดขึ้นในครั้งหวังผลให้ เยาวชนคนไทย ได้เห็นต้นแบบที่เป็นแบบอย่างอันดี เพื่อจะนำไปประพฤติ ปฏิบัติ และเว็บไซต์ Thaitv3.com ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณความดี ให้ได้ติดตามอยู่ตลอดทั้งปี  ส่วนในปี พ.ศ. 2559 จะเป็นกิจกรรมใด สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ทาง www.thaitv3.com

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei