Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 จัดบรรยายธรรมพิเศษ งานและชีวิต โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

เปิดอ่านแล้ว 977 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ช่อง 3 จัดบรรยายธรรมพิเศษ งานและชีวิต โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ 

          เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดการบรรยายธรรมพิเศษ ในหัวข้อ  "งานและชีวิต"  โดยได้กราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ แห่งร่มอารามธรรมสถาน มาบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2

          ในการนี้ คุณประชุม มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ  , คุณสมประสงค์ บุญยะชัย  กรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมเข้าฟังบรรยายธรรมในครั้งนี้

           พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ  ได้บรรยายธรรม รวมถึงให้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยยึดหลัก  "สัปปุริสธรรม"  หรือ สัปปุริสธรรม 7 หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1.ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ 2.อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล 3.อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน 4.มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ 5.กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล 6.ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท 7.ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล  เพื่อสร้างขวัญเสริมสิริมงคล และน้อมนำแนวทางมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต

          หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย คุณประชุม มาลีนนท์ ได้ถวายจตุปัจจัยธรรมและเครื่องสังฆทานแด่ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ จากนั้นคณะผู้บริหารร่วมถวายพวงมาลัย และร่วมส่งพระอาจารย์เดินทางกลับ

รูปภาพประกอบข่าว

Load More
APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei