Ch3Thailand Logo

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ภูมิใจเ้สนอ หนังสือธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับพิเศษ สำหรับคนไทยหัวใจดวงเดียวกัน

เปิดอ่านแล้ว 479 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                 สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมดีที่พ่อทำ” ฉบับพิเศษ สำหรับคนไทยหัวใจดวงเดียวกัน ผลงานของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย โดยได้ปรับปรุงจากหนังสือ “ธรรมดีที่พ่อทำ” ที่เผยแพร่ออกสู่สังคมเมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เนื่องในวโรกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จนกลายเป็นปรากฏการณ์ความรักของคนไทยทั้งแผ่นดินที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผนึกกำลังแสดงความจงรักภักดีด้วยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รายการโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๕.๕๕ น. รายการวิทยุ ออกอากาศทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา FM ๑๐๗.๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐ น. และเผยแพร่ในอีก ๖๐ สถานีทั่วประเทศ โดยสามารถชมย้อนหลังได้ทางเว็ปไซด์ www.thailoveking.com หรือ เฟซบุ๊ก “ธรรมดีที่พ่อทำ” ชุมชนออนไลน์ของคนไทยรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา และปรารถนาที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆ และแรงบันดาลใจสู่สังคม
                นอกจากนี้ “ธรรมดีที่พ่อทำ” ยังได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฯลฯ จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหนังสือในรูปแบบพ็อคเก็ตบุ๊คที่สะดวกต่อการพกพา อ่านง่าย ราคาย่อมเยาเพื่อให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
                “ธรรมดีที่พ่อทำ” ฉบับพิเศษ สำหรับคนไทยหัวใจดวงเดียวกัน ได้ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากไว้อย่างครบถ้วน มีเนื้อหาครบครัน สอดแทรกหลายแง่มุมที่คนไทยไม่เคยล่วงรู้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักคนไทยมากมายเพียงใด และอีกหลายเรื่องราวที่ได้ถูกบันทึกครอบคลุมทุกมิติแห่งการครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตของตนอย่างเข้าใจและทำได้ง่าย ซึ่งจะให้ผลในทางที่เจริญและมีความสุขอย่างมั่นคง ดังที่ผู้เขียนตระหนักและรำลึกอยู่เสมอว่า รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา และเป็นลูกของพ่อและแม่ในชาตินี้ คือการได้เกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙
                ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ที่ผ่านมา ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้บรรยายในหัวข้อ “ถอดรหัสธรรมดีที่พ่อทำ” ที่พระองค์ท่านทรงสอน ด้วยการทรงทำให้คนไทยดูเป็นตัวอย่างจวบจนทุกวันนี้ ซึ่งสรุปเป็นหลักใหญ่ ๒ ประการที่เรียบง่าย แต่ทว่าครอบคลุมความงดงามไว้ในทุกมิติแห่งการครองราชย์อันยาวนานที่สุดในโลก ได้ว่า “สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนไม่ได้ซับซ้อนมากมาย ทรงสอนในสิ่งที่เรียบง่าย ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัวมี ๒ ประการ คือ ธรรมชาติ และ ธรรมดา สองประการนี้คือ สิ่งที่พ่อสอน ทรงให้ความเคารพธรรมชาติเพราะเราอยู่ใกล้ธรรมชาติ ให้ตั้งอยู่ในสภาพธรรมดาที่สุดเท่าที่จะธรรมดาได้ คนไทยมักขาดสติสัมปชัญญะ พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนเราผ่านการกระทำ พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริต่างๆ เรามักพูดโครงการพระราชดำริ ๔๑๐๐ โครงการ ซึ่งจำนวนนั้นไม่ได้สำคัญเท่าการเรียนรู้...”
                หนังสือ “ธรรมดีที่พ่อทำ” ฉบับพิเศษ สำหรับคนไทยหัวใจดวงเดียวกัน จำนวนหน้า ๒๘๐ หน้า ราคา ๑๙๕ บาท รายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิธรรมดี เพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และร้านดีบุ๊คส์ ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต (บีทีเอสชิดลม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร ๐ ๒๖๘๕ ๒๒๕๕ หรือ www.dmgbooks.com
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei