Ch3Thailand Logo

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ จัดพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ประดิษฐานถาวร ณ แสงแห่งศรัทธา

เปิดอ่านแล้ว 835 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

        ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ศรัทธาธรรมธาตุ” พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระธาตุของพระอริยสงฆ์ทั่วแผ่นดินไทย ประดิษฐานถาวร ณ “แสงแห่งศรัทธา” รวบรวมพร้อมจัดงานแสดงให้ประชาชนร่วมสักการบูชามากที่สุดเป็นครั้งแรก ระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. เป็นต้นไป

นายสากล แสงมาลี ประธานกิตติมศักดิ์ และผู้อุปถัมภ์ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ “ศรัทธาธรรมธาตุ” ว่าเพื่อนเป็นการจัดหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุยุคพุทธกาล และพระธาตุของพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน เป็นการเจริญศรัทธาให้พุทธสนิกชนได้กราบสักการบูชาอย่างใกล้ชิด และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระธาตุอีกด้วย
สำหรับจุดเด่นในการดำเนินโครงการ คือเป็นการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุยุคพุทธกาล และพระธาตุของพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน ครบถ้วนที่สุด ใช้เวลารวบรวมมากกว่า 20 ปี เป็นการรวบรวมและจัดแสดงมากที่สุดเป็นครั้งแรก โดยพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุยุคพุทธกาล และพระธาตุของพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบันมากกว่าล้านองค์ โดยประดิษฐานถาวร ณ “แสงแห่งศรัทธา”  (ห้างสังฆภัณฑ์เดิม) ตั้งอยู่ที่ ถนนบางแวก 85 (เจริญสนิทวงศ์ 13) ฝั่งกาญจนาภิเษก เขตบางแค กทม. โทร012 865 3999 นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป จะเปิดตั้งแต่ 9.00 – 21.00 น. ทุกวัน
“ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ และศรัทธาร่วมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในศาสนาพุทธ ที่เป็นหลักฐานยืนยันผลจากการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนกระทั่งละจากกิเลสทั้งปวงได้บรรลุธรรม และเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน โดยผู้ที่ได้สักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ถือได้ว่าได้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งกับตนเอง มีผลให้ได้รับความสุข ความเจริญ ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผล นิพพาน ในกาลต่อไปด้วย โดยสถานที่ ณ แสงแห่งศรัทธา แห่งนี้”
 
นายปราโมช ประสพสุขโชคมณี ประธานชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่าโครงการ “ศรัทธาธรรมธาตุ” จะเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศได้ ร่วมสักการบูชา “พระบรมสารีริกธาตุ” ซึ่งเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ ที่เป็นตัวแทนที่มีคุณค่าสูงสุด แทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงพระอรหันตธาตุยุคพุทธกาล และพระธาตุของพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบันมากกว่าล้านองค์ ซึ่งชมรมใช้เวลารวบรวมมากกว่า 20 ปี โดยระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นี้จะเป็นช่วงที่จัดแสดงมากที่สุด จึงเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาเรื่องรวมของพระธาตุ และหลังจากนั้นจะลดจำนวนลงบางส่วน เพื่อนำไปจัดแสดงในสถานที่อื่นๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้ชื่นชมพระบารมี และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม 
“การจัดแสดงนิทรรศการเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ประวัติความเป็นมา ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของชมรมฯ นอกจากการเก็บรวบรวม และรักษาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาสืบไป และให้พุทธศาสนิชนได้เลื่อมใส ศรัทธา ตระหนักในความสำคัญของพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป การประดิษฐานถาวรจึงนับเป็นโอกาสที่ดีของพุทธศาสนิกชนที่ได้มาสักการบูชา ณ แสงแห่งศรัทธา แห่งนี้”
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei