Ch3Thailand Logo

ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554

เปิดอ่านแล้ว 70 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/main(251).jpg' />

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)  ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)  จะจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “มณโฑหุงน้ำทิพย์ (ภาคที่2)” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2553  โดยการแสดงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนยังเป็นการจัดให้นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์จริงด้านการแสดง เพื่อฝึกให้มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนไปด้วย
/tv3admin/uploaded/store/images/TV3page1.jpg' />
/tv3admin/uploaded/store/images/TV3page3.jpg' />
      การแสดงโขนสาธิต ประสานมิตร(ประถม) ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2553  ได้ฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์จริงมากมาย ตั้งแต่ชั้นแรกเข้าเด็กเล็กจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนจะมีความกล้าในการแสดงออก ตั้งแต่ในห้องเรียนไปจนถึงในที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม  ทั้งยังบูรณาการความรู้มากมาย อาทิ การฝึกให้นักเรียนเรียนรู้หลักเกณฑ์กติกาในการทำงานเป็นหมู่คณะ  ฝึกระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ ตลอดจนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย  ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นสมบัติชาติต่อไป     โดย โขนสาธิตปีนี้ได้จัดยิ่งใหญ่  เป็นการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ   ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอีกด้วย ในการแสดงดังกล่าวนี้มีชุดการแสดง 4 รายการใหญ่ ได้แก่ รำเบิกโรงเฉลิมพระเกียรติ พระเมตตาประชาไทยตลอดกาล  จากนั้นจะการแสดงเครื่องลม Symphony Band ที่ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงอมตะ  ต่อด้วยการแสดงมโหรีเครื่องใหญ่ผสมขิมในเพลงลาวเสี่ยงเทียน และเข้าสู่ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน“มณโฑหุงน้ำทิพย์ (ภาคที่2)”พร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยเรื่อง “ฤาจะสิ้นนพรัตน์ จรัสฉาย” การแสดงระบำนพรัตน์ละครรำไทย ที่ได้ประยุกต์เรื่องราวของสอดแทรกเนื้อหาโทษของความอิจฉาริษยา การสร้างความเดือดร้อนต่อส่วนรวม ที่ต้องหาหนทางแก้ไขด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่ต้องร่วมมือร่วมใจ ให้อภัยแก่กัน และรู้รักสามัคคี

/tv3admin/uploaded/store/images/TV3page4.jpg' />

   การแสดงดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554  ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  บัตรจำหน่ายราคา 500 / 800 / 1200 บาท  โดยจะจัดการแสดงวันเดียว  2 รอบ คือ เวลา 10.00 น. และ  เวลา 16.00 น. ผู้สนใจจะส่งเสริมกิจกรรมอันดีของนักเรียนประถม โขนสาธิต  มรดกทางวัฒนธรรมสมบัติชาติที่กำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ... รายละเอียดการแสดงโขน  ได้ที่ 
http://prathom.swu.ac.th/khon53/khon53.htmlโขนเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนสาธิตประสานมิตร

ภาพข่าว: โขนเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนสาธิตประสานมิตร  เรื่องรามเกียรติ์   ตอน จองถนน 
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในงาน “แผ่นดินของเรา”
/tv3admin/uploaded/store/images/main(250).jpg' />

      การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในงาน “แผ่นดินของเรา” เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจองถนน ที่นำเสนอเรื่องราวของพระรามที่มีคุณธรรมในเรื่องของการดำรงตนอยู่ในหลักของทศพิธราชธรรม เฉกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมมาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี. 

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei