Ch3Thailand Logo

มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ฯ จัดพิมพ์หนังสือ“ธรรมะ จากสมเด็จพระสังฆราช” วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ เริ่ม 25 พ.ย. 2558

เปิดอ่านแล้ว 2,195 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

              คุณฐิตินาถ  ณ พัทลุง (ครูอ้อย) ในฐานะรองประธานมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นผู้บรรยายธรรมะและจัดหลักสูตรภาวนามากว่า 19  ปี กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความล้ำค่าในธรรมะของสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่มีความลึกซึ้งแต่เรียบง่าย ชัดเจนใช้ได้ในชีวิต ประจำวันเข้ากับทุกยุคทุกสมัย เหมาะกับบุคคลทุกอาชีพ ที่อ่านแล้วสามารถยกระดับความคิดจิตใจ นำไปใช้ได้ทันที ซึ่งมูลนิธิได้นำเสนอทุกวันผ่าน เฟซบุคเพจ มูลนิธิ 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับความสนใจ จากสาธุชนเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการเก็บเป็นรูปเล่มหนังสือพกติดตัวไว้อ่านได้ หรือมอบเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นี้  

 
              ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรหลักธรรมสำคัญที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระนิพนธ์ไว้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมาจัดทำเป็นรูปเล่มสี่สีสวยงามขนาดกะทัดรัดรวมถึงได้นำผลงานภาพวาดสีน้ำพระสังฆราชฯ ที่สวยงาม ทรงคุณค่า ซึ่งสร้างสรรค์โดย พระธีรพันธุ์  ธีรโพธิ (อาจารย์กวง  ลอไพบูลย์)   ให้ความอนุเคราะห์ มารวมเล่ม ประกอบลงในหนังสือเล่มนี้ด้วย  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนโดยง่ายในราคาย่อมเยาเพียง 19บาท วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศที่  7-11 ทุกสาขา เริ่ม 25 พ.ย. 2558
โดยการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว ได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดีจาก“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดย คุณระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย กล่าวว่า การร่วมจัดพิมพ์ หนังสือคำสอนสมเด็จพระสังฆราชฯ ในครั้งนี้   ขอน้อมถวายสักการะแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามในพระจริยวัตรและพระคุณธรรมอันสำคัญ  และขอน้อมสืบสานพระดำริในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของท่านเจ้าพระคุณไปสู่ประชาชนในวงกว้าง  เพื่อร่วมกันสานต่อและจรรโลงพุทธศาสนา
 
              การจัดทำหนังสือในครั้งนี้เราจึงคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากธรรมะฉบับพกพานี้ในราคา 19 บาท และยังได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยหนังสือ“ธรรมะ  จากสมเด็จพระสังฆราช” 
 
              ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่าย มอบให้มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนา และหลักคำสอนที่ถูกต้องไปยังประชาคมโลกตามเจตนารมณ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งที่ผ่านมา เจ้าประคุณฯ ได้ทรงบุกเบิกผลิตตำรับตำราคู่มือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้อ่าน นอกจากนั้น ยังทรงริเริ่มก่อตั้งสำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ภายในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะไปอบรมสั่งสอนประชาชนในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ทรงพระนิพนธ์ไว้นำมาเผยแพร่ไปยังพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้  ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ถูกนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายไม่เว้นแม้กระทั่งชาติตะวันตก จึงเห็นได้ว่าหลักธรรมเหล่านี้มีความสำคัญที่ช่วยกล่อมเกลาและแฝงคติเตือนใจในการดำเนินชีวิตไว้มากมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โทรศัพท์  0-2889-7648
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ทีมงานประชาสัมพันธ์                                                                                                    
1. ฐิตา อินทพันธ์ (สุ) โทรศัพท์ 08-1752-8599
2.อาบบุญพิชัยพันธุ์(ชมพู่) โทรศัพท์ 09-4323-9235
3. เจิดนภางค์ ม้าทอง (เจนนี่) โทรศัพท์ 08-9691-5454

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei